>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.03.2012 Revive Israel Ministries

Chrystus w punkcie kontrolnym

fragment autorstwa Daniela Juster

Niewielka delegacja żydów mesjanicznych wzięła w tym tygodniu udział w konferencji Chrystus w punkcie kontrolnym (Christ at the Checkpoint) w Betlejem. Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem oraz zostaliśmy poproszeni o podzielenie się perspektywą żydów mesjanicznych.

Konferencja ta główny nacisk kładła na krzywdy niesione przez palestyńskich chrześcijan i muzułmanów na Zachodnim Brzegu oraz we Wschodniej Jerozolimie. Wyznania, którymi dzielili się uczestnicy były wiarygodne ale też bolesne. Przykładowo, kwestia punktów kontrolnych – są one niezbędne Izraelowi w celu powstrzymania terrorystów i innych grup nie mających pozwolenia na pracę od wejścia na teren Izraela na zachód od Zielonej Linii. Nie jest jednak konieczne, aby codziennie tłoczyć w punktach kontrolnych ludzi, którzy zmuszeni są przez to czekać 3 godziny, aby móc dostać się na godzinę 6:00 do miejsca pracy oddalonego o 30 minut drogi.

W stosunku do powyższych problemów, tematy takie jak prześladowania chrześcijan przez muzułmanów czy niebezpieczeństwa radykalnego islamu, potraktowano dość pobłażliwie. Należałoby zauważyć, iż Izraelowi w zamian za wycofanie się z Gazy odpłacono jedynie kolejną porcją roszczeń ze strony Hamasu, pociskami oraz akcjami zamachowców-samobójców. Sytuacja ta nie została odpowiednio naświetlona.

Niektórym palestyńskim chrześcijanom trudno jest mówić o szczególnej roli narodu żydowskiego oraz o ich powrocie do Izraela jako o woli Bożej. Mimo to, starają się wprowadzać w czyn nauki z Kazania na Górze oraz dzielić Ziemię Świętą z Żydami. Podkreślają wagę unikania przemocy w rozwiązywaniu obecnych problemów. Podczas konferencji wyraźnie odczuwaliśmy ducha miłości.

Na dwie pełne sesje oddano głos żydom mesjaniczym, a kolejną sesję zajął Wayne Hilsden – pastor Zgromadzenia Król Królów (King of Kings Assembly) w Jerozolimie. Przedstawił on fascynujący i delikatny temat, jakim jest szczególne znaczenie narodu żydowskiego oraz jego powrót do Ziemi Obiecanej jako wypełnienie się Bożego Słowa. Niektórzy ze słuchających odebrali to przesłanie bardzo negatywnie, ale większość zdawała się słuchać i rozważać to, co mówił Wayne. [Aby przejrzeć jego przesłanie, kliknij tutaj.]

Przedstawiciele grupy mesjanicznych żydów odbyli znaczące rozmowy z trzema znaczącymi sympatykami anty-chrześcijańskiego syjonizmu: z doktorem Gary Burge z Wheaton College, doktorem Colinem Chapman – profesorem anglikańskim, oraz wikarym doktorem Stephenem Sizer. Dwoje z nich przyznało, iż 11. rozdział Listu do Rzymian jest obietnicą nadziei na odnowienie Izraela oraz ponownego wszczepienia go do własnego Drzewa Oliwnego.

[Od redakcji: Istnieje szeroka gama poglądów wśród arabskich chrześcijan, od skłaniających się ku Izraelowi do anty-izraelskich. Pewien człowiek, który nie brał udziału w konferencji Punkt kontrolny powiedział: "To niesprawiedliwe, że organizujemy konferencje anty-izraelskie. Może powinniśmy zorganizować też jakąś anty-muzułmańską? Oto nasz główny problem."]


Pierwszy guzik

Asher Intrater

Jeśli zapinając koszulę dobrze zapniemy pierwszy guzik, wszystkie pozostałe zostaną również zapięte właściwie. Jeśli jednak pomylimy się przy pierwszym guziku, również wszystkie pozostałe zostaną zapięte źle. Co jest więc “pierwszym guzikiem” Biblii?
Całość Biblia zaczyna się od pierwszego rozdziału I Księgi Mojżeszowej, w którym Bóg stwarza fizyczny wszechświat, który jest to dobre, a w momencie pojawienia się człowieka w ogrodzie Eden, staje się bardzo dobry. Ostatnie rozdziały Biblii (Obj. 21-22) opisują nowe niebo i nową ziemię.

Jeśli nie postrzegamy fizycznego stworzenia jako czegoś dobrego, będziemy interpretować koniec Biblii jako wycofanie się z tego, co Bóg stworzył. Jeśli jednak dobrze zrozumiemy pierwszy  rozdział - będący naszym pierwszym “guzikiem” - to zrozumiemy zakończenie Biblii jako odnowienie wszystkich rzeczy (Dz 3:21), regenerację (Mat. 19:28), zmartwychwstanie natury (Rz 8:21) oraz odnowę "niebios i ziemi", tak jak miało to miejsce za dni Noego (II Piotra 3:5-13).

Biblia kończy się radosnym przeżywaniem wspólnej więzi Boga i człowieka w odnowionym niebie i na odnowionej ziemi, a wszystko, co było w Bożym planie zarówno dla nieba jak i dla ziemi, znajduje swe wspólne przeznaczenie w osobie Mesjasza Jeszuy (Ef 1:10, Kol 1:20).

A co z “pierwszym guzikiem” Nowego Testamentu? Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza przedstawia genealogię Jeszuy, podkreślając Jego pochodzenie od króla Dawida. Bóg obiecał Dawidowi, że jego panowanie ​​będzie trwało wiecznie (II Księga Samuela 7:13, 16; Psalm 89:3-4), oraz że rozszerzy się na całą ziemię (Iz 09:07; 49:6; Łk 1:32-33).

Jeśli pominiemy pierwszy guzik Nowego Testamentu, opisujący Jeszuę jako Syna Dawida, to nigdy nie dojdzie On do pełni swego przeznaczenia jako Króla Żydów (Jan 18:37), nigdy nie dostanie w dziedzictwo narodów (Psalm 2:8); nigdy nie zaprowadzi pokoju na ziemi (Łk 2:14) i nigdy nie przywróci królestwa Izraelowi (Dz 1:6).

Biblijny plan jest jednolity i spójny od początku do końca. Zapnijmy wszystkie guziki prawidłowo, od pierwszego do ostatniego. Wszystkie będą pasować w osobie Jeszuy (Jezusa), który jest Synem Boga i Synem Dawida (Rz 1:3-4), Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim (Obj. 1:8).


Post Estery

Ariel Blumenthal

Serdeczne podziękowania dla tych z Was, którzy przyłączyli się do nas w tym szczególny dniu modlitwy w ubiegłą środę! Pełne 12 godzin intensywnej modlitwy i uwielbienia wraz z pełnym namaszczenia wstawiennictwem o Izrael, Bliski Wschodu i narody świata. Wydaje się, iż Duch kładł szczególny nacisk na modlitwę o Arabów, ewangelizację wśród muzułmanów i narodów świata.

Było to w pewnym sensie wypełnienie się fragmentu z Izajasza 56:7-8: “Mój Dom ma być nazwany Domem Modlitwy dla wszystkich narodów. Oto wypowiedź Pana, Wiekuistego, który zgromadza rozproszonych Israela. Jeszcze będę do Niego gromadził oraz do Jego zgromadzonych.”

I oto byliśmy my, izraelscy mesjaniczni Żydzi (zgromadzeni "rozproszeni" Izraela), zebrani w naszej sali modlitewnej wraz z gośćmi z innych narodów oraz wszystkimi z Was, którzy dołączyliście do nas na całym świecie ("pozostałymi zebranymi"). To naprawdę był dzień "Domu Modlitwy dla wszystkich narodów".


Walki w Gazie

W miniony weekend pomiędzy Izraelem a Strefą Gazy toczyła się intensywna walka. Strona Izraela udaremniła próbę przeprowadzenia ataku terrorystyczny i pozbawiła życia Zuhaira Qaisi - lidera "Komitetu Ludowego Oporu". Gaza odpowiedziała ponad setką pocisków wystrzelonych w stronę Izraela. Aby przeczytać pełen raport, zawierający również wideo ukazujące jak izraelskie lotnictwo niweczy próbę ataku terrorystycznego, kliknij tutaj (łącze do artykułu Jerusalem Post).


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły