>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 24.03.2012 Revive Israel Ministries

Masakra w Tuluzie

W czwartek 22 marca o godzinie 11:35, terrorysta Muhammad Marakh zginął w strzelaninie z francuską policją. Zdążył wcześniej zabić czterech Żydów francuskiego pochodzenia i trzech francuskich żołnierzy.

Zanim odkryto tożsamość Marakha, europejskie media podawały, że najprawdopodobniej odpowiedzialność za morderstwa ponoszą neonaziści. Informacje te okazały się jednak błędne. Marakh był członkiem jednego z oddziałów Al-Kaidy. Oczywiste jest, że zindoktrynowany przez islamski ekstremizm, zabił tych Żydów po prostu dlatego, że byli Żydami.

Minister Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej – Katherine Ashton – komentując morderstwo Żydów w Tuluzie, porównała je do śmierci palestyńskich dzieci w Gazie. Z pewnością każdy przypadek śmierci niewinnej osoby jest niewysłowioną tragedią, jednak to moralne zestawienie jest nie do przyjęcia. Premier Izraela – Netanjahu – odpowiedział tymi słowy: „To nieprawdopodobne – porównywać masakrę jaka wydarzyła się w Tuluzie do defensywnych działań izraelskiej armii wymierzonych przeciwko wykorzystującym dzieci jako żywe tarcze.”

Czy Europa przebudzi się i przestanie usprawiedliwiać islamski ekstremizm? Szanse są raczej marne. Parafrazując izraelskie przysłowie: „Kto hoduje węże za domem tego pobiją w jego własnym salonie.”


Męczeństwo w Jemenie

Asher Intrater

W niedzielę 18 marca, Joel Shrum (lat 29) został zastrzelony w Taizzie (Jemen) przez dwóch uzbrojonych motocyklistów z lokalnej jednostki Al-Kaidy. Joel, pochodzący z Pensylwanii Amerykanin, nauczał języka angielskiego w Międzynarodowej Szkole Szwedzkiej („Swedish International School”). Oto komentarz Dżesiki – siostry Joela: „Joel był chrześcijaninem i kierował się w życiu Bożą miłością.”

We wtorek muzułmanie przeciwni ekstremizmowi setkami wyszli na ulice aby zademonstrować swój sprzeciw wobec zabójstwa Shruma. Nieśli tablice z napisami „Kochamy cię, Joel” i „Stop terroryzmowi”. Przyznajmy im rację w modlitwie. To Arabowie stanowią największy odsetek ofiar islamskiego terroryzmu. Oto link do strony z pełną relacją na temat morderstwa Shruma oraz nagraniem wideo: http://www.worldmaq.com/webextra/19326

Wydarzenie to jest uderzająco podobne do zabójstwa Żydów we Francji, z tą różnicą, że tutaj był to chrześcijanin w Jemenie. Niech nikt nie da się zwieść – Shrum zginął ponieważ był chrześcijaninem, a jego zabójcy działali pod wpływem indoktrynacji islamskim ekstremizmem.


Nierozerwalne Przymierze

Asher Intrater

Przymierze można zdefiniować jako nierozerwalną umowę między Bogiem a człowiekiem. Wszystkie wydarzenia Biblii dzieją się w ramach przymierz, które są zawierane w logicznym porządku:

  1. Adam i Ewa – Bóg przekazuje władzę nad planetą Ziemią mężczyźnie i kobiecie (I Mojżeszowa 1:26). Z tego powodu Jeszua (Jezus) musiał narodzić się na ziemi jako istota ludzka. Fakt ten został potwierdzony poprzez obietnicę „potomstwa” kobiety, które pewnego dnia miało zmiażdżyć głowę węża (I Mojżeszowa 3:15).
  2. Noe – powódź za czasów Noego była o wiele bardziej tragiczna w skutkach, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. Noe i jego rodzina prawdopodobnie byli przerażeni. Być może bali się, że ziemia może zostać ponownie zniszczona w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego Bóg zawarł z nimi „przymierze tęczy”, w którym obiecał, że stworzenie nie ulegnie zagładzie (I Mojżeszowa 9:11). [Jest to jeden z powodów, dla którego nowe niebo i nowa ziemia z 21 rozdziału Objawienia nie mogą nadejść w wyniku zniszczenia znanego nam świata, a jedynie poprzez odnowienie tego, co już zostało stworzone.]
  3. Abraham – miał stać się błogosławieństwem i ojcem dla narodów dzięki swemu potomstwu; miał także wziąć w posiadanie ziemię Kanaan (I Mojżeszowa 12:2-3; 17:2-8). W przymierzu tym Bóg powtarza i rozwija obietnice dane Adamowi i Noemu. Abraham, tak jak jego poprzednicy, może teraz na nowo objąć ziemię w posiadanie (Rzymian 4:13). Potomstwo, które zmiażdży głowę węża, narodzi się w linii Abrahama.
  4. Juda – mamy tutaj kontynuację obietnicy o potomstwie (I Mojżeszowa 49:10). Jest to jeden z powodów, dla którego naród żydowski nie może zginąć (Jeremiasz 31:36-37). Oprócz tego, Żydzi muszą przywołać Jeszuę z powrotem na ziemię, aby rządził (Mateusz 23:39).
  5. Mojżesz – naród Izraela składa wieczną przysięgę, że będzie przestrzegał wszystkie doskonałe nakazy moralne, dane na górze Synaj. Później jednak Izraelici łamią Prawo, skazując się na zagładę. Jest to sytuacja przerażająca, w której następuje potrzeba nowego przymierza (Jeremiasz 31:31-33). Żydzi złamali swe własne przymierze i potrzebują odkupienia, które nie byłoby możliwe bez nadnaturalnej interwencji.
  6. Dawid – Bóg zawiera z nim nierozerwalne przymierze, w którym jego potomstwo miało rządzić wiecznie z Jerozolimy (Psalm 89:3-4, 28-29, 34-37). To między innymi dlatego powtórne przyjście Jeszuy na ziemię i jego tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie musi być interpretowane dosłownie. Nie chodzi tu jedynie o zrozumienie proroctw o czasach ostatecznych, ale o Bożą wierność Jego przymierzom.
  7. Jeszua – Bóg nie jest kłamcą. Nowe Przymierze bierze pod uwagę wszystkie złożone przez Niego wcześniej obietnice. Poprzez Jeszuę – Syna Adama – miała zostać przywrócona władza nad planetą Ziemią, którą Bóg przekazał Adamowi. Wraz ze zmartwychwstaniem Jeszuy, planeta, którą Bóg obiecał zachować od zniszczenia (przymierze z Noem), również miała zostać odnowiona (Rzymian 8:19-22; Mateusz 19:28; II Piotra 3:4-13). Wszystkie narody dzięki Jeszui – potomstwu Abrahama - miały dostąpić błogosławieństwa (Galacjan 3:13). Naród żydowski miał być zachowany, grzech złamania Prawa – przebaczony, a królestwo Dawida – odnowione na ziemi (Łukasz 1:32-33; Dzieje 1:6).

Boże przymierza są nierozerwalne. Wszystkie Boże obietnice wypełnią się. Jesteśmy zbawieni nie poprzez jakiś układ natury filozoficznej, ale dzięki Bożemu zobowiązaniu się poprzez przymierze, oferowane nam w akcie łaski. Nasza wiara jest zawarciem partnerstwa z Bogiem w umowie przymierza, które nie może zostać złamane.


Nadchodzące Wydarzenia

Proszę, zaznacz w kalendarzu dni 17 – 20 maja jako konferencję „Izrael, Kościół i czasy ostateczne”, która odbędzie się w IHOP w Kansas City. Nauczać będzie Asher oraz Mike Bickle, Allen Hood i Wes Hall.

Zarezerwuj sobie również całą noc z 26 na 27 maja na czuwanie poświęcone przebudzeniowej modlitwie „Drugiej Pięćdziesiątnicy” i post. Noc ta jest wigilią święta Szawuot i czasem modlitwy  zarówno dla miejscowych Żydów jak i międzynarodowej społeczności.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły