>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 8.04.2012 Revive Israel Ministries

Pascha – Kiedyś i Teraz

Eddie Santoro

Tak jak Izrael czynił przez wiele tysięcy lat, tak również i teraz naród ten, w posłuszeństwie starożytnemu biblijnemu przykazaniu, kolejny raz będzie obchodził Paschę. Dawno temu, tej niesamowitej nocy, Pan okazał Swą wielką wierność wobec Izraela. Spojrzał z nieba na ziemię, zobaczył ich niedolę i poczuł ich ból. Mógł posłać kogoś innego, ale w miłości  zdecydował, że Sam przyjdzie i uratuje ich (II Mojż. 3:7).

Miały miejsce potężne znaki i cuda. Mojżesz wpatrywał się w tego, który był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem.  Poprzez dewastujące plagi Bóg uniżył najpotężniejszy naród na ziemi, a parę godzin później Izrael wyruszył w podróż, którą kontynuuje aż do dnia dzisiejszego. Uwięzieni i uciskani Izraelici, po 430 latach niewoli w Egipcie, wyszli na wolność. Bóg okazał się wielkim w oczach Izraela i całej ziemi.

Piętnaście wieków później, inny Żyd zgromadził wokół siebie uczniów. Był to ten sam, który spojrzał w dół z nieba tak wiele lat wcześniej. Jego serce się nie zmieniło. Wciąż pragnął uwolnić Swych ludzi, ale tym razem nie chodziło tylko o Jego cenny Izrael, którego wywiódł kiedyś z niewoli. W przeciągu kilku następnych godzin, On, który był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, sam miał stać się barankiem paschalnym. Miłość wymagała od Niego ofiary na krzyżu w mieście, które kochał. Świat nigdy nie miał już być taki sam.

Jego uczniowie nie rozumieli, co się dzieje. Mówił On o służeniu, o odejściu do domu  Ojca i o mocy życia nad śmiercią. Świętowali wspólnie Paschę, a potem Ten, który kochał tak jak nikt inny, wyruszył by zniszczyć Królestwo ciemności i śmierć.  Dokończył dzieła uwolnienia, które rozpoczął Mojżesz tak wiele lat temu.

Na krzyżu, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, pokonał On moce piekła, a Swoim wybranym dał Królestwo, które ostoi się na wieki. Śmierć została unicestwiona a Jego światło trwale rozproszyło ciemność. Niech to będzie dla ciebie rok oswobodzenia z każdego rodzaju niewoli i niech moc zmartwychwstania Jeszuy - Baranka Bożego - działa ku zwycięstwu w twoim życiu.


Netanjahu – O Bezpieczeństwie

Fragment z wywiadu w Musaf, Maariv

Posiadanie broni nuklearnej przez Iran jest dla Izraela ogromnym niebezpieczeństwem. Dziś wieczór jest Święto Paschy i tej nocy zazwyczaj cytowane jest przy stole zdanie: „w każdym pokoleniu wrogowie powstają, aby nas zniszczyć.” Widzimy, iż słowa te spełniają się. Dokładnie to wydarzyło się w poprzednim pokoleniu, w czasie Holokaustu.  Nazistowskie Niemcy powstały, aby zniszczyć Żydów; nie mieliśmy ani państwa, ani armii. Byli wówczas tacy, którzy widzieli zagrożenie i mimo to nie powzięli żadnych kroków.

Obecnie odpowiadamy na cztere podstawowe zagrożenia. Po pierwsze, odpowiadamy na  zagrożenie nuklearne poprzez inspirowanie międzynarodowej społeczności do nałożenia sankcji na Iran. Drugą odpowiedzią jest budowanie ochrony przeciwrakietowej, takiej jak Iron Domes. Trzecim zagrożeniem są oczywiście pogróżki internetowe dotyczące naszych zabudowa. Pracujemy nad tym, aby stać się cybernetyczną potęgą. Czwarta kwestia to nasze granice. Jeśli nasze granice nie będą ogrodzone i ochronione, Izrael zostanie zaatakowany.Michael Cohen – Ku Pamięci

Ari Ben

Nasz drogi przyjaciel i brat, Michael Cohen, zmarł w tym tygodniu w wyniku zawału serca, którego dostał przy Bramie Jaffa na Starym Mieście w Jerozolimie.

W pogrzebie Michaela uczestniczyła duża liczba osób, na których życie wywarł wpływ. Sama frekwencja była świadectwem prawdziwej miłości, jaką niósł dla każdej spotkanej osoby. Namacalne wręcz było odczucie szacunku i podziwu dla Michaela.
Michael był ordynowanym kapłanem anglikańskim, który parę lat temu odkrył żydowskie korzenie swojej wiary i swojej rodziny. Skorzystał z prawa do aliji (legalnej imigracji do państwa Izrael) i napisał książkę na temat swych żydowskich korzeni.

Jako pokorny człowiek i sługa, Michael podróżował po Anglii i Stanach Zjednoczonych ucząc Słowa Bożego i głosząc na temat Izraela. Większość czasu jednak spędził w Izraelu ucząc w Domu Modlitwy "Succat Hallel" w Jerozolimie, witając ludzi przy drzwiach Ahavat Yeshua i służąc w Mesjańskiej Szkole Podstawowej Makor Hatikvah i Revive Israel. Był również mentorem i duchowym ojcem wielu młodych ludzi w tej społeczności. Będzie nam go bardzo brakowało.


Trzy wylania Ducha Świętego Asher Intrater

W czasach ostatecznych będą miały miejsce potężne wylania Ducha Świętego. Możemy je przyporządkować do trzech prostych kategorii.

 1. Przebudzenie w Kościele
 2. Będzie to powtórka z tego, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy, ale tym razem będzie to wydarzenie na międzynarodową skalę.
  Dz 2:17 (Jl 3:1)
  I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze.

 3. Sąd nad Narodami
 4. Kiedy Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało we wszystkich narodach, razem z  przebudzeniem uwolni także sąd.
  Sof 3:8
  Dlaczego oczekujcie dnia - mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.

 5. Nawrócenie Izraela
 6. Kiedy Kościół dostąpi swej pełni a narody zostaną osądzone, to samo wylanie Ducha Świętego przyniesie do Izraela objawienie o Jeszui i zbawieniu.
  Zach 12:10
  Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli…
Te trzy wylania Ducha Świętego łączą się ze sobą nawzajem. Mają również związek z naszymi modlitwami, wiarą i gotowością.
Inne artykuły - 2012

Inne artykuły