>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.04.2012 Revive Israel Ministries

Wierność Boga w historii Izraela

Eddie Santoro

Skończyło się już długie święto Paschy i każdy powrócił do swej pracy lub szkoły. Prze ten wspaniały tydzień naród Izraela wypełniał starożytne przykazanie nakazujące pamiętać o wiernej interwencji Boga w historię tego narodu, kiedy to Bóg osobiście zstąpił i wyzwolił swój lud z ucisku. W jakże jednak niewielkim stopniu zdawali sobie oni wtedy sprawę, iż nasz wierny Bóg będzie musiał jeszcze nie raz interweniować, aby zapewnić wypełnienie się nadprzyrodzonego przeznaczenia Izraela. Przyglądając się długiej historii tego narodu, możemy ogłaszać, że Ten, który był wierny, wciąż jest wierny, oraz że będzie trwał w swej wierności dopóki nie spełni się każda wypowiedziana przez Niego obietnica.

Po obchodach Paschy, bardzo szybko zlatuje osiem kolejnych dni poprzedzających Dzień Pamięci o Holokauście. Tutaj, w Izraelu, zwykły bieg życia ustaje, podczas gdy cały naród wspólnie pamięta o 6 000 000 zamordowanych w czasie koszmaru jakim była próba wytępienia narodu żydowskiego. Przez 24 godziny ta najgorsza ze wszystkich tragedii jest przeżywana ponownie. Zwykłe programy telewizyjne i radiowe zastąpione są przez łamiące serca, lecz bohaterskie świadectwa tych, którzy żyli w tym bezkreśnie ciemnym okresie historii.

Jest tak wielu ludzi dzielących doświadczenie bycia jedynymi ocalałymi z dużych rodzin, wymordowanych w Europie w tamtych latach. To, że tak wielu nie posiada dużych, wielopokoleniowych rodzin, jest dzisiaj jednym z aspektów wynaturzonej spuścizny tego narodu. Długa historia pokoleniowa tych ludzi została przekreślona w latach Holokaustu, a historia ich własnej rodziny rozpoczęła się na nowo od jednej ocalałej osoby.

Pamięć o tym strasznym okresie, jak mówią Izraelici, jest potężnym orędziem  Bożej wierności. Szatan uczynił wszystko co mógł, by zniszczyć ten naród, ale bez skutku! Izrael żyje!

W ten wtorek, wieczorem ropoczyna się w Izraelu uroczysty Dzień Pamięci. Naród poświęci dwadzieścia cztery godziny na uczczenie pamięci o żołnierzach poległych w obronie Izraela podczas wielu prowadzonych przez ten kraj wojen, oraz pamięci o osobach cywilnych, zamordowanych w tych wszystkich zbytecznych atakach terrorystycznych. Tu, w ziemi atakowanej tak wiele razy w naszej współczesnej historii, niewiele jest rodzin, które nie byłyby osobiście związane z kimś, kto oddał życie, aby żyć mógł Izrael.

Na koniec, gdy słońce zajdzie już nad Dniem Pamieci, naród Izraela przejdzie od smutku do radości, rozpoczynajac obchody Dnia Niepodległości - cudu swych narodzin sprzed 64 lat. Izraelici świętować będą na ulicach i w parkach każdego miasta w Izraelu, ciesząc się niepodległością i ciągłym życiem.

Fakt, że Izrael istnieje dzisiaj, jest cudem! Nasz Bóg, dochowujący wszystkich swych obietnic, jest rzeczywisty i wierny. Niech więc świadectwo wierności Boga Izraelowi będzie błogosławieństwem i zachętą również i dla was, którzy żyjecie w oczekiwaniu i pełni nadziei pokładanej w Jeszui - naszym Mesjaszu. Gdyż wiem, komum uwierzył i pewienem, iż on mocen jest tego, czego mi się powierzył, strzec aż do onego dnia. (2 list do Tymoteusza 1:12).


Czynnik Boga

Francis Frangiapane (fragment)

Świat wydaje się zmierzać ku nieuniknionej wojnie. Iran jest nieustępliwy w swych wysiłkach produkcji broni nuklearnej, a Izrael nieustępliwie działa na rzecz powstrzymania tego procesu.

Ale może wojna nie jest wcale tak nieuchronna jak nam się wydaje... 80% muzułmańskiego świata należy do sekty sunnickiej, podczas gdy Irańczycy należą do sekty szyickiej. Konflikt pomiędzy tymi dwoma sektami trwa już bardzo długo i ma bardzo gwałtowny przebieg. Broń nuklearna w rękach Iranu spowodowałaby ryzyko ataku również dla większość państw muzułmańskich, co tłumaczyłoby zajęcie przez nich negatywnego stanowiska wobec niebezpiecznych poczynań Iranu.

Jest również inny czynnik w tej całej sytuacji, przeważający nad wszystkimi innymi: Czynnik Boga. Jest to zawsze najsilniejszy czynnik, choć bardzo często zupełnie ignorowany. W ostatnich latach, Irańczycy masowo przychodzą do wiary w Jezusa. Ci nowi wierzący odkrywają Pana poprzez wizje i sny, jako alternatywę dla przemocy i nienawiści islamu. Spotykają się oni w tajemnicy i w ukryciu, w “podziemnych” domowych społecznościach. Liderzy misji szacują ich liczbę na prawie milion wierzących.

Więcej informacji na temat Francisa Frangiapane (po angielsku) na stronie: http://www.frangipane.org/


Odważna modlitwa

Don Finto (fragment)

Pod koniec siódmego wieku przed przyjściem Jeszuy, Ezechiasz był królem, który ‘czynił co było dobrego przed oczyma Pańskimi’ (II Królewska 18:3). Sytuacja wydawała się jednak beznadziejna w momencie gdy Asyryjczycy podbili północne królestwo Izraela i najechali Judę. Ezechiasz wołał do Pana a On wysłuchał jego modlitwy i posłał proroka Izajasza, każąc mu ogłosić upadek Asyryjczyków i wyzwolenie Judy.

“I stało się onej nocy, że wyszedł Anioł Pański, a pobił w obozie Assyryjskim sto osiemdziesiąt i pięć tysięcy. A gdy wstali rano, oto wszędzie pełno trupów. Przetoż ruszywszy się odjechał i wrócił się Seneacheryb, król Assyryjski” (19:35-36).
Jeśli Bóg może zniszczyć całą armię i w jedną noc sprowadzić potężny naród na kolana, to jest On też w pełni zdolny do zaspokojenia wszystkich potrzeb i spełnienia wszystkich marzeń, które sam inicjuje w naszym życiu. Biblia jest świadectwem Bożej chwały i mocy. I ta sama moc, której w tym wielkim dniu doświadczył król Ezechiasz i lud Judy, jest dostępna również dla was dzisiaj! Módlmy się więc odważnie, oczekując rzeczy niemożliwych!

Więcej informacji na temat Dona Finto (po angielsku) na stronie:
http://calebcompany.org/


Zielonoświątkowa modlitwa

Zaznaczcie sobie w kalendarzu i przygotujcie swoje grupy modlitewne, aby po raz kolejny zgromadzić się w Izraelu i na całym świecie na dorocznym modlitewnym czuwaniu w wigilię Zesłania Ducha Świętego w Szawuot (Święto Tygodni), w nocy z soboty na niedzielę 26-27 maja, kiedy to będziemy się modlić o wielkie wylanie Ducha Świętego w czasach ostatecznych (Dzieje Apostolskie 2:17). Szczegóły w przygotowaniu.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły