>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.05.2012 Revive Israel Ministries

Profesor Benzion Netanjahu

Asher Intrater

Na przełomie minionego wieku, jednym z wiodących syjonistycznych aktywistów we Wschodniej Europie był rabin Nathan Milikovski. W 1910 roku, urodził się w Warszawie jego syn Benzion. Rodzina Milikovskich wyemigrowała do Izraela w roku 1920. Swoje dzieła rabin Milikovski podpisywał pseudonimem „Netanjahu”. Lata później, przyjął go jako hebrajskie nazwisko.
Benzion studiował na Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie był częścią środowiska intelektualistów skupionych wokół profesora Josepha Klausnera. Został profesorem historii, oraz napisał swą najbardziej znaną książkę - 1400-stronicowe studium na temat hiszpańskiej Inkwizycji, w której stwierdzał, iż marranowie (Żydzi, którzy przeszli na katolicyzm) nie byli przymuszani do zmiany religii ale czynili to dobrowolnie. Wspólnie z profesorem Izajaszem Liebowitz wydał Encyklopedię Hebrajską.

Ojcem Rewizjonicznego Syjonizmu był Zev Jabotyński. Dwaj główni uczniowie Jabotyńskiego to: Menahem Begin, który został później premierem, i Benzion Netanjahu. Kiedy Jabotyński zmarł w 1940 roku, Benzion zajął jego miejsce jako intelektualny ideolog Ruchu Rewizjonicznego. Rodzina Netanjahu przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych a Benzion stał się wiodącym głosem ostrzegającym przed nadchodzącą katastrofą, zagrażającą europejskim Żydom.

Jako Rewizjonista, Benzion wierzył, że cała ziemia Izralea (po obydwu stronach Jordanu) należy do Żydów. Plan podziału ziemi zaproponowany przez ONZ został ratyfikowany poprzez głosowanie  29. października 1947 roku, ustanawiając państwo Izraela. Choć większość Żydów przyjęła ten plan z radością, Benzion pozostał w opozycji.

Rodzina Netanjahu przeniosła się z powrotem do Izraela w celu  współtworzenia nowego państwa. Pierwszy syn Benzion’a, Yoni, urodził się w Nowym Jorku (zginął podczas dowodzenia słynną akcją  izraelskich komandosów w Entebbe).  Drugi i trzeci syn Benziona - Benjamin i Ido - przyszli na świat w Izraelu, wkrótce po powrocie rodziny do kraju.

W czasie studiów na Uniwersytecie Hebrajskim, Benzion spotkał Zilah, która później została jego żoną. Siostra Zilah również nadała swemu synowi imię Benjamin, a wołała do niego „Bibi.” Zilah przejęła od zwyczaj od siostry i tym samym obaj chłopcy mieli ksywkę „Bibi”.

Benjamin Bibi Netanjahu, obecnie pełniący już drugą kadencję jako premier Izraela, mówiąc o wpływie ojca na swoje życie, powiedział: „aby zrozumieć syna trzeba poznać ojca.”

Benzion Netanjahu zmarł w poniedziałek rano, w wieku 102 lat, do końca zachowując trzeźwy umysł i cięty język! Jego pogrzeb w Jerozolimie zgromadził najwyższych politycznych  i wojskowych przywódców kraju. Jego synowie, Benjamin i Ido, odczytali Kadisz (zbiorową modlitwę) i wygłosili pochwalną przemowę na cześć zmarłego ojca. Prezydent Szymon Peres, zwracając się w swej przemowie do Benjamina Netanjahu, powiedział: „Twój ojciec napisał historię. Ty zaś kształtujesz ją w w oparciu o jego dziedzictwo oraz te same poglądy”.

Opracowane na podstawie artykułów autorstwa:  Dov Eichvald, Itamar Eichner, ShalomYerushalmi, Eitan Haber, Arik Bender, Eli Bradenstein, Moshe Ronen, Amihai Atheli, Boaz Hendel, Yair Lapid i Sheri Blikov.


Relacje Przymierza

Nasze podejście do życia i posługi oparte jest na relacjach przymierza. Bóg jest Bogiem miłości i dlatego też relacje międzyludzkie to nasz najwyższy priorytet. Przymierze to szkielet do budowy relacji zaufania. Sama Biblia jest przecież dokumentem przymierza.

Ponieważ mamy przymierze z Bogiem, nasze wzajemne relacje powinny opierać się na zasadach typu przymierza. Dwie główne zasady przymierza to lojalność wobec przyjaciół i prawość w działaniach. Biblijne wartości przymierza obejmują właściwe postawy wobec autorytetu i porządku (zasady te są  opisane w książce Relacje Przymierza [Covenant Relationships]).

Jedną z wartości przymierza jest komunikacja budząca zaufanie.„Mówimy prawdę w miłości” – Ef 4:15; upewniając się, że każde słowo „jest dobre, które może budować” – Ef 4:29; bez cienia plotki. „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego” – Mt 18:15. Ten typ dialogu przymierza służy zachowaniu przyjaźni i chroni nas od ranienia siebie nawzajem.

Naszym celem nie jest realizowanie projektów, ale wspieranie ludzi. Bardziej niż charyzmę cenimy charakter. Królestwo Boże to sieć przyjaźni, a ostatecznym celem uczniostwa jest właśnie przyjaźń. Jan 15:15 – „Już was nie nazywam sługami… ale przyjaciółmi”. Ludzie są ważniejsi niż realizowane projekty.

Przymierze oznacza bycie oddanym przyjaźni na całe życie. Jesteśmy oddani temu, by budować tego rodzaju przyjaźnie; dlatego też, przy okazji pracy nad jakimkolwiek projektem, hojnie inwestujemy nasz czas w pogłębianie przyjaźni między członkami zespołu. Pod koniec życia poświęconego służbie dla Królestwa Bożego, powinniśmy zbierać owoce rodzące się z szerokich kręgów przyjaciół, którzy pójdą z nami dalej do wieczności.


Pochodzenie Imienia „Jeszua”

Izraelska filia „Jews for Jesus” (Żydzi dla Jezusa)  prowadzi w tym miesiącu kampanię w gazetach z napisem w języku hebrajskim: „Jeszu = Jeszua = J’szua”. Imię „Jeszu” jest najbardziej popularnym odpowiednikiem imienia Jezus w języku hebrajskim i równocześnie najbardziej uwłaczającym określeniem, oznaczającym „jego imię niech będzie wymazane z pamięci” (choć niektórzy uczeni twierdzą, iż jest to transliteracja greckiego Iesous).

W 4 Mojż 13:16, imię Jozue zostało zmienione z Hoszea na Jehoszua. Imię Jehoszua jest kombinacją imienia JHWH (Jehowah) i słowa oznaczającego zbawienie (J’szua). Zatem imię Jozue oznaczało „Jehowah zbawia” i było proroczą zapowiedzią nadchodzącego Mesjasza (Mt 1:21). Jego imię to Jeszua i oznacza ono zbawienie (Trafniejszym tłumaczeniem tego imienia byłoby Jeszua zamiast Jezus, tak aby zachować jego historyczne znaczenie). Około 700 lat po Jozuem i 700 lat przed Jeszuą, to samo imię zostało skrócone z Jehoszua na Jeszua. W ostatnich księgach Biblii Hebrajskiej (Księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza), skrócona forma Jeszua pojawia się 31 razy. Imię Jeszuabyło popularnym hebrajskim imieniem w Izraelu na wiele wieków przed Nowym Przymierzem i dlatego nie ma żadnego powodu, by nie używać go i dzisiaj.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły