>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.05.2012 Revive Israel Ministries

Agresywnie sprawiedliwy

Don Finto (fragment)

Od dawna wiem, że jeśli nie jestem agresywnie sprawiedliwy, staję się biernie niegodziwy. Jeszua wziął na siebie nasze grzechy i dał nam w zamian swą sprawiedliwość. „Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni" (Hebrajczyków 10:14). Chodzi mi o ostatnie słowa – bycie poświęconym.

Jeżeli moim celem jest zasmakowanie Bożej świętości i dojście do pełni mego przeznaczenia jakim jest upodobnienie się do Jezusa, to muszę trwale do Niego przylgnąć. W przeciwnym razie, to świat zacznie do mnie przylegać, a Jego natura we mnie zacznie blednąć.

Jeśli moje życie nie jest pełne uwielbienia, wkrada się do niego troska, strach i przygnębienie. Wiem, że jeśli nie będę uważnie słuchał cichego głosu Ducha Świętego, poddam się moim własnym myślom oraz głosowi wroga.

Siły demoniczne tylko czekają, aby zająć opuszczony dom (zobacz Mt 12:43-45). Muszę więc być wciąż pełen Jeszuy oraz jego Ducha. Jedynie mocni, agresywni w pobożności mężczyźni i kobiety porywają królestwo (zobacz Mt 11:12). Chcę uchwycić „to, na com też od Chrystusa Jezusa uchwycony” (Flp 3:12).

Całość artykułu dostępna tutaj.


Wybory we Francji i Aliya

W rezultacie wyborów prezydenckich we Francji (w których Nicholas Sarkozy przegrał z kandydatem socjalistów – Francois Holland'em), rosną obawy odnośnie antysemityzmu. Wielu Żydów rozważa emigrację do Izraela. Dziadek Sarkozy'iego był węgierskim arystokratą pochodzenia żydowskiego, który przeszedł na katolicyzm aby móc poślubić swą wybrankę. We Francji żyje około 483 tysiące Żydów. W zeszłym tygodniu odbyła się w tym kraju coroczna konferencja Aliya, sponsorowana przez żydowskie pośrednictwo mieszkaniowe. Wzięła w niej udział rekordowa liczba osób – 5000. Stu z nich zdążyło już kupić mieszkania w Izraelu, myśląc o emigracji.


Zjednoczony rząd Izraela

Izrael przebudził się w zeszły wtorek oszołomiony zaskakująco radykalnym porozumieniem na scenie politycznej. Partia Kadima, pod przywództwem Szaula Mofaza, weszła w koalicję z partią Likud, dowodzoną przez Benjamina Netanjahu. Liczba posłów koalicji to 94 z ogółu 120 miejsc. To pierwszy tak silny rząd w historii kraju. Dzięki koalicji znacznie umocniła się władza Netanjahu.
Mimo iż porozumienie to jest prawdopodobnie skutkiem jedynie politycznych ambicji, poszerzenie, umiarkowanie polityczne oraz umocnienie koalicji może przynieść korzyści dla znajdującego się w trudnych czasach narodu.

Na tę nagłą zmianę miało wpływ kilka okoliczności. Sąd Najwyższy Izraela zobowiązał rząd do wyburzenia 5 domów w osadzie Bet El; ekstremistyczna frakcja parti Likud podważała autorytet Netanjahu; drastycznie spadło poparcie w sondażach dla partii Kadima; powszechnie też domagano się zreformowania gospodarki, prawa wyborczego oraz poborowego.


Modlitwa Zielonoświątkowa 100

Avichai Orel

W miarę jak zbliża się czas świętowania Szawuot, powinniśmy przypomnieć sobie, co nastąpiło po tym, jak Jeszua wstąpił do nieba i po tym jak uczniowie modlili się całą noc (zgodnie z tym, w co wierzymy)... Tak! - wylanie Ducha Świętego. W Dziejach 2:16 Piotr cytuje fragment z Joela 2:28, twierdząc, iż moment wcześniej wypełniło się proroctwo przepowiedziane przez Joela. Ale czy to wszystko? Czy Duch został wylany na WSZELKIE ciało? Oczywiście, że nie. Doświadczenie apostołów było tylko namiastką tego, co dopiero miało nadejść.

Z tego właśnie powodu gorąco pragniemy czynić to co pierwsi uczniowie, aż ów dzień nadejdzie. 26 maja, w wieczór Szawuot, o godzinie 18:00 (17:00 czasu polskiego) spotkamy się w naszym domu modlitwy „Miszkan Elohai” (miejsce zamieszkania Boga) na 12-godzinnej modlitwie połączonej z postem, uwielbieniem i wstawiennictwem. Całą noc będziemy modlić się, aby Bóg wylał swego Ducha na wszelkie ciało. I nie poprzestaniemy, aż to uczyni!

Więcej informacji na stronie http://www.mishkanelohai.org/shavuot/


Aszer w Stanach

Proszę, módl się o podróż, jaką odbywa w tym tygodniu Aszer do Stanów Zjednoczonych. Będzie głosił w Kościele Immanuela w Silver Spring w stanie Maryland, w kongregacji El Szaddaj w Frederick również w stanie Maryland, oraz na konferecji „Izrael i Kościół w czasach ostatecznych” w IHOP w Kansas City.


Trzech Eljaszy

Aszer Intrater

Po wydarzeniach na Górze Przemienienia, uczniowie Jeszuy zapytali Go o proroka Eljasza. Odpowiedź, jakiej im udzielił, przedstawia trzy biblijne punkty widzenia na proroctwa dotyczące Eljasza, i wyznaczające także trój-aspektowy sposób interpretacji pozostałych proroctw.

Mateusz 17:11-13
A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko; Ale wam powiadam: Iż Elijasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu, cokolwiek chcieli; takci i Syn człowieczy ma ucierpieć od nich. Tedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich.

I Księga Królewska opisuje historyczną postać, jaką był prorok Eljasz. Oprócz niego, był także Jan Chrzciciel, a w czasach ostatecznych wystąpi jeszcze inny człowiek na podobieństwo Eljasza. Ta prorocza zapowiedź ma swe spełnienie w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Wzór ten nabierze jeszcze większego znaczenia, gdy rozważymy rozwój w następujących po sobie przymierzach oraz w królestwie Bożym. Historia postępuje od narodu Izraelskiego poprzez Kościół aż do tysiącletniego królestwa. Eljasz nawoływał do upamiętania grzesznych królów Izraela. Jan przygotował drogę na przesłanie ewangeli. Drogę do powtórnego przyjścia Jeszuy również utoruje prorok lub służba prorocza na podobieństwo Eljasza (Malachiasz 4:5).

Proroctwa dotyczące Jerozolimy i świątyni również spełniają się w trzech etapach. Pierwsza była świątynia Salomona, potem świątynia za czasów Jeszuy, a w czasach ostatecznych powstanie kolejna. W czasach Jeremiasza przeciwko Izraelowi toczona była wielka wojna. Kolejna wybuchła w roku 70 n.e., a w czasach ostatecznych będzie miała miejsce jeszcze potężniejsza (podobny schemat występuje w nauczaniu jakie Jeszua wygłosił o czasach ostatecznych na Górze Oliwnej).

Tą trójwymiarową interpretację można by streścić następująco: Stare Przymierze, Nowe Przymierze i czasy ostateczne; lub też: Izrael, Kościół, Królestwo. Trzy-etapowy rozwój biblijnych proroctw jest logicznym i niezbędnym sposobem na zrozumienie Bożych planów i zamierzeń.

Inne artykuły - 2012

Inne artykuły