>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.05.2012 Revive Israel Ministries

Poznanie Piotra

Troy B. Wallace

Nowy Testament mówi nam o trzech etapach w jakich Piotr poznawał duchowe prawdy. Będąc świadkiem cudownego połowu ryb, ujrzał Bożą dobroć, która pozowoliła mu zauważyć własną grzeszność. Pierwszym etapem było więc zrozumienie, że potrzebuje pokutować.

Co widząc Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc: Wynijdź ode mnie; bom jest człowiek grzeszny, Panie!" (Łukasz 5:8)

My także musimy uświadamiać sobie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy pokuty. Jest to ciągły proces w naszym sercu. Im bardziej poddamy się działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, tym łatwiej będzie nam zwrócić ku Panu swój umysł, wolę i emocje.

Następnie, Piotr uznał, iż Jeszua jest Mesjaszem i Synem Bożym.

A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego. Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech" (Mateusz 16:16-17).

Piotr wypowiedział to, co zrodziło się w nim pod wpływem objawienia Ducha Świętego. Zrozumiał, między innymi, że Jeszua jest zarówno człowiekiem jak i Bogiem. Bardzo ważne jest, abyśmy codziennie uświadamiali sobie tę prawdę.

Po trzecie, Bóg objawił Piotrowi sposób w jaki proroctwa miały się wypełnić w poszczególnych etapach jego życia.

Aleć to jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela: I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą" (Dzieje 2:16-17).

Gdy wyznajemy nasze grzechy i uznajemy Jeszuę jako Pana, zaczynamy dostrzegać w Piśmie konkretne wskazania odnośnie decyzji, jakich podejmujemy. Jesteśmy też wstanie przyjąć objawienie i zrozumieć to, co dzieje się wokół nas. W tym ostatnim momencie historii niezbędne nam jest prorocze objawienie odnośnie Izraela, Kościoła, wylania Ducha Świętego oraz czasów ostatecznych, w których żyjemy.


Picie trucizny

Don Finto

Oto przypowieść Jeszuy ostrzegająca tego, który nie przebaczy:
A rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu był winien. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeźli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich" (Mateusz 18:34-35).

Trwanie w nieprzebaczeniu jest jak picie trucizny z nadzieją, że umrze nasz winowajca.
Gdy nie przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, wychodzimy spod Bożej ochrony. Przeciwnik może wtedy bez przeszkód nas niepokoić.

Ale jak przebaczyć, gdy wyrządzono nam wielką krzywdę? W jaki sposób odmienić uczucia tak, abyśmy chcieli przebaczyć?
Nie podejmujemy decyzji w oparciu o emocje, ale chodzimy w wierze. Nie czekamy aż zechce nam się przebaczyć, ale wypowiadamy słowa przebaczenia w imieniu i autorytecie Jezusa – tego, który nas odkupił i który nam wybaczył.

Doskonałym wzorem jest Jezus na krzyżu. „Ojcze, przebacz im. Nie wiedzą, co czynią.” Z jednej strony, żydowscy przywódcy i rzymscy urzędnicy dobrze wiedzieli, co robili. Krzyżowali człowieka, co więcej, dobrego człowieka. Z drugiej jednak strony, nie zdawali sobie sprawy, co czynili. Uśmiercali osobistego Bożego posłańca, odkupiciela ludzkości i Boga w ludzkiej postaci.

Bo jeźli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski; A jeźli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych" (Mateusz 6:14-15).

Więcej informacji o Donie Finto na stronie: www.calebcompany.org.


Zwycięstwo nad handlem ludźmi

Mati Szoszani

W zeszłym tygodniu Rami Saban, prawdopodobnie najbardziej znacząca postać zajmująca się handlem ludźmi w Izraelu, został skazany na osiemaście lat więzienia. Był hersztem grupy przemytniczej, która przez lata wabiła kobiety, głównie z byłego Związku Radzieckiego, oferując im możliwość pracy w Izraelu i wysokie miesięczne zarobki.

Rami i jego wspólnicy, z których niektórzy również otrzymali surowe wyroki, zmuszali kobiety do prostytucji. Nierzadko dzienna liczba klientów obsługiwanych przez jedną kobietę dochodziła do dwudziestu. Przynajmiej trzysta ofiar zostało uprowadzonych z Europy Wschodniej do Moskwy, przetransportowanych lotniczo do Egiptu, a następnie przemyconych przez beduinów do Izraela, gdzie odebrano im dokumenty i traktowano jak niewolnice.

Nadzwyczajne jest, aby izraelski sąd skazał mężczyznę oskarżonego o tego typu przestępstwo na tak długi okres więzienia. Jest więc nadzieja, iż w przyszłości Izrael zaostrzy działania wymierzone przeciwko handlowi ludźmi.


Szawuot: Całonocna modlitwa i post

Awichaj Orel

Jak wyglądałby świat, gdyby Bóg wylał swego Ducha na wszelkie ciało właśnie dzisiaj? Nastąpiłoby ogólnoświatowe przebudzenie, ludzie byliby zbawiani, uzdrawiani oraz uwalniani z mocy ciemności. Słyszelibyśmy donośny okrzyk tłumów, wołający: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim!” I wiesz co jeszcze? Przyjście Jeszuy znacznie by się przybliżyło.
Zapraszamy i gorąco zachęcamy cię do wzięcia udziału w 12-godzinnym poście i modlitwie w święto Szawuot, który rozpocznie się 26. maja o 18:00 (17:00 czasu polskiego). Przez całą noc będziemy uwielbiać, chwalić, wstawiać się w modlitwie, prorokować oraz wołać do Boga, by wylał swego Ducha na wszelkie ciało, tak aby wypełniło się proroctwo z Księgi Joela 2:28 (3:1 w Biblii Warszawskiej).

Więcej informacji na stronie: www.mishkanelohai.org/shavuot.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły