>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.08.2012 Revive Israel Ministries

W duchu i w mocy

W Nowym Przymierzu, a szczególnie w pismach Łukasza, wielokrotnie znajdujemy wyrażenie „w duchu i w mocy”.

  1. Jan Chrzciciel miał przyjść „w duchu i w mocy Elijaszowej” (Łukasz 1:17).
  2. Miriam (Maria), matka Jeszuy, miała począć, gdyż „Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię” (Łukasz 1:35).
  3. Uczniowie mieli otrzymać „moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was” (Dzieje 1:8).

Duch i moc mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie są tożsame. Duch jest osobą, moc jest rzeczą. Duch Święty jest Bogiem, moc jest energią. Możemy użyć Bożej mocy, ale nie możemy użyć Ducha Bożego. Duch Boży wskazuje nam kierunek, prowadzi i poucza. Moc jest do naszej dyspozycji gdy mamy wiarę. Poddajemy się Duchowi Bożemu, a moc poddaje się nam.

Jaka jest różnica między osobą a rzeczą? Elektryk to osoba, elektryczność to rzecz. Elektryk przychodzi do naszego domu aby podłączyć elektryczność. Zapraszamy elektryka i traktujemy go z należytą grzecznością, a następnie korzystamy z elektryczności według zaleceń.

Gdy Jeszua został zanurzony w wodzie, zstąpił na Niego Duch Boży pod postacią gołębicy (Łukasz 3:22). We fragmencie opisującym to wydarzenie nie ma wzmianki o Bożej mocy. Następnie Duch Święty zaprowadził Jeszuę na pustynię, gdzie był kuszony przez diabła, aby poddać próbie Jego świętość (Łukasz 4:1). Również i tu nie ma mowy o mocy. Jednak gdy kuszenie dobiegło końca, Jeszua powrócił „w mocy onego Ducha do Galilei” (Łukasz 4:14).

Jeszua otrzymał Ducha Świętego poprzez zanurzenie w wodach pokuty, przebaczenia i poddania. Nie musiał spełnić żadnych innych wymagań czy przejść przez jakiekolwiek próby. Jego doświadczenie jest wzorem odnoszącym się do naszego życia. Każdy kto pokutuje i zostanie zanurzony dla przebaczenia grzechów w imię Jeszuy może otrzymać Ducha Świętego w akcie łaski (Dzieje 2:38). Wszystko, co należy uczynić, to poprosić (Łukasz 11:13).

Zanim Jeszui została przekazana moc, modlił się i pościł przez 40 dni oraz odpierał kuszenia diabła. Również i w naszym życiu modlitwa, post, odpieranie ataków diabła oraz zwycięskie przechodzenie przez próby posłuszeństwa Bogu dodadzą nam duchowej mocy i namaszczenia.

Zauważ, że wszystkie trzy próby, przez które przechodził Jeszua na pustyni, miały związek z niewłaściwym zastosowaniem Bożej mocy. Innymi słowy, z niewłaściwymi motywacjami do użycia Bożej mocy (Łukasz 4:3-13). Jeśli Bóg wie, że użyjemy mocy z właściwych powodów, może dać nam więcej namaszczenia. Korzystanie z Bożej mocy z niewłaściwych przyjmuje formę czarów, nawet gdy staramy się je usprawiedliwić przez używanie imienia Jeszuy (Dzieje 8:18-23).

W dzisiejszym świecie wielu wierzących szczerze kochających Boga nie doświadcza mocy i obecności Ducha Świętego. Być może jest tak dlatego, ponieważ jesteśmy zalewani przez wpływ mediów, światowe zmartwienia i presję ze strony społeczeństwa. Jeśli pragniemy więcej namaszczenia musimy szukać momentów pustyni, a nie dogadzać sobie wygodami naszej współczesnej kultury.


Nowe nauczanie na YouTubie

Obejrzyj i wysłuchaj pełnego nauczania Ashera na temat „Ducha i mocy” dostępnego na YouTubie, tak abyś był w stanie oddzielić się od wpływów świata, dostąpić mocy Ducha Świętego i doświadczyć Bożej obecności.

Aby obejrzeć wideo, kliknij tutaj: www.youtube.com/user/reviveisrealtv

Subskrybuj naszą stronę na YouTubie, aby otrzymywać na skrzynkę mailową zawiadomienia o nowych klipach wideo.


Krańce Ziemi

Ponownie prosimy o modlitwę w czasie gdy staramy się wypełnić wielką misję daną przez Jeszuę, aby być Jego świadkami począwszy od Jerozolimy, Judei, Samarii, i aż po krańce ziemi (Dzieje 1:8). Nasz zespół oraz członkowie kongregacji będą w tym tygodniu usługiwać oraz nauczać w poniżej wymienionych krajach:

John i Tikvah – Polska
Sarah V – Tajlandia
Ariel i Vered – wracają z Chin
Asher, Betty, Hezi, Odelia, Youval, Valerie i Anja – usługują na konferencji proroczej w Walencji we Francji
David i Sara M, Yoel J – Argentyna
Evan i Elisa – Stany Zjednoczone
Or, Vered i Avi – Afryka
Herut – Ukraina


Mur na Synaju

W roku 1979 Izrael oddał z powrotem ogromną część swego terytorium, jakim była Pustynia Synaj, w zamian za traktat pokojowy z Egiptem. W przeciągu ostatniego roku nastąpiły radykalne zmiany w egipskim rządzie, w wyniku których na granicy z Izraelem ponownie przeprowadzane są akcje terrorystyczne. Rozbrojenie Półwyspu Synaj uczyniło z niego strefę buforową, co wzmocniło traktat pokojowy. Dziś, gdy strefa ta jest zagrożona, wydział Sił Obronnych Izraela inwestuje w budowę potężnego muru obronnego wzdłuż granicy na Synaju.

Mowa o 242 kilometrach skrajnie nieprzystosowanego pod zabudowę terenu. Ponad tysiąc osób zostało zatrudnionych do pracy nad tym przedsięwzięciem. Dzięki napiętemu harmonogramowi pracy, pomimo warunków będących wręcz nie do zniesienia, koniec budowy przewidziany jest na październik. Pułkownik Eran Ophir zarządzający całym projektem twierdzi, że mocny mur zbudowany z betonu, stali, żelaza i ostrokołu będzie praktycznie nie do przejścia (Yediot, Musaf Shabat, s. 16). Módl się o ochronę izraelskich granic przed terrorem: od północy ze strony Hezbollahu, od zachodu ze strony Hamasu i od południa ze strony Bractwa Muzułmańskiego.


Pustynne gospodarstwo

Izrael jest liderem we wprowadzaniu innowacji w przemyśle rolniczym. Ma duży wkład w zwiększenie produkcji żywności oraz zmniejszenie głodu na skalę światową.

Żydzi mesjaniczni będący w posiadaniu na południu Izraela gospodarstw specjalizujących się w agrotechnologii i produkcji warzyw dla rynków międzynarodowych, chcą poszerzyć ten biznes-posługę na cały Izrael, tak aby przynieść korzyści krajowej gospodarce, stworzyć miejsca pracy oraz wprowadzić nowe metody bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Jeśli chcesz otrzymać informacje na temat wolontariatu, szkolenia rolniczego lub dołączyć do grupy wsparcia modlitewnego, proszę, napisz na adres: desertfarminfo@gmail.com


Inne artykuły - 2012


Inne artykuły