>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.08.2012 Revive Israel Ministries

Dlaczego ucisk?W czasach ostatecznych będzie wzmagał się ucisk. Nie dlatego, że Bóg chce nam przysporzyć trudności. Są inne powody, dla których duchowe walki „muszą” mieć miejsce.

Objawienie 1:1 - aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem
Objawienie 4:1 - ukażę ci to, co potem musi się stać.
Objawienie 22:6 - aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.
W ramach ucisku konieczne są nawet rządy bestii (17:11) i uwolnienie sił szatańskich (20:3). Plagi egipskie były niezbędnym etapem wyzwolenia Izraela, i muszą nastąpić również przed powtórnym przyjściem Jeszuy. Rabini głoszą: „ostateczne odkupienie (Mesjasz w czasach ostatecznych) będzie takie jak pierwsze (Mojżesz w II Księdze Mojżeszowej)”.
Oto pięć powodów, dla których ucisk „musi” nadejść:

1. Nakłonienie do upamiętania

Sąd ostateczny jest za progiem. Zanim jednak nastąpi, Bóg pragnie uczynić wszystko, co tylko może aby nakłonić ludzi do upamiętania. Choć jednak celem ucisku jest pokuta, ludzie pokutować nie będą.
Objawienie 9:20 - Pozostali ludzie (…) nie odwrócili się od uczynków rąk swoich
Objawienie 9:21 - (…) nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów
Objawienie 16:9 - (…) wszakże nie pokutowali
Objawienie 16:11 - (…) wszakże nie pokutowali
Choć większość złoczyńców nie będzie pokutować, niektórzy z nich jednak się upamiętają.

2. Wykazanie Bożej sprawiedliwości

Gdy wierzący ujrzą Boży sąd nad ziemią, przekona ich to o Bożej sprawiedliwości. Wytrysną z nas pieśni uwielbienia, które będą Go wychwalać nie tylko za Jego łaskę, ale również za Jego sprawiedliwość.
Objawienie 15:3-4 - Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże, Władco wszechrzeczy! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi (…) bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe wyroki.
Ze względu na zbliżający się sąd ostateczny, całe dobro i zło musi zostać ujawnione. Złoczyńcy będą się stawać coraz bardziej uparci, a sprawiedliwi będą bardziej pokutować.

3. Ukaranie zła

Nagrodzenie prawych i ukaranie złych to podstawa sprawiedliwości. Nagrodzenie prawych nie wystarczy. Bóg chce również ukarać złych. Plagi są częścią wymierzenia sprawiedliwości.

II Mojżeszowa 12:12 - dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu
Bóg mógł wyprowadzić Izrael z Egiptu bez zesłania plag. Chciał jednak nie tylko wyzwolić niewinnych, ale też ukarać czyniących zło. Zniszczenie mocy demonicznych bogów czczonych przez Egipcjan było częścią sądu.

4. Panika diabła

Znaczna część ucisku czasów ostatecznych będzie atakiem diabła. Jest to znak naszego zwycięstwa. Diabeł zdenerwuje się i wystraszy. Będzie wiedział, że jego czas dobiega końca i że przegrywa bitwę.

Objawienie 12:12 - zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
Złość szatana jest oznaką jego panicznego strachu, ponieważ wie, że przegrywa. Odnosimy nad nim zwycięstwo dzięki krwi Baranka (Objawienie 12:11). 5. Oczyszczenie naszej wiary

Gdy nasza wiara trwa pośród prób i testów, staje się coraz mocniejsza. Rozwija się nasz charakter i stajemy się jeszcze bardziej prawi i uczciwi.
Objawienie 1:9 - jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości
Objawienie 13:10 - Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.
Objawienie 14:12 – Tu się okaże wytrwanie świętych.
Ucisk czasów ostatecznych jest jak piec ognisty. Jeśli pozostaniemy wierni, staniemy się też bardziej cierpliwi oraz wytrzymali. Nasza wiara będzie jak czyste złoto.

Olimpijskie Złoto

Cały świat jest pod wrażeniem Igrzysk Olimpijskich. Dyscyplina i poświęcenie na jakie zdolni są sportowcy aby zdobyć medal są naprawdę inspirujące. O ileż bardziej my powinniśmy poświęcić się służbie Panu!

I Koryntian 9:25 - Każdy, kto bierze udział w zawodach sportowych, odmawia sobie wszystkiego. Oni walczą, aby otrzymać w nagrodę wieniec, który przemija, a my walczymy o nagrodę nie przemijającą.
Zwycięzca przeżywa moment wspaniałej chwały. Miliony oglądają jak gryzie medal stojąc na podium. Jego naród przepełnia duma gdy odgrywany jest hymn narodowy i gdy podnoszą flagę.
I Piotra 1:7 - Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci (...)
Motywacją sportowców jest zdobycie złota, a przecież złoto i chwała jakie będą naszym wiecznym udziałem, jeśli nasza wiara zostanie oczyszczona ogniem testów i prób, będą o wiele wspanialsze.

Egispski dylemat

Tydzień temu, w niedzielę, terroryści dżihadu ukradli samochód pancerny, zabili 16 strażników granicznych oraz przełamali się przez Izraelską granicę na północy Płw. Synaj. Siły Obronne Izraela w krótkim czasie odparły atak. Zabitych zostało niemal 20 terrorystów.

Sytuacja ta jest wyzwaniem dla nowego prezydenta Egiptu, Muhameda Morsi'ego. Morsi jest wrogi Izraelowi, ale jest świadomy, że musi podtrzymać najważniejsze układy z sąsiadem jeśli chce, by jego rządy zyskały uznanie na międzynarodowej scenie politycznej. Co więcej, dżihadyści stanowią zagrożenie dla suwerenności rządów Morsi'iego w ramach jego własnego kraju.

Egipska armia wysyła na północny Synaj żołnierzy mających powstrzymać działania grup terrorystycznych. Wynik ich usiłowań jest trudny do przesądzenia. Módl się o uczciwy rząd dla Egiptu, o powstrzymanie sił dżihadystów, o powodzenie i rozwój prawdziwego kościoła w Egipcie oraz o wewnętrzny podział wśród tych, którzy usiłują zniszczyć Izrael.


Francja

Anja

Nasz zespół miał zaszczyt służyć na tygodniowej konferencji w Walencji we Francji, nauczając o Jeszui w Starym Przymierzu, chrzcie w Duchu Świętym oraz nadejściu Królestwa Bożego. Czuliśmy głęboką więź z uczestnikami, których zachęcaliśmy i którym rzucalismy wyzwania.

Było prawdziwym błogosławieństwem móc ujrzeć poziom dojrzałości, czystości i poznania tych drogich świętych we Francji. Jest to kluczowy moment, w którym Bóg głęboko łączy serca Swych dzieci na całym świecie. Proszę, dołącz do nas w modlitwie o trwały owoc oraz relacje będące rezultatem minionego tygodnia.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły