>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 14.09.2012 Revive Israel Ministries

Podwójny policzek

W drodze na Golgotę Jeszua dwukrotnie został uderzony w twarz. Jeden raz przez sługi Arcykapłana i drugi raz przez żołnierzy Pilata.

Jan 18:22 - jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Jan 19:2-3 - Żołnierze (...) mówili: - Witaj, królu żydowski. I bili Go po twarzy.

Było to wypełnienie proroctw mówiących, że Mesjasz zostanie odrzucony, nadstawi grzbiet „tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę” (Izajasz 50:6), oraz że „kijem biją po twarzy sędziego Izraela” (Micheasz 4:14). Fragment z Jeremiasza 20:2 również może być interpretowany jako cień tych wydarzeń.

Arcykapłan jest symbolem relgijnej władzy wśród Żydów. Piłat symbolizuje świecką władzę nad poganami. Obydwie te ziemskie władze w momencie odrzucenia Mesjasza odrzucają duchowy autorytet Boga. Mesjasz jest Królem Królów i tym samym ma władzę nad wszystkimi ziemskimi rządami. Jest niebiańskim Arcykapłanem sprawującym władzę nad każdym przywodcą religijnym.

Wisząc na krzyżu, Jeszua przyjął na siebie całą nienawiść oraz bunt, które ludzie kierowali w stronę nieba. Wziął też na siebie sprawiedliwy gniew Boży wymierzony przeciwko ludzkości. Dzięki temu ochronił nas oraz zapewnił nam przebaczenie.
Będąc odrzuconym zarówno przez władze żydowskie jak i pogańskie oraz dzięki temu, że przebaczył obydwu tym grupom, umożliwił dziedziczenie autorytetu przez obie te grupy. Autorytet ten otrzymują ci, którzy pokutują i zwracają się do Niego. Otrzymując policzek (oraz będąc ukrzyżowanym) zarówno z ręki Żydów jak i pogan, Jeszua stworzył możliwość do przebudzenia się zarówno międzynarodowego Kościoła jak i resztki Izraela.

W każdym narodzie znajdują się ludzie, którzy nie odrzucają Jego władzy, ale poddają się jej. Jest to prawdą również dla Izraela. Autorytet pierwotnie przeznaczony dla Izraela i narodów jest duchowo przekazywany tym, którzy poddają się Mu. W nadchodzącym porządku te sprawiedliwe resztki będą rządzić w królestwie Mesjasza.

Poprzez „podwójny policzek” Jeszua umożliwił też pojednanie Izraela i Kościoła. Jeśli przebaczył żołnierzom Piłata i sługom kapłana, jakże my możemy chować wzajemne urazy? W krzyżu następuje wszechstronne przebaczenie oraz pojednanie.

ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi – Mateusz 5:39.


Proces Yad Haszmona

Yad Haszmona to jedyna mesjaniczna osada (moszaw) na świecie. Jest on świadectwem dla całego Izraela. W zeszłym roku dwie lesbijki poprosiły o zorganizowanie przyjęcia weselnego na jego terenie. Gdy przedstawiciele moszawu wyjaśnili, że jest to wbrew ich zasadom wiary, kobiety pozwały ich, oskarżając o „molestowanie” (!?) seksualne. W tym tygodniu zapadł wyrok, który zobligował Yad Haszmona do zapłacenia 75.000 szekli kary (w przeliczeniu - 60.000 zł).

Urząd moszawu zalewany jest korespondencją o nieprzyjaznym tonie. Media przedstawiają lesbijki w pozytywnym świetle, mówiąc o „zwycięstwie ich postępowych preferencji seksualnych nad prymitywnymi poglądami sekty mesjanicznej”.

Problem kary polega na tym, że pozostałe homo-lesbijskie społeczności również mogą domagać się organizacji swoich imprez, grożąc przy tym kolejnymi procesami sądowymi. Przedstawiciele moszawu uświadomili sądowi, że taki wyrok może zmusić ich do zamknięcia całego zaplecza hotelowo-konferencyjno-restauracyjnego. Sędzia stwierdził: „lepiej abyście wszystko zamknęli niż dyskryminowali” (odnosząc się do orientacji seksualnej).

Tego typu zdanie nie mogłoby zostać skierowane do instytucji prowadzonej przez Żydów ortodoksyjnych, ponieważ przywódcy religijni wyraziliby swój protest. Społeczność mesjańska pozostaje jednak bezbronna i uwikłana w konflikty zarówno ze świeckimi jak i religijnymi władzami.

Mimo wszystko, Bóg jest z nami. To co było zamierzone ku złemu może zostać użyte ku dobremu (I Mojżeszowa 50:20, Rzymian 8:28), oraz przerodzić się w świadectwo dla ludzi sprawujących władzę (Marek 13:11, Łukasz 21:13, Filipian 1:12). W 11-stronicowym orzeczeniu sędzia stwierdził, że Żydzi Mesjaniczni wierzą w Tanach i Nowe Przymierze, nie wynajmują pokoi hotelowych niepobranym parom, oraz że postrzegają homoseksualność jako będącą sprzeczną z Bożymi drogami oraz przeciwko naturalnemu stworzeniu.

Według sędziego, ugodzono w honor lesbijek, a co za tym idzie, złamano prawo mówiące o dyskryminacji seksualnej, co w tym przypadku dotyczy „preferencji” seksualnej, rozumianej jako seksualne „molestowanie”.

Módlcie się gorąco o mądrość dla przywództwa Yad Haszmona, o zaopatrzenie finansowe, o duchową ochronę przed dalszymi procesami sądowymi, przed atakami ze stron grup homo-lesbijskich, o jedność wśród Żydów Mesjanicznych w tej sprawie i o świadectwo Bożych wartości oraz dobrej nowiny o zbawieniu.


Święto Trąbek

W tym tygodniu obchodzimy Święto Trąbek (Jom Teruach, zwany też Rosz Haszana). Kapłański symbol trąbek pochodzi z Tory (III Mojżeszowa 23:24). Ich prorocze znaczenie podaje Nowy Testament (Objawienie 11:15). Zestawienie kapłańskiego i proroczego znaczenia trąbek prowadzi nas do objawienia o bitwach czasów ostatecznych. Ze słowa „teruach”, pochodzącego z Tory, wywodzi się inne współczesne hebrajskie słowo oznaczające bić na alarm, ostrzegać.

Proszę, módl się o:

  • obchody Święta Trąbek w kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie, które odbędzie się w nowym budynku
  • ewangelizaję w Domu Netanela
  • wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych
  • ekipę Revive Israel, która będzie w tym tygodniu głosić w Jerozolimie na międzynarodowej konferencji z Tomem Hessem
  • o okazję do zwiastowania „w cztery oczy” członkom naszych rodzin w tym świątecznym czasie

Wrześniowe nauczanie na YouTubie

Król Chwały: Jeszua powracający aby rządzić światem z Jerozolimy jako uwielbiony król – przesłanie, które zmieni twe zrozumienie odnośnie spraw królestwa Bożego. Kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły