>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©12.10.2012 Revive Israel Ministries

Ile jesteś wart?

Asher Intrater

Pewien przyjaciel zwykł był kupować stare, zepsute auta i naprawiać je. Właściwie to w całości je rekonstruował. Następnie sprzedawał je z zyskiem jako odrestaurowane samochody. Kiedy któregoś dnia do jego garażu wjechało kolejne stare auto, spytałem ile było warte.

Odpowiedział: „Nie rozumiesz. Ten samochód jest nic nie warty. To tylko kupa złomu. Jego wartość kryje się w mojej wyobraźni, kreatywności i umiejętnościach. Mogę przeobrazić go w coś, co będzie piękne, stylowe i warte kupna”.

Tak samo jest z nami i z Bogiem. Bez jego kreatywności jesteśmy nic nie warci. Potrzeba pokory aby to zrozumieć. W świetle swej miłości, Bóg widzi w naszym życiu potencjał, który może przeobrazić w coś pięknego i wartościowego. Wymaga to wiary. Musimy mu zaufać i pozwolić czynić w nas pracę.

Ile jesteś wart?
Oto wypowiedź Jeszuy, w której porównał nas do zwierząt:
Mateusz 6:26 - czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
Mateusz 10:31 - jesteście więcej warci niż wiele wróbli.
Mateusz 12:12 - O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca!

Sami możemy być jedynie kupą złomu, jednak dzięki Bożej łasce stajemy się dziełem rąk mistrza (Efezjan 2:10), niewiele mniej doskonałym, niż On sam (Psalm 8:4-6). Wiele problemów natury psychicznej wynika z braku poczucia własnej wartości. W Jeszui nasze życie staje się odzwierciedleniem obrazu Bożego, co powinno położyć kres problemom związanym z niedowartościowaniem własnej osoby.


Japonia, Chiny, Korea: 70 lat – pełnia grzechu (I Mojż. 15:16)

Ariel Blumenthal

Zeszłotygodniowe święto Sukkot było wiekopomnym wydarzeniem dla Jerozolimy, bowiem w tych dniach odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja organizowana przez chrześcijan z Chin i Żydów Mesjanicznych z Izraela. Udział w niej wzięli miejscowi izraelscy liderzy, w tym pastor pochodzenia arabskiego, jak również przywódcy Kościoła w Korei i Japonii. Przez 3 i pół doby zaangażowani byliśmy w żywe uwielbienie, wstawiennictwo i budowanie wzajemnych relacji. Ostatni wieczór był czasem zjednoczenia i pojednania. Odbyło się nabożeństwo z umywaniem stóp oraz Wieczerzą Pańską. Podzieliłem się wtedy wizją jaką dał mi Pan w marcu tego roku w Iwaki, w Fukuszimie – zaledwie 10 dni po trzesięniu ziemi i tsunami, gdy promieniowanie radioaktywne osiągnęło swój punkt szczytowy.

Zarys sytuacji: Ludziom nie będącym Azjatami trudno wyobrazić sobie jak wielki cień rzucają doświadczenia wojny na wzajemne stosunki Chin, Japonii i obydwu Korei. Rzeczywiste i dostrzegalne grzechy jakich dopuściła się Japonia przeciwko Koreańczykom i Chińczykom – kolonizacja, odczłowieczenie, gwałty i morderstwa – pozostają żywe w zbiorowej pamięci tych narodów. Głębokie rany, brak pokuty, nieprzebaczenie i duma narodowa/etniczna mające miejsce we wszystkich tych krajach, są spuścizną po pierwszej połowie XX wieku. (Sytuacja ta jest porównywalna do stopnia, w jakim doświadczenie Holokaustu wciąż zabarwia żydowski/izraelski światopogląd i stosunki z konkretnymi państwami, szczególnie z Niemcami.)

Wizja: Po potrójnej katastrofie w Japonii, do północnej części kraju napływali chrześcijańscy wolontariusze w celu niesienia pomocy
(http://reviveisrael.org/japanblog/page/2).

Pewnego dnia, w czasie porannego uwielbienia, gdy rozejrzałem się wokół siebie, uderzyło mnie piękno wspólnego uwielbienia Japończyków, Koreańczyków i Chińczyków. W tym właśnie momencie otrzymałem bardzo wyraźną wizję/objawienie:

  1. Daniel 9:1-3 Daniel odkrywa w Księdze Jeremiasza, że zniszczenie Jerozolimy i okres wygnania babilońskiego ma trwać 70 lat. Czas ten dobiegał końca, w związku z czym prorok poświęcił się postowi i modlitwie.
  2. II Mojżeszowa 20:5 Drugie przykazanie, dotyczące bałwochwalstwa, mówi, że Bóg jest zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą. Ile lat to 3 lub 4 pokolenia? W starożytnym Izraelu zawierano małżeństwa jeszcze przed 20 rokiem życia, dlatego też między jednym pokoleniem a drugim upływa około 20, maksymalnie 30 lat, co pomnożone przez 3 lub 4 daje około 70 lat.
  3. Następnie, niejako neon świetlny, ujrzałem daty: 1945-2015 – dokładnie 70 lat.
  4. Na koniec usłyszałem, jak Duch Święty przemówił: nadchodzi czas, w którym dopełni się grzech Japonii.

Jest coś szczególnego w 70 latach – okresie, jaki Bóg wybrał, aby rozprawiać się z narodami. Jako że narodowe lub plemienne grzechy mają wpływ na życie wielu ludzi przez długi czas, Boża sprawiedliwość domaga się wymierzenia kilkupokoleniowej kary winnemu narodowi, w czasie której naród będący ofiarą doświadcza okresu błogosławieństwa. Z drugiej strony, jego łaskawość pragnie przebaczać, wymazać pamięć o grzechu i dać szansę na nowy start nowym pokoleniom w każdym narodzie – nawet jeśli pokolenie wojenne wciąż żyje.

Dzielę się tą wizją z przywódcami Kościoła i wstawiennikami na całym świecie, szczególnie w Japonii, Korei i Chinach. Wierzę, że kolejne trzy lata są szczególnym czasem przejściowym jeśli chodzi o Boże zamiary względem tych narodów. Ostatnie spory terytorialne są dowodem na to, że Bóg pozwala, aby stare zranienia wychodziły na wierzch, tak aby można je było uleczyć.

http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/08/16/east-asias-sea-disputes-scar-tissue-from-war-wounds/?smid=pl-share

Przeciwnik ma nadzieję na wzbudzenie pychy, nienawiści i nieprzebaczenia, które zaowocowałyby wojną i powtórnym zniszczeniem tych narodów. Bożym pragnieniem jednak, jest aby wierzący ludzie z każdego narodu ukorzyli się tak jak Daniel, dążyli do pojednania i jedności między sobą, oraz aby modlili się o rządy państw na świecie. Wierzymy, że tak jak Mędrcy ze Wschodu (Mt 2:1-12) byli kluczowymi postaciami składającymi hołd Jeszui w momencie jego pierwszego przyjścia, tak wierzący ze wschodniej Azji odegrają szczególną rolę w czasach ostatecznych, jeśli chodzi o wypełnienie Wielkiego Posłannictwa, odnowy Izraela i, ostatecznie, powtórnego przyjścia Jeszuy (Obj. 7:1-3).

Módlmy się, aby wypełniła się Boża wola i przeznaczenie dla tych narodów w nadchodzących latach.

(Co jakiś czas będę uaktualniał wpisy na blogu poświęconym kwestiom biblijnym oraz dotyczącym Czasów Ostatecznych, mającymi związek z Azją. Jeśli chcesz zasubskrybować, kliknij tutaj.)


Nowe nauczanie Ashera na YouTubie

Związek pomiędzy Jom Teruach (Świętem Trąb) a powtórnym przyjściem Jezusa podczas Zgromadzenia Wszystkich Narodów. Kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły