>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©9.11.2012 Revive Israel Ministries

Prawość i autentyczność służby apostolskiej w Izraelu

Asher Intrater

Nasze pokolenie jest świadkami przywrócenia w ciele Mesjasza na całym świecie posługi apostolskiej i prorockiej (Efezjan 4:11-13). Stopniowo służba apostolska i prorocza est przywracana również w lokalnej resztce nawróconych Żydów w Izraelu. Niemniej jednak, często przesadzamy mówiąc, że ktoś ma dar apostolski bądź proroczy, często też „dary” takie okazują się być fałszywe. Czasem przynosi się do Izraela pewne obce style działania, które sprawdzają się gdzie indziej, ale są czymś nienaturalnym w naszym kraju.

W II liście do Koryntian 10:3-5, Paweł (Szaweł) mówi o potężnej, nadprzyrodzonej walce duchowej. Głównym tematem rozdziałów 10 - 12 jest dążenie do zdolności rozzróżniania apostołów prawdziwych od fałszywych (II List do Koryntian 11:13). Sedno duchowej walki Pawła w tych trzech rozdziałach dotyczy potrzeby oraz prawości posługi apostolskiej. Cóż za odkrywcza myśl!

Głębokim pragnieniem mojego serca jest ujrzeć prawy, autentyczny, rdzenny autorytet apostolski w Izraelu. Aby służba apostolska miała autorytet musi być autentyczna; aby była czysta i prawa, musi opierać się na rodzimych zasadach.

[Uwaga: Służba musi być rodzima (rdzenna) jeśli chcemy nazywać ją "izraelską" lub"żydowską". W innym przypadku nie jest to konieczne. Rdzenne elementy obejmują miejsce urodzenia, pochodzenie, posługiwanie się językiem hebrajskim, płacenie podatków izraelskiemu rządowi, datki na społeczeństwo żydowskie, żydowskie obywatelstwo, służbę w armii izraelskiej i oraz czynną służbę w naszym kraju. Jeszua wychowywał się tutaj przez 30 lat zanim rozpoczął swoją posługę.]

Pojawienie się apostolsko-proroczych grup w Izraelu oznacza częściowe przywrócenie posługi pierwszych apostołów. Jest to milowy krok na drodze do właściwej postawy i duchowemu zarządzaniu co skutkuje wzmocnieniem ciała Mesjasza.

Jeśli apostolsko-prorocka służba w Izraelu będzie miała postawę skromnego i służącego serca, może stać się źródłem błogosławieństwa, odrodzenia i jedności. Jeśli Będzie odznaczać się prawością i autentycznością, może być strategicznym narzędziem Bożego królestwa w czasie przygotowań na przyjście Jeszuy.


Napotykając przeciwności

Phil Wagler

Żyjemy w okresie zmian i napięć, przygotowując się na przyjście Jezusa. Kiedy  przyjdzie, będziemy tacy jak On (I List Jana 3:2). Dlatego też już teraz powinniśmy stawać się coraz bardziej podobni do Niego. Dzięki temu osiągniemy nasz cel.

Jezus pomaga nam stać się do Niego podobnymi. Ma swoje sposoby na usunięcie z nas wszystkiego, co nie jest podobne do Niego. Jego cele są jak autostrady w naszym sercu, na których nie stoją żadne przeszkody czy utrudnienia. Musimy być dla Niego w pełni dostępni i gotowi na wszystko co chce przedwsięwziąć w naszym życiu.
Do zmiany potrzebne jest odczucie presji. Dopóki ból danej sytuacji nie wydaje się zbyt wielki aby go dłużej znieść, pozostajemy takimi jakimi jesteśmy. Bóg pozwala, aby próby jakich doświadczamy wywarły na nas presję i doprowadziły nas do pełni i doskonałości w Nim (List Jakuba 1:2-4). Nie wystarczy znaleźć rozwiązanie problemu. Trzeba to rozwiązanie wdrożyć w realne, codzienne życie. Przechodząc przez trudności pamiętajmy, że jest to droga ku doskonałości.

Okoliczności nie mają nad nami żadnej władzy. Każdy problem jest okazją do bycia radosnym. Wiara to decyzja, aby przejść przez okoliczności, z którymi nie możemy sobie poradzić. Większość czasu spędzamy starając się wyjść z sytuacji, którą Bóg dla nas przygotował. Korzystamy z rzeczy, które nam się podobają i unikamy tych, które się nam nie podobają. Mamy tendencję, aby unikać przeciwności. Jednak to, jak reagujemy na przeciwności, pokazuje kim jesteśmy.

Problemem nie jest to, co się nam przydarza, ale to jak reagujemy. Najważniejsze to skierować wzroku na Jeszuę (Hebrajczyków 12). Każdy grzech jest egocentryczny. Powinniśmy patrzeć na życie nie zastanawiając się "Jak to wpływa na mnie?", ale pytając "Co próbuje zrobić Bóg?". Wiara to myśl o zwycięstwie, a nie mentalność ofiary.

Bóg działa również w okresie próby. Do nas należy wybór poddania się Mu (List do Filipian 2:7). Przechodząc przez trudności nasza wiara wzrasta. Grozi nam powrót do starego sposobu zachowania, w którym próbujemy pokonać przeciwności własnymi siłami. Proś Boga, aby dał ci łaskę bycia pokornym i gotowym na zaakceptowanie Jego działania. Powiedz Mu: "Wiem, że jesteś Bogiem; wiem, że jesteś dobry; wiem, że masz wszystko pod kontrolą".

Bóg zazwyczaj nie usuwa bolesnych sytuacji, ale daje nam łaskę, aby przejść przez nie. Ta łaska jest naszym zwycięstwem. Daniel został wrzucony do jaskini lwa, a jego przyjaciele do ognistego pieca. Musimy zaufać władzy Boga nad okolicznościami w naszym życiu. Kościół zostanie oczyszczony w okresie ucisku. Ucisk jest częścią Bożej drogi do doskonałości. Do czasu Jego powrotu będziemy podobni do Niego.


Zaproszenie do Yad Hashmona

Ayellet Ronen, Secretary of Board

W czasie waszej następnej wizyty do Izraela, proszę rozważcie zakwaterowanie się w naszym domu gościnnym w Yad Hashmona. Większość wierzących z całego świata, którzy przyjeżdżają w odwiedziny do Izraela, nie wiedzą, że niedaleko od Jerozolimy, 20 minut w stronę Tel Awiwu, znajduje się wspólnota wierzących -  jedynym w całym Izraelu mesjański kibuc!

Nasza 120-osobowa wieś będzie ubłogosławiona odwiedzinami ludzi takich jak wy, którzy zatrzymującie się w naszym pensjonacie, spożyjecie posiłki w naszej jadalni i skorzystacie z wycieczek do Biblijnego Skansenu z przewodnikiem. Razem możemy dzielić się unikalnym świadectwem niesamowitego dzieła Bożego w ziemi Izraela.

Yad Hashmona jest naprawdę cudem. Codziennie, pod dużą presją i w opozycji, stoimy i dajemy świadectwo naszej wiary w Jezusa. Jednak bez wystarczającej liczby chrześcijańskich gości nasza egzystencja jest zagrożona, zwłaszcza po ciężkich przejściach ze strony ruchu gejów i lesbijek. Ich przyczyną był brak naszej zgody na celebrację ślubu lesbijek w naszym domu gościnnym.

Jako rodzina w Chrystusie, przyjedźcie i stańcie razem z nami, pokazując swoje wsparcie dla lokalnej mesjanistycznyej wspólnoty w Izraelu. Zapraszamy was w imieniu Jeszuy! Baruch Haba!

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij www.yad8.com

[Proszę, módlcie się za Ayellet i świadectwo Yad Hashmona. W tym tygodniu, Ayellet wraz z adwokatem lesbijek, który pozwał kibuc do sądu, pojawił się na krótko w programie śniadaniowym największej stacji telewizyjnej w Izraelu. Módlcie się o łaskę dla przyszłych działań sądowych (Izajasz 54:17). Również my wspieramy  mieszkańców kibucu w prawnych bitwach.]


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły