>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 16.11.2012 Revive Israel Ministries

Boże Zastępy

Asher Intrater

Jednym z najczęściej występujących imion, a zarazem opisów Boga, jest יהוה צבאות - „JHWH Zastępów” - Izajasz 6:3. W naszym nowoczesnym świecie ciężko jest pojąć „militarny” aspekt Boga. Oto, co mówi na ten temat Biblia:

 1. Bóg jest suwerennym władcą zastępów niebiańskich oraz ziemskich, jest też ekspertem w dziedzinie strategii wojennych – Psalm 24 :8.
 2. Część zastępów anielskich jest w szczególnych wypadkach widziana przez ludzi – 2 Królewska 6:17.
 3. Naczelnym dowódcą zastępów anielskich jest Jeszua (Jezus) we własnej osobie – Jozue 5:13-15.
 4. Jako dowódca, Jeszua (lub jeden z głównych generałów armii anielskich) ma moc aby samemu zniszczyć całą armię ludzką – Izajasz 37:36.
 5. Jeśli ziemskie wojsko ma prawych przywódców oraz walczy w dobrej sprawie, mogą mu towarzyszyć zastępy anielskie – 2 Samuela 5:24.
 6. W sferze duchowej toczy się walka między dobrymi, wiernymi Bogu aniołami, oraz tymi złymi, trwającymi w szatańskim buncie – Objawienie 12:7.
 7. Zarówno dobre jak i złe anioły mają swoje miejsce w hierarchii wojskowej oraz posiadają wojskowe rangi – Efezjan 6:12.
 8. Jedną z ważnych strategii jest modlitwa o wewnętrzny podział w oddziałach aniołów demonicznych – Łukasz 11:17.
 9. Ostatecznie, owa walka duchowa przeistoczy się w wielką bitwę czasów ostatecznych, podczas której Jeszua zstąpi z nieba na czele zastępów anielskich – Objawienie 19:11.
 10. Następnie armia niebiańska będzie walczyć na ziemii przeciwko wrogiej armii światowego imperium – Objawienie 16:14, 16; 19:19.
 11. Wojska ziemskie zjednoczą się aby zaatakować Izrael. Jeszua będzie walczył przeciwko nim i zniszczy je. Jego stopy staną na Górze Oliwnej – Zachariasz 12:3, 9; 14:2-4, 12.
 12. Czasem do zrozumienia owych duchowych walk dotyczących Izraela i czasów ostatecznych potrzebna jest modlitwa i post – Daniel 9:1, 20-22; 10:2, 12-14, 20-21.
 13. Niemniej, zastępy anielskie odpowiedzą zaraz, gdy tylko zaczniemy się modlić (jeśli modlimy się zgodnie z Bożą wolą) – Daniel 9:23; 10:12.

Ostrzał rakietowy mający miejsce w ostatnich dniach na terenie Izraela i Gazy przypomina nam, że walka duchowa realizuje się czasem na ziemskich polach bitwy. Działania wojenne prawdopodobnie będą się nasilać, w miarę, jak zbliżamy się do końca świata. Oby Bóg obdarzył nas mądrością, tak aby nasze strategie modlitewne były zgodne z Jego zamysłami.


Boże rządy rozprzestrzeniają się

Don Finto

„aby rozprzestrzeniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca”
Oto Słowo Boże, a ono zawsze jest prawdą. Boże panowanie obejmuje coraz większy obszar naszej planety. Nie jest zależne od układów politycznych, ziemskich rządów czy ludzkich praw. Najpotężniejsze Królestwo wzrasta w siłę często na terenach kontrolowanych przez najsurowsze reżimy.

Nie dajmy się zwieść doniesieniom dziesięciu zwiadowców. Widzieli oni tylko co, naturalne. Kaleb i Jozue potrafili widzieć w szerszej perspektywie, obejmującej również to, co ponadnaturalne. Ich raport przeplatany był słowami: „ale Bóg...”

Prorocze słowa Izajasza wypełniają się wciąż w naszych czasach:
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach władza spoczywa. I nazwane będzie imieniem: Cudowny Doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju - aby rozprzestrzeniło się [Jego] panowanie i pokój bez końca (...); gorliwość Jahwe Zastępów to sprawi.

Jest to dla nas znakomity czas. To okazja by żyć, kochać i służyć bez umiaru. Czas by błyszczeć w pogłębiającej się ciemności.


Słup obłoku

Eddie Santoro

Pragniemy podziękować za wasze nieustające modlitwy o Izrael w tym trudnym (zwłaszcza dla mesjańskich żołnierzy Izraelskich Sił Obronnych) okresie. Wczorajszego ranka miała miejsce tragedia. Rakieta z wyrzutni Grad została odpalona z Gazy w kierunku miasta Kyriat Malachi, gdzie uderzyła w blok mieszkaniowy, zabijając trzy osoby i raniąc inne pięć.

Każda rakieta wymierzona przez terrorystów na terenie Gazy jest kierowana w skupiska ludności. Na chwilę obecną, celami stały się domy, fabryki, szkoła i centrum handlowe. Ten niepowstrzymany ostrzał ludności cywilnej radykalnie różni się od doraźnych, skrupulatnie przemyślanych wystrzałów Izraela, których celem są wyłącznie obiekty wojskowe.

Nazwa tej kampanii to po hebrajsku עמוד ענן, co oznacza „Słup obłoku”, a nie „Kolumnę obronną”, jak podaje zagraniczna prasa. Nazwa ta odnosi się do fragmentu z 2 Mojżeszowej 14:19, w którym czytamy: „Anioł Boga, kroczący przed pochodem Izraelitów, odszedł [stamtąd] i zaczął postępować za nimi. Słup obłoku również odszedł sprzed nich i stanął za nimi”. Ta kampania wojskowa jest proroczą deklaracją Bożej wierności Izraelowi nawet z nazwy.

(Zauważ: W momencie rozpoczęcia trzeciego dnia walk, statystyki opracowane przez biuro prasowe Izraelskich Sił Obronnych podają:
3 zabitych obywateli izraelskich
110 rannych lub poddanych terapii anty-szokowej po stronie Izraela
300 rakiet lądujących w Izraelu, wystrzelonych z Gazy
130 rakiet przechwyconych przez system obronny „Iron Dome” (pl. „Żelazna kopuła”).
340 obiektów w Gazie trafionych przez siły Izraela
17 terrorystów zabitych w Gazie)


Nowy rząd Chin

fragment z Compass Direct News

Chiny posiadają nowy skład Stałego Komitetu Biura Politycznego Chińskiej Partii Komunistycznej. Według większości mediów, nowi członkowie Komitetu są konserwatystami, skłonnymi bardziej do zachowania ortodoksyjnych założeń partii niż do wprowadzania reform.

Tak jak przypuszczano, Xi Jinping został wybrany (skutkiem tajnej polityki Komitetu Centralnego) na sekretarza generalnego partii – osobę na najwyższej pozycji przywódczej. W swym przemówieniu powitalnym, Jinping podkreślił potrzebę poprawy systemu edukacji oraz wzrostu prychodów, jak też wyplenienia korupcji w rządzie.

Ta mająca miejsce raz na dziesięć lat zmiana jest ważna dla 80 milionów chińskich chrześcijan, którzy od 20 lat cieszą się większą tolerancją i otwarciem ze strony władzy, z którą, mimo wszystko, wciąż mają napięte relacje.
(Trwajmy w modlitwie i pokój, sprawiedliwość i dogodne warunki do niesienia ewangelii w Chinach.)


Dom Natanaela

Prosimy o modlitwę o ochronę dla Rachel podczas jej wyjazdów ewangelizacyjnych. Niech przyniosą duży owoc!


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły