>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 30.11.2012 Revive Israel Ministries

Dwa wydarzenia z 2. rozdziału 2 Listu do Tesaloniczan

Asher Intrater

W drugim rozdziale 2 Listu do Tesaloniczan ponowne przyjście Jeszuy jest wspomniane dwukrotnie (w wersecie 1 i 8). Dzień ten jest tu nazwany „dniem Pańskim” (werset 2). Określenie to odpowiada starotestamentowemu zwrotowi „dzień JHWH”, występującemu w księgach prorockich.

Po pierwsze, w czasie przyjścia Jeszuy wydarzy się coś, co powszechnie znamy jako Pochwycenie, a co przytaczany fragment nazywa „naszym z Nim spotkaniem”.

2 Tesaloniczan 2:1
W sprawach dotyczących przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego z Nim spotkania (…)

Powtórne przyjście Jeszuy i Pochwycenie mają miejsce w tym samym dniu. Oprócz tego, w dniu tym dochodzi również do zniweczenia antychrysta, zwanego tutaj „człowiekiem grzechu, synem zatracenia” (werset 3) oraz „gwałcicielem prawa” (werset 8, Biblia Poznańska).

2 Tesaloniczan 2:8
Wtedy wystąpi jawnie ów gwałciciel prawa, ale Pan Jezus powali go tchnieniem ust swoich, zniszczy go w chwili swego przyjścia.

Z powyższych dwóch wersetów mówiących o przyjściu Jeszuy wnioskujemy, że zostaniemy w tym dniu pochwyceni tam gdzie jest Jeszua (werset 1), oraz że antychryst zostanie zgładzony (werset 8). Będziemy więc pochwyceni w tym samym czasie, gdy nasz Pan uśmierci antychrysta, nie wcześniej!

W związku z powyższym, pochwycenie nie może nastąpić przed lub w trakcie okresu ucisku. Gdy Jeszua powróci na Ziemię, rozprawi się z antychrystem, co wyznaczy koniec okresu ucisku. Będzie to również moment, w którym nastąpi nasze z Nim spotkanie.

Nie chodzi mi tutaj o teoretyzowanie na temat chronologii wydarzeń czasów ostatecznych, ale o bardzo praktyczną kwestię: czy Ciało Mesjasza będzie przygotowane aby przezwyciężyć trudności wiążące się z czasami ostatecznymi. Jeśli przyjmiemy naukę głoszącą że nie będziemy obecni na ziemi w okresie ucisku, nie będziemy się przygotowywać na ten czas. To błędne zrozumienie jest na tyle niebezpieczne, że Paweł nazywa je jednym z głównych „zwiedzeń” czasów ostatecznych.

2 Tesaloniczan 2:3
Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości

„Odstępstwo” (apostazja) oraz „objawienie się człowieka niegodziwości” (antychrysta) są centralnymi wydarzeniami okresu ucisku. Paweł mówi, że niebezpiecznym zwiedzeniem jest sądzić, iż pochwycenie nastąpi wcześniej od nich. Musimy przygotować się na duchową bitwę, niezachwianie wierzyć w prawdę Słowa Bożego i przez wiarę odnieść zwycięstwo pośród prób i ucisku.


29. listopada

Joel Jelski

W czwartek, 29. listopada, około 150 młodych osób zebrało się w sercu Jerozolimy, aby skupić się na intensywnej modlitwie, uwielbieniu oraz wstawiennictwie. Asher Intrater podzielił się krótkim, acz inspirującym przesłaniem o Jerozolimie i o powrocie Jeszuy do swego miasta. Dwaj młodzi, utalentowani liderzy, David i Chaim, poprowadzili nas w czasie uwielbienia i modlitwy.

29. listopada jest ważną datą w historii narodu izraelskiego. W tym właśnie dniu, w 1947 roku, ONZ prawnie uznało istnienie państwa Izrael. Nieprzypadkowo, 65 lat później, ONZ wybrało ten właśnie dzień na uznanie państwowości Palestyny. W tym samym czasie Bóg użył nas do pobudzenia ducha uwielbienia i wstawiennictwa pośród duchowej bitwy toczącej się tego dnia.

Planując to zgromadzenie, zmuszeni zostalismy przełożyć je właśnie na dzień 29. listopada, nie zdając sobie sprawy ze znaczenia tej daty. Odczuliśmy również silnie, że powinniśmy się skupić na 23. rozdziale Mateusza oraz na Jerozolimie. Jednym z najlepszych momentów była modlitwa o przebudzenie i o to, by Bóg wylał swego Ducha na Zachodni Brzeg Jordanu oraz Gazę. Choć przeciwnik ma swoje plany, Bóg ma w zamyśle rzeczy o wiele wspanialsze. Wierzymy, że udało nam się dziś poruszyć niebiosa i dotknąć Bożego serca.


Zdumiewający dialog w ONZ

To zdumiewające...

… że ostatnie decyzje ONZ spotkały się z tak nikłym odzewem ze strony Izraela.

… że tak mało Palestyńczyków wyszło aby świętować.

… że przemówienie prezydenta Abbasa było ciągiem kłamstw wygłoszonych w formie ataku na Izrael, a nie propozycją pokoju godną męża stanu.

… że po tak jadowitej propagandzie otrzymał od ONZ owacje na stojąco.

… że odpowiedź ambasadora Izraela, Rona Prosora, była tak spokojna.

… że po raz kolejny Izrael jako jedyny mówi o bilbijnych wartościach oraz faktach historycznych przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Zdumiewające cyber-statystyki

Podczas 8 dni niedawnego konfliktu zbrojnego między Izraelem a strefą Gazy, odnotowano czterdzieści cztery miliony (44 000 000!) hakerskich ataków na strony internetowe izraelskiego rządu (Cohen/Eichner; Y-Net).


Jerozolimski Instytut Sprawiedliwości

Caleb Myers, adwokat

Warto obejrzeć to trwające półtorej minuty wideo, mówiące o tym jak władze Palestyny trwonią międzynarodowe dotacje. Kliknij tutaj (film w języku angielskim).


Modlitwa o nowego arcybiskupa Kościoła Anglikańskiego

Wielebny Wikary Cameron Collington

Dołącz do nas, modlących się w Anglii o obejmującego stanowsko arcybiskupa Canterbury, Przewielebnego Justina Welby. Jego pozycja jest o tyle ważna, że jest on nie tylko głową Kościoła Anglikańskiego, ale również duchowym przywódcą 80 milionów anglikanów na całym świecie. Prosił on o modlitwę o mądrość w czasie gdy wkracza w tę nową rolę. Jedność anglikanów jest zagrożona z powodu niezgody co do biskupstwa kobiet oraz małżeństw homoseksualnych.

Welby jest człowiekiem, który kocha Pana i trzyma się prawdy Pisma oraz mocy Ducha Świętego. Co ciekawe, okazało się, że jego zmarły ojciec był Żydem. Chociaż fakt ten ukrywano przed Welbym gdy dorastał, modlimy się, aby Bóg użył tej sytuacji tak, aby nowy arcybiskup zrozumiał rolę jaką odgrywa Izrael w światowym przebudzeniu. Modlimy się też o to, by pokierował Kościół ku pełniejszemu zrozumieniu niezawodnej, opartej na przymierzu miłości Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły