>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 14.12.2012 Revive Israel Ministries

Powrót do posłannictwa danego apostołom

Asher Intrater

Bycie wyznawcą Jeszuy (Jezusa) oznacza byciem częścią wielkiej wizji oraz wyzwania o zasięgu ogólnoświatowym. To „wielkie posłannictwo” zostało dane pierwszym apostołom oraz uczniom na moment przed tym, jak Jeszua wstąpił do nieba. Posłanie to obejmuje czynienie uczniami (Mateusz 28:18), głoszenie ewangelii (Marek 16:15) oraz przywrócenie królestwa Izraelowi.

Dzieje 1:6 - „czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?”
Dzieje 1:8 - „Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie”.

Wielu ludzi mówi dziś o przywróceniu żydowskich korzeni wiary. Jest to dobra rzecz, niemniej nasze korzenie sięgają o wiele głębiej, niż tylko do sposobu jedzenia i świąt. Głównym aspektem przywrócenia pierwotnej resztki Mesjańskiej jest powrót do posłannictwa danego apostołom. Oznacza to też powrót do wizji, jaką mieli apostołowie.

Izaak powrócił, by odkopać studnie Abrahama. Przywrócił im nazwy jakie niegdyś nadał im jego ojciec (I Mojżeszowa 26:18). Za pomocą studni oraz ich nazw chciał odzyskać wodę znalezioną przez ojca. Celem naszego „żydowskiego” przywrócenia „studni” oraz „nazw” jest powrót do wód zbawienia i rzek przebudzenia znalezionych przez naszych „ojców” - apostołów.

Piotr, Jan i Paweł są naszymi „żydowskimi” ojcami w takim samym stopniu jak Abraham, Izaak i Jakub (Wszyscy ci apostołowie mieli po dwa imiona – jedno greckie i jedno hebrajskie – ponieważ byli dwujęzyczni oraz należeli do dwóch kultur. Posługiwali się greckimi imionami w kontekście międzynarodowym, a hebrajskimi wewnątrz granic Izraela.).

Studniami jakie wykopali, były: Mesjańskie królestwo na ziemi (Dzieje 1:3), chrzest w Duchu Świętym (Dzieje 1:8), dosłowne powtórne przyjście Jeszuy (Dzieje 1:11), ogólnoświatowe przebudzenie w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17), a nawet przywrócenie i odnowa wszystkich rzeczy (Dzieje 3:21). Odkopanie studni Abrahama to ponowne odkrycie wizji jaką mieli apostołowie. Tak, jak Izaak pił wodę pitą wcześniej przez Abrahama, tak my chcemy uczestniczyć w namaszczeniu, w którym chodzili apostołowie.

Pewnego razu, będąc na antenie jednego z kanałów izraelskiej telewizji publicznej, zostałem zapytany, jaką wizję mają Żydzi Mesjaniczni. Odpowiedziałem, że tę samą, jaką mieli wszyscy prorocy Izraela, od Izajasza po Malachiasza – ustanowić na ziemi Boże królestwo, w którym będzie panował międzynarodowy pokój, i gdzie Mesjasz będzie rządził z Jerozolimy.

Nasze duchowe dziedzictwo pochodzi od patriarchów, od proroków i od apostołów. Jest ono dostępne dla wszystkich, którzy w nie uwierzą i wyciągną po nie rękę – będąc Żydem czy poganinem, mężczyzną czy kobietą, bogatym lub biednym. Weźmy je w posiadanie.


Akiva's Orchard (polskie tłum. - Sad Akivy)

(nowa powieść Yochi Brandeis)

Niestety, numerem jeden na izraelskiej liście bestsellerów jest angielska powieść pornograficzna, zaśmiecająca umysły tysięcy ludzi seksualną niemoralnością.
Zdumiewające jest jednak, że drugie miejsce na tejże liście zajmuje w tym tygodniu niebanalna powieść historyczna autorstwa Yochi Brandeis – ortodoksyjnego Żyda. Mimo, iż jest to powieść fikcyjna, opiera się na rzetelnym studium dokumentów uniwersyteckich, pism rabinicznych i Nowego Testamentu, przeprowadzonym przez samego Brandeisa.

Akiva's Orchard opowiada historię życia znanego rabina Akivy, który w czasie powstania przeciwko Rzymowi w 132 r. n.e. głosił, że rabin Eliezer ben Hurkanos jest Mesjaszem. Spora część treści książki krąży wokół konfliktu między Akivą a rabinem Eliezerem ben Hurkanos, który był jego mentorem. Niektóre starożytne izraelskie źródła podają, że stał się on wyznawcą Jeszuy.

Akcję powieści napędza napięcie zaistniałe pomiędzy tymi dwoma rabinami, będące wynikiem różnicy poglądów w sprawie wiary w Jeszuę. Eliezer opowiada Akivie o tym, jak w młodości spotkał Szawła (Pawła), i jak przekonał się o tym, że Jeszua rzeczywiście jest Mesjaszem. Brandeis opisuje rozwój kilku nurtów judaizmu na przestrzeni stu lat, które nastąpiły po śmierci i zmartwychwstaniu Jeszuy.

Autorka przedstawia Mesjanicznych, czy też „Nazareńskich” Żydów, porównując ich do post-faryzejskiego nurtu judaizmu rabinicznego. Zarówno faryzeusze jak i nazareńczycy zgadzali się co do odrzucenia skorumpowanego kapłaństwa saduceuszy. Niektórzy faryzeusze sprzyjali nazareńczykom, inni byli im przeciwni. Książka zawiera opisy prześladowań dokonywanych na nazareńczykach zarówno przez religijne władze żydowskie jak i rzymskie.

W pewnym momencie Akiva otrzymuje ponadnaturalną wizję Żydów prześladowanych przez chrześcijan (Notsrim) w odległej przyszłości. Gdy jego żona pyta, jak by się to mogło stać, Akiva odpowiada, że Notsrim wyrzekli się wiary pierwszych nazareńczyków.

Brandeis nie jest wyznawcą Jeszuy, niemniej przedstawiony przez nią obraz judaizmu w pierwszym i drugim wieku naszej ery, historycznego tła Nowego Testamentu, wczesnego ruchu Mesjanicznego oraz tego, jak wiara w Jeszuę była w owym czasie postrzegana przez religijnych Żydów, jest rzetelnie przestudiowany, wyważony, skłaniający do namysłu, a miejscami po prostu fantastyczny.


Chanuka i James Bond

(fragment autorstwa Arika Bendera, gazeta „Yediot Aharonot”)

Prezydent Peres, premier Netanjahu oraz przywódca „Mossadu” Pardo, w trakcie krótkiej uroczystości z okazji świąt Chanuka, wręczyli 12 najlepszym ściśle tajnym agentom certyfikaty za „wybitne zasługi”. Netanjahu dziękował im za stanie na liniach frontu w walkach przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi, mówiąc: „Widziałem ostatnio film „Skyfall” o Jamesie Bondzie. To, co wy robicie w rzeczywistym świecie dalece przechodzi najśmielsze wyobrażenia producentów filmowych”.

Wśród dwunastu agentów do zadań specjalnych, którzy otrzymali szczególne wyróżnienia, była również znana, choć występująca anonimowo kobieta. Dziesiątki tajnie przeprowadzonych przez nią na całym świecie akcji są określane przez jej komandosów jako „jeżące włosy na głowie”. Pardo dziękował agentom w duchu Machabeuszy za czynienie „znaków i cudów” w dzisiejszych czasach.


Modlitwy

O uzdrowienie Johna O. i Rose D.

O wyzwolenie przebudzenia w Szwajcarii po spotkaniu „The Call” w Genewie.

O wzmożenie dyskusji o nowej książce Yochi Brandeis wśród ortodoksyjnych Żydów.

O dobre wyniki nadchodzących wyborów w Izraelu.

O obalenie kłamstw głoszonych przeciwko Izraelowi przez międzynarodowe media i propagandę dżihadu.

O to, abyśmy jako Żydzi Mesjaniczni byli światłem dla naszych rodzin podczas nadchodzącego okresu świątecznego.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły