>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.1.2013 Revive Israel Ministries

Bliskość

Asher Intrater

Najcenniejszą rzeczą w życiu jest bliskość. Na pierwszym miejscu i przede wszystkim z Bogiem a potem z ludźmi. Jest to perła o wielkiej wartości, którą chcąc nabyć powinniśmy sprzedać wszystko. Bliskość pochodzi z osobistej relacji z Bogiem przez wiarę w Jeszuę (Jezusa) Mesjasza.

Abraham stał się przyjacielem Boga (Iz 41,8, Jk 2, 23). Mojżesz znał Boga twarzą w twarz (V Mojż 34, 10). Dawid powiedział, że kirvah (hebrajskie słowo określające bliskość) z Bogiem było cenniejsze dla niego, niż cokolwiek innego na świecie (Ps 73, 25. 28), i że tym czego pragnął od przyjaciela była „słodka rada” (Ps 55, 14).

Uczniem, który osiągnął największą bliskość z Jeszuą był Jan, który opierał się o Jego pierś  podczas wieczerzy paschalnej (Ostatnia Wieczerza) i był znany jako „uczeń, którego miłował Jeszua” (Jan 13, 23). Jeszua ujął to słowami: Gdyż sam Ojciec miłuje was – Jan 16, 27.

Skoro kocha Cię sam Ojciec, nie istnieje żadna przeszkoda, żaden dystans, odrzucenie, czy oddzielenie. Jest nam zaoferowana absolutna bliskość, w największym jej wymiarze. Dosłowne tłumaczenie V Mojż 4, 4 (davek) to:ci, którzy „przylgnęli blisko do Boga jak klej.” Nie możesz przylgnąć bardziej niż klej.

Bliskość tę zaburza grzech. Jeremiasz porównał ten stan do pasa, który uległ zniszczeniu (Jeremiasz 13, 1-11). Byliśmy tak blisko Boga jak blisko bielizna przylega do ciała, ale z biegiem czasu staliśmy się brudni, zanieczyszczeni. Grzech jest jak mąż lub żona, która zdradza seksualną intymność małżeństwa poprzez cudzołóstwo (Ozeasz 1, 2; 3, 1). Grzech jest zdradą bliskości.
Bliskość pozwala na to, by dzielić się z drugą osobą skrytymi myślami duszy. Bóg pozwala, aby Jego najgłębsze myśli były dla nas znane za pośrednictwem Ducha Świętego (I Kor 2, 10-12). Duch Święty zna Boże wnętrzne i dzieli się tą wiedzą z nami. Oto sedno bliskości: wnętrze spotyka wnętrze. Jeśli pozwolimy Bogu poznać nasze serca, Jego serce będzie znane nam (I Kor 8, 3).
Intymność wymaga wrażliwości (podatności , niezabezpieczania się przed zranieniem). Jeśli otworzymy przed innymi najwrażliwsze miejsca naszych serc, prawdopodobnie będziemy zranieni. Takie otwarcie się łączy się z bólem będącym ceną bliskości. Możliwe, że zostaniemy „zranieni przez naszych przyjaciół” (Zach 13, 6).

Dlatego tak ważne w bliskości jest zaufanie. Nie możemy zbliżyć się do Boga jeśli nie wierzymy Mu z ufnością (Hbr 11, 6). Aby zaufać innym, potrzebujemy wiary. Jeśli chcemy, aby inni ufali nam, musimy pokazać, że jesteśmy godni ich zaufania. Boża wierność wobec nas uzdalnia nas do wiary w Niego. Wierność rodzi wiarę w innych.

Jeszua dokonał tego dla nas na krzyżu. On stał się podatny na zranienie po to, by otworzyć drogę do bliskości z Ojcem. Zraniliśmy Go. Jeszua zapłacił cenę za bliskość z nami. Został rozebrany do naga, zbity i wyśmiany ze względu na nas. Oto jest ofiara miłości.  Ból z powodu otwarcia się na zranienia  to cena, jaką płacimy za bliskość.

Bierzemy nasz krzyż codziennie (Łk 9, 23), aby chodzić razem z Nim. Medytujemy nad Słowem Bożym, aby zrozumieć Jego myśli (Iz 55, 8.11). Modlimy się w Duchu Świętym o objawienie nam Jego osobowości (Ef 1, 17). Uniżamy się, aby zbliżyć się do Niego (Mt 11, 25-29). Jesteśmy Mu posłuszni po to, by Go poznać i by być jak On (Flp 3, 10).

Ostatnią i najwspanialszą modlitwą Jeszuy  było wołanie o to, abyśmy byli „jedno” (Jan 17, 11. 21-23). Było to coś więcej niż tylko modlitwa o zgodną współpracę. To prośba o boską jedność. Jeszua modlił się, abyśmy byli wewnątrz Niego i Bóg wewnątrz nas tak, jak On jest w Ojcu a Ojciec w Nim. On zaprasza nas, abyśmy doświadczyli tej samej doskonałej bliskości, jaką On miał z Ojcem.

Intymna jedność z Bogiem jest najwspanialszym i najbardziej przemieniającym doświadczeniem we wszechświecie. Dzięki niej dostępujemy chwały i oczyszczenia (Jan 17, 5. 10. 17. 24). Jest to pełnia rozkoszy (Ps 16, 11) oraz cel, dla którego zostaliśmy stworzeni.


Wybory w Izraelu 2013

Mati Shoshani, Jerozolimski Instytut Sprawiedliwości

22 stycznia Izraelici wybiorą swój następny rząd i premiera. Większość partii zdecydowało skupić swoje kampanie wokół stworzenia jak najlepszego wizerunku lidera partii. Poszczególne ugrupowania  niechętnie mówią o szczegółach swych celów i zamierzanych przedsięwzięć odnośnie kwestii, z którymi nowy rząd będzie musiał się zmierzyć (takimi jak: izraelsko-palestyński proces pokojowy, groźby ze strony Iranu, dziura budżetowa, rekrutacja ortodoksyjnych Żydów do służby wojskowej oraz finansowe fiasko izraelskiej klasy średniej), jako że problemy te nie mają prostych, krótkoterminowych rozwiązań.

Wraz z ogłoszeniem wyników wyborów, przed nowym premierem i jego rządem stanie wiele zadań wymagających kreatywnego przywództwa i obrania wyraźnego kierunku. Módlmy się o Bożą wolę na czas nadchodzących wyborów oraz o mądrość dla wybranych przywódców.


Błogosławieństwa śniegu

Cały Izrael doświadczył w tym tygodniu burz deszczowych i śnieżnych,  największych od 20 lat. Poziom Morza Galilejskiego podniósł się o 73 centymetry i do końca zimy może osiągnąć swój limit. Jerozolimę pokryła 13-centymetrowa warstwa śniegu.

Chociaż powodzie spowodowały wiele szkód w całym kraju (ponad 100 rodzin musiało zostać ewakuowanych z osiedla Bat Hepher), widok pełnych zbiorników wodnych sprawia  radość. Wierzymy, że jest to znak, że 2013 rok będzie obfitował również i w duchowe błogosławieństwa.


Bickle w CNN

W tym miesiącu Christiane Amanpour prowadziła program w CNN poświęcony tematowi Armageddonu. Było w nim miejsce również dla wywiadu z Mike'em Bickle z IHOP. Przekaz oglądało miliony ludzi. Nie ustawajmy modlić się za naszych drogich przyjaciół w IHOP w czasie gdy ich świadectwo dotyka świat i błogosławi cały międzynarodowy Kościół. Aby zobaczyć przekaz, kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły