>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.01.2013 Revive Israel Ministries

Pobudka!

Asher Intrater

W Piśmie opisane są dwie sytuacje, w których uczniowie zasnęli w kulminacyjnym punkcie modlitwy. Pierwszy raz miał miejsce na Górze Przemienienia. Jeszua wziął trzech apostołów na górę, aby pokazać im swą chwałę oraz skrawek Królestwa Bożego. Gdy zaczął się modlić, Jego twarz i ubranie zmieniły się. Przybrał uwielbioną postać. Ukazali się Mojżesz i Eljasz. A w kulminacyjnym momencie:

Łukasz 9:32 – Piotra zaś i jego towarzyszy zmorzył sen.

Drugi raz wydarzył się w Ogrodzie Getsemane. Jeszua za chwilę zostanie aresztowany, torturowany i ukrzyżowany. Zmaga się ze swą własną duszą w celu podjęcia decyzji o wzięciu na siebie ciężaru grzechu, cierpienia, szatana, śmierci, piekła i grobu. W swym utrapieniu prosi uczniów będących zarazem Jego przyjaciółmi aby modlili się wraz z Nim przez jedną tylko godzinę. Ważą się losy wiecznego przeznaczenia rodzaju ludzkiego. Potrzebuje wsparcia. A w kulminacyjnym momencie:

Mateusz 26:43 - I przyszedłszy znowu zastał ich śpiących, bo oczy im się kleiły do snu.

(Pisząc to zdanie, zasnąłem nad klawiaturą.) Mamy tendencję do popadania w znudzenie i zmęczenie w kulminacyjnych momentach modlitwy wstawienniczej, proroczego objawienia i walki duchowej. Czy można sobie wyobrazić świętsze miejsca i chwile niż te na Górze Przemienienia i w Ogrodzie Getsemane? Czy nie chciałbyś się tam znaleźć? Jeżelibyś tam był, prawdopodobnie również byś zasnął.

Jeszua nakazuje nam być czujnymi oraz nie ustawać w modlitwie (Łukasz 18:1). Ostrzega, abyśmy nie byli jak głupie panny, nie pamiętające o oleju do swych lamp (Mateusz 25:5). Pismo raz za razem przypomina nam, że mamy być czujni i uważni (Rzymian 13:11, I Koryntian 15:34, Efezjan 5:14, I Tesaloniczan 5:6). Nasze ciało walczy przeciwko nam szczególnie w momentach, kiedy naszą uwagę pragnie zająć Duch Święty.


Sukces namaszczenia

Gdy Duch Święty „zstępuje” na kogoś, namaszcza go mocą.

I Samuela 16:13 - Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. A duch Jahwe zstąpił na Dawida.

Rdzeń hebrajskiego słowa tłumaczonego tu jako „zstąpił” to C-L-CH. Znajdujemy go również w innych kontekstach, gdzie oznacza „przynosić sukces”. Psalm 1 mówi o człowieku, który doznaje błogosławieństwa ponieważ rozmyśla nad Słowem Bożym każdego ranka i wieczoru. Jest o nim napisane:

Psalm 1:3 - Szczęści mu się też we wszystkim, czego się podejmie.

Rdzeń wyrazu przetłumaczonego tu jako „szczęścić się” to C-L-CH. Tak więc C-L-CH ma podwójne znaczenie – być namaszczonym przez Ducha Świętego oraz odnosić sukces we wszystkim, co się czyni.


Wybory w Izraelu

Mati Shoshani i Asher Intrater

22 stycznia Izraelici wybiorą swój kolejny rząd oraz premiera. W ubiegłych miesiącach scena polityczna Izraela zmieniła się diametralnie w związku z pojawieniem się kilku nowych partii: Yesh Atid, Habait Hayehudi oraz Hatnua. Jeszcze parę miesięcy temu partie te zupełnie nie liczyły się w polityce, a niektórych nawet nie było. Teraz jednak, prognozuje się, iż każda z nich dostanie co najmniej tuzin miejsc w nowym Knesecie. Dla kontrastu, Kadima – partia o największej liczbie miejsc w obecnej kadencji, 28 ze 120 – może nie otrzymać wystarczającej liczby głosów, by wejść do Parlamentu.

Prawdopodobnie Netanjahu pozostanie premierem, jednak wciąż nie jest wiadome, z kim utworzy koalicję. Wielu mesjanicznych Żydów znajdujących się na terenie Izraela wciąż nie wie, na kogo zagłosować. Choć pragną wspierać dotychczasowego premiera, wiedzą, że istnieje potrzeba stworzenia równowagi dla skrajnie religijnych partii poprzez wybór bardziej neutralnego ugrupowania.

Dlaczego chrześcijanie z całego świata powinni modlić się o wybory w Izraelu? Co ciekawe, prawie 42% Biblii (księgi historyczne począwszy od Jozuego do II Kronik oraz księgi prorocze od Izajasza do Malachiasza) jest poświęcone wzajemnej relacji Królestwa Bożego i rządu Izraela. Duchowe ideały różnią się od politycznej rzeczywistości. Rząd Izraela nie jest Królestwem Bożym ale jest swego rodzaju zabudowaniem torującym drogę królestwu.

Proroctwa o czasach ostatecznych skupiają się na konflikcie między Izraelem a narodami świata. Centrum tego konfliktu stanowi Jerozolima – religijna i polityczna stolica narodu. Wybory do rządu Izraela są znakiem czasów końca. Jeszua powróci aby zasiąść na „tronie Dawida” jako głowa rządu w Jerozolimie. Wybór premiera Izraela jest częścią procesu prowadzącego do ponownego przyjścia Pana.

Bóg może interweniować w historię, rządy oraz inne sprawy ludzkie. Księga Daniela naucza nas, że Bóg może również wnosić na urząd lub z niego zdejmować kogokolwiek zechce (Daniel 4:22, 29, 34, 5:21, 7:27). On odpowie na nasze modlitwy. Proszę, módl się i wierz razem z nami.


Teitel skazany

Jack Teitel został skazany za podwójne zabójstwo oraz próbę morderstwa w środę, przez Jerozolimski Sąd Okręgowy. Planowane zabójstwo polegało na podłożeniu bomby w domu rodziny Ortiz w Ariel, ponieważ byli mesjanicznymi Żydami. Syn Amiel w wyniku wybuchu został poważnie ranny. W jego ciele znalazło się 100 odłamków. Raport z izraelskiej gazety (po angielsku) dostępny tutaj.
Raport CBN dostępny tutaj.


Nauczanie na YouTubie

Nie przegap przesłania Ashera „Victory in Tribulation” (Zwycięstwo w ucisku) nagranego w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City. Następne nauczanie z tej serii dostępne niebawem!
Aby obejrzeć „Victory in Tribulation”, kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły