>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 1.02.2013 Revive Israel Ministries

Nie czyń bożka ze swojego przeznaczenia

Asher Intrater

Zarówno w rozdziale 2 jak i 3 księgi Daniela można znaleźć podobne wyrażenie: tselem di dahab, które oznacza"podobizna ze złota." Słowo "podobizna" jest tym samym, którego użyto w Księdze Rodzaju 1:26, gdy mowa o tym, że jesteśmy stworzeni “na obraz” Boga.

W rozdziale 2, król Nabuchodonozor otrzymuje niesamowity sen, który jest w nadprzyrodzony sposób zinterpretowany przez proroka Daniela, objawiającego przyszłość Nabuchodonozora i historię pokoleń mającą się wypełnić w przyszłości. We śnie obecny jest ogromny posąg, którego głowa zrobiona jest z "czystego złota" (Daniel 2:32). Prorok oznajmia królowi Nabuchodonozorowi: "Ty jesteś głową ze złota" (Daniel 2:38).

Wkrótce potem (Daniel 3:1) Nabuchodonozor buduje ogromnego bożka ze złota i żąda od każdego na całym świecie, aby mu się kłaniał. Każdy, kto by odmówił, miał być brutalnie zabity. Nabuchodonozor uczynił bożka z "podobizny ze złota" reprezentującej jego przeznaczenie. Wściekał się, gdy jego przeznaczenie nie robiło na kimś wrażenia na tyle, by oddawać mu cześć.

Jakież to głupie! - Czynić bożka z własnego losu. No cóż... wielu ludzi robi dzisiaj  dokładnie to samo. Oczekują, że każdy będzie pełen podziwu dla ich chwalebnego powołania, danego im z Bożej łaski, i że od każdego będą słyszeć, jak to są cudownie "utalentowani". A jeśli ktoś nie rozpozna ich przeznaczenia i nie pochwali ich, obrażają się. Jest to współczesna wersja starożytnego bałwochwalstwa Nabuchodonozora.


Pogłoski o wojnie... i turystyka w Izraelu

Ariel Blumenthal i Yonatan Moore

Kiedy Jeszua nauczał swoich uczniów o czasach ostatecznych (Mateusz 24:6, Marek 13:7), prorokował zarówno o prawdziwych wojnach, jak i o "wojennych pogłoskach". W czasie krótkiej historii naszego państwa Izrael miało miejsce kilka prawdziwych wojen czy też "operacji "wojskowych; pogłoski o wojnie są nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. W ostatnim czasie dotyczą one Iranu, Syrii, Libanu i Egiptu. Spekulacje te negatywnie odbijają się na turystyce będącej znaczącą częścią izraelskiej gospodarki.

Wiele chrześcijańskich wycieczek zaplanowanych na rok 2013 zostało już odwołanych. Wielu tutejszych wierzących pracuje w branży turystycznej, między innymi w biórach podróży, takich jak Sar El. Chcemy zatem zachęcić naszych czytelników: jeśli planujesz przyjazd, nie odwołuj go! A jeśli jeszcze nie planujesz przyjazdu... przyjedź! Pogłoski o wojnie są tu obecne zawsze i jeśli myślicie: "Może powinniśmy pojechać gdy sytuacja się uspokoi i gdy nie będzie zewsząd słychać o wojnie", to możecie nigdy nie przyjechać do Izraela!

Badania dowodzą, że turystyka jest jednym z najlepszych źródeł dochodów w Izraelu. Ważna dla gospodarki jest też "prędkość pieniędzy" – ekonomiczne pojęcie mówiące o tym, ile razy pieniądze są wydawane i ponownie wykorzystywane. Dzięki wycieczce można zatrudnić przewodnika, kierowcę, portierów, kelnerów, urzędników, sprzątaczki i menedżerów. Z kolei te osoby mogą wydać swoje pieniądze na mechaników samochodowych, lekcje gry na fortepianie, artykuły spożywcze, materiały dla dzieci, i tak dalej.

Chwała Bogu za to, że ostatecznie obie strony czerpią korzyści: turyści odwiedzający Izrael poprzez chodzenie śladami Jezusa zyskują głębokie, duchowe zrozumienie swej wiary, jednocześnie usługując Izraelitom w sferze materialnej.


Renate wraca do domu

Renate Kaufman przyjechała w tym tygodniu do Izraela, gdzie została powitana przez swego pełnomocnika, adwokata Michaela Deckera. Jest to znaczące zwycięstwo dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Jerozolimie. W lipcu 2012 roku, po długiej walce z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych o przyznanie obywatelstwa, Renate, mesjanistyczna Żydówka, otrzymała prawo stałego pobytu w Izraelu i obiecano przyznania obywatelstwa.

Renate (75 lat) przeżyła Holokaust oraz straciła ojca w obozie koncentracyjnym w Terezinie. Jedna z wypowiedzi adwokata Deckera brzmiała: “Jej ojciec był Żydem w wystarczajacym stopniu, by zostać zamordowanym przez hitlerowców; mimo to, tutaj w Izraelu, dla Ministerstwa Sprawiedliwości Renate nie jest wystarczająco Żydówką”.

Po wywiadzie wyemitowanym w telewizyjnych wiadomościach programu 2go, historia Renate i jej losy były śledzone przez wielu Izraelitów. Podczas wywiadu, Renate wyjaśniła, że ​​chciałaby spędzić resztę życia w Izraelu. Powiedziała: "Przetrwałam Holocaust. Ben Gurion powiedział, że każdy, kto przeżył Holokaust, ma prawo do ogłoszenia, że Izrael jest jego ojczyzną; do tego właśnie dążę”.


Syria

Wojna domowa w Syrii trwa a rządy Assada są wciąż niestabilne. W Syrii  zgromadzona broń biochemiczna oraz pociski dalekiego zasięgu. Broń ta może zostać przechwycona lub w inny sposób dostarczona do rąk Hezbollahu. W tym tygodniu izraelskie odrzutowce zbombardowały dostawę rakiet dalekiego zasięgu, przekraczającą granicę między Syrią a Libanem. Izrael stoi przed poważnym wyborem: atak na skład broni biochemicznej może mieć fatalne skutki. Z drugiej strony, jeśli broń ta trafi w ręce terrorystów, ostateczny wynik może okazać się jeszcze większą katastrofą. Módlmy się o mądry wybór, którego muszą dokonać Netanjahu i izraelska armia.


Koalicja

Porozumienie pomiędzy członkami koalicji rządowej i wytyczne ich polityki nie zostały jeszcze doprowadzone do końca. Kluczowe kwestie to współpraca między Netanjahu z Lapidem, powszechny obowiązek służby wojskowej i udział ultra-ortodoksyjnych partii religijnych w rządzie. Módl się o praworządną koalicję i jej polityczne decyzje.


Post Estery

Oznaczcie w swoich kalendarzach czwartek 21 lutego jako tradycyjny „Taanit Ester” (Post Estery). Kilka kongregacji i domów modlitwy w Izraelu połączy się w poście i modlitwie wstawienniczej za Izrael, Kościół i narody świata, opierając się na Księdze Estery. Zapraszamy was do dołączenia do nas w waszych kościołach lub synagogach, gdziekolwiek się znajdujecie, na 12 godzin (6:00 – 18:00 czasu izraelskiego, 5:00 – 17:00 czasu polskiego) modlitwy, uwielbienia, chwały i proroctwa. Szczegóły tematów modlitewnych w następnych artykułach.


Nauczanie na Youtubie

Nie przegap nauczania Ashera „Victory in Tribulation” (Zwycięstwo w ucisku) nagranego w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City! Aby obejrzeć, kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły