>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

8.02.2013 Revive Israel Ministries

Władza, uczniostwo i wielkie posłannictwo

Asher Intrater W Ewangelii Mateusza, we fragmencie mówiącym o „Wielkim Posłannictwie”, widzimy wyraźny związek między władzą i uczniostwem. Zwróć uwagę na wyraz władza w wersecie 18 i nauczać w wersecie 19. Jeszua ma władzę, dlatego my mamy nauczać (czynić uczniami). Uczniostwo jest odpowiedzią na władzę Jeszui.

Mateusz 28:18-19
„Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.”
Ewangelia oferuje przebaczenie i zaprasza do życia wiecznego. Jest jednak także uznaniem władzy. Nie ma zbawienia bez panowania. Najprostsze wyznanie wiary to uznanie panowania Jeszui (Rzymian 10:9 - Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem (…) otrzymasz zbawienie). Wyznanie, że Jeszua jest Panem, jest w rzeczywistości uznaniem Jego władzy.

Modlitwa grzesznika powinna zawierać zdanie: „Poddaję się władzy Jeszui i zobowiązuję się być Mu posłusznym”. [Wczoraj jedna z naszych wierzących przyjaciół, Rachela, przyprowadziła na nasze codzienne spotkanie modlitewne pewnego Izraelitę (lat 40). Usłyszał jak nauczałem na ten temat i następnie poprosił w modlitwie o zbawienie. Dzięki Bogu!]

Ewangelia ogłasza, że Jeszua ma pełnię władzy. Ktokolwiek się Jemu podda jest zbawiony i staje się Jego uczniem. Bycie uczniem oznacza uczyć się jak chodzić w poddaniu Jego władzy.

Jeszua sprawuje dwa rodzaje władzy. Pierwszy to władza bezpośrednia i duchowa. Musimy być posłuszni Jeszui i poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego mówiącego do naszego wnętrza (Rzymian 2:15, 8:16, 9:1). Jego słowo i świętość są ważniejsze niż opinie kogokolwiek z nas. Pismo mówi nam, jakie są Jego absolutne standardy dobra i zła.

Drugi rodzaj to władza przekazana na ludzi. Władza bezpośrednia ma pierwszeństwo nad władzą przekazaną, ale musimy być posłuszni również tej drugiej. Problem polega na tym, że Jeszua jest doskonały, podczas gdy ludzie, którym przekazana jest władza są niedoskonali i grzeszni. Jak możemy poddać się władzy ludzi, którzy często się mylą, a nawet czynią zło? Nauczenie się przyjmowania odpowiedniej postawy w stosunku do władzy jest kluczową częścią uczniostwa.

Większość ludzi miało złe doświadczenia jeśli chodzi o władze. Wielu zostało zranionych i wykorzystanych przez osoby sprawujące władzę. Są też tacy, którym nie w smak jest jakikolwiek przejaw władzy. Często buntujemy się, gdy powinniśmy poddać się prowadzeniu, ale też zachowujemy się egoistycznie gdy to my sprawujemy władzę. Potrzebujemy dużo Bożej mądrości by odnaleźć się w całym tym bałaganie.

Władza musi mieć wyraźnie określone granice (Łukasz 23:7, II Koryntian 10:13). Ojciec ma władzę w swojej rodzinie, nie w niczyjej innej. Premier ma władzę w swym narodzie, nie w żadnym innym. Królestwo jest obszarem władzy króla. Jest to teren jego panowania. Każda władza przekazana ludziom ma swe granice. Jedynie panowanie Jeszui jest nieograniczone. Ma On wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Oby Bóg uzdrowił nas z wszelkich naszych zranień i przyprowadził nas do miejsca pokuty z każdego naszego buntu. Zrównoważona, godziwa postawa względem władzy jest oznaką prawdziwego uczniostwa.
Módlmy się nadal w następujących kwestiach

  • statystki dotyczące wojny domowej w Syrii są gorsze niż kiedykolwiek – 200 osób zabitych w ciągu ostatnich 24 godzin, wliczając walki na przedmieściach Damaszku. Módl się, aby działa się Boża wola.
  • Netanjahu nie był w stanie stworzyć koalicji podczas osobistych rozmów z Lapidem i Bennetem. Módl się o właściwe wytyczne dla polityki i właściwych członków koalicji.
  • Módl się o zdrowie, wzrost i miłość w naszych siostrzanych kongregacjach - Ahavat Yeshua w Jerozolimie i Tiferet Yeshua w Tel Awiw.

Post Estery

Zanotujcie w swoich kalendarzach, że czwartek 21-go lutego to dzień tradycyjnego postu „Ta’anit Ester” (Post Estery). W Izraelu, kilka zgromadzeń i domów modlitwy zbierze się razem, aby pościć i wstawiać się za Izrael, Kościół i Narody, zgodnie z tematami w księdze Estery. Zapraszamy Was, abyście w swoich kościołach, synagogach, gdziekolwiek się znajdujecie, dołączyli do nas na 12 godzin (od 6.00 do 18.00 czasu izraelskiego, czyli do 5.00 do 17.00 czasu polskiego) modlitwy, uwielbienia i prorokowania. Szczegóły co do tematów modlitwy podamy wkrótce.


Przebudzenie w Czasach Ostatecznych

Ben Ari

Co by się stało, gdybyśmy zaczęli robić to, co uczniowie Jeszuy, gdy Duch Święty został na nich wylany w wieczerniku? Piotr, broniąc się wobec zarzutów pijaństwa, zacytował z proroka Joela: „I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny” (Dzieje 2, 17).

W Dzień Pięćdziesiątnicy Bóg nie wylał jednak swego Ducha na wszelkie ciało, a jedynie na tych, którzy modlili się w wieczerniku. Oznacza to, że wylanie Ducha o którym mówił prorok Joel jest jeszcze przed nami.

Duch Święty zstąpił na uczniów tam, gdzie byli, w pomieszczeniu w którym się znajdowali. Dzisiaj wierzący są na całym świecie. Czy Dzień Pięćdziesiątnicy był jedynie wskazówką mówiącą o rzeczach przyszłych? Co by się stało, gdybyśmy my, współcześni uczniowie Jeszuy oddali się modlitwie z taką samą nadzieją? Czy ujrzelibyśmy jak wypełnia się proroctwo Joela?

Aby przeczytać więcej, obejrzyj nowe nauczanie Ashera pod tytułem: Przebudzenie w Czasach Ostatecznych na naszym kanale You Tube, klikając tutaj.


Czy nasze cotygodniowe artykuły są ci pomocne?

Jeśli tak, powiedz nam to! Chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób nasze publikacje pomagają modlić się o Izrael, czy są narzędziem w ewangelizacji lub w jaki sposób Pan użył ich, by zmienić coś w Twoim życiu. Przyślij nam wiadomość na następujący adres i powiedz nam o tym: reviveisraelmedia@gmail.com


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły