>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

15.02.2013 Revive Israel Ministries

Szacunek i Błogosławieństwo

Aszer Intrater

W Dziesięciu Przykazaniach pojawiają się dwa odniesienia do relacji między rodzicami a dziećmi. Obydwa mówią o duchowym wpływie rodziców na dzieci: jednym złym i drugim dobrym.

II Mjż 20:5: „…który karze winę ojców na synach…”
II Mjż 20:12: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje w ziemi…”

Negatywne dziedzictwo duchowe przekazywane z rodziców na dzieci to „przekleństwo.” Pozytywne dziedzictwo to „błogosławieństwo.” Jeżeli odkryjemy, że znajdujemy się pod przekleństwem, musimy nawrócić się z naszych grzechów, przebaczyć i złamać negatywne dziedzictwo.

Kluczem do szczęśliwego przejścia z dzieciństwa w dorosłość jest uświadomienie sobie, które wpływy naszych rodziców są pozytywne, a które negatywne. Następnie należy odrzucić te negatywne, czyli złamać przekleństwa. A co z błogosławieństwami?
Odpowiedź zawiera się w jedynm słowie: szacunek. Szanować to przyjąć błogosławieństwo. Możemy to podsumować: Szanujesz Autorytet – Przyjmujesz Błogosławieństwo. Gedy szanujemy osoby postawione wyżej w hierarchi, spływa na nas ich błogosławieństwo. Przepływ ten odbywa się zarówno w górę jak i w dół i może być zarówno dobry jak i zły.

Apostoł Paweł (Saul) mówi o tej zasadzie w liście do Efezjan. Błogosławieństwa dotyczą nie tylko długości życia ale również każdej jego sfery. Tak samo autorytet dotyczy nie tylko rodzicielstwa ale i każdej innej dziedziny.

Ef 6:2: „Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą…”

Paweł wyjaśnia, że przepływ autorytetu dotyczy czterech głównych dziedzin życia: rodzina (Ef 5:21 – 6:4), praca (Ef 6:5-6:9), władze państwa (Rz 13:1-7) i zbór (I Tm 3:1-13; 5:17; Hbr 13:17).

Oby Bóg udzielił nam łaski i mądrości, abyśmy wiedzieli kiedy usunąć się spod niezdrowego autorytetu, aby nie zostać zranionym; kiedy odrzucić negatywne wpływy, aby złamać przekleństwo; i kiedy okazać szacunek osobom z autorytetem, by otrzymać błogosławieństwo.

Wszystkie błogosławieństwa otrzymane dzięki szacunkowi dla ziemskich władz są niedoskonałe i cząstkowe. Możemy jednak otrzymać również błogosławieństwa bezpośrednio z nieba, oddając cześć Bogu przez uwielbienie i chwałę.

Obj 7:12: „Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.”

Kiedy nasza chwała wznosi się do Boga, wylewa On na nas swe błogosławieństwa w chwalebny, potężny sposób, na wieki wieków. Alleluja!


Pan z Wyciągniętym Mieczem

Fragment autorstwa Francis’a Frangapane’a.

Imię „Jezus” jest grecką formą imienia „Jeszua”, które po hebrajsku jest tym samym imieniem co „Jozue”. Imię to nosił generał, który poprowadził Boży lud do wojny. Potrzebujemy większego objawienia Jezusa Chrystusa, aby widzieć Go tak, jak będzie objawiony dniach ostatecznych - jako Świętego Wojownika, przyodzianego do bitwy.

„A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku, Jozue podszedł do niego i zapytał go:  „Czy należysz do nas czy do naszych nieprzyjaciół?” – Joz 5, 13.

To nowe objawienie Syna Bożego faktycznie przygotowuje cię do bitwy. Gdy będziesz już w pełni wyćwiczony, będziesz również nieustraszonym wojownikiem Jego armii. Na razie jednak, realistycznie patrząc na nasz obecny stan, większość z nas jest rozpieszczona i brak nam dyscypliny.

Ten przerażający Król Wojownik, z wyciągniętym mieczem, z okrzykiem wojennym na ustach, jest tym samym błogosławionym Zbawicielem, który umarł za nasze grzechy na krzyżu. Wciąż jednak szokuje nas to nowe wyobrażenie Chrystusa.

Jozue poznał Pana już wcześniej, w bardzo szczególny sposób, w namiocie na pustyni (II Mjż 33:11). Tym razem zobaczył nowe objawienie Pana. Sam Syn Boży przyszedł jako Dowódca Zastępów, aby poprowadzić Boży lud do walki.

Ostatecznie, ci uchodźcy z Egiptu i ich dzieci zrodzone na pustyni pokonają wiele narodów silniejszych i liczniejszych niż oni (V Mjż 9:1). Dokonają rzeczy niemożliwych dzięki mocy danej im przez Pana. Czas jaki przeżyli na pustyni przygotował ich do wojny.

Podobnie, nasz „okres pustyni” jest czasem przygotowania i nauki posłuszeństwa. Zanim Jezus powróci, ci, którzy zdali egzamin pustyni, otrzymają inne objawienie: Chrystusa jako Wodza Zastępów. Będą gotowi podążać za Barankiem, dokądkolwiek pójdzie.

„Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: Co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte.” – Joz 5:14-15.

Pan objawia się w swej świętości. Zaczynamy postrzegać Go takiego, jakim jest naprawdę i jakim chce się objawić w dniach ostatecznych. Jest Panem Zastępów. [Aby przeczytać pełne przesłanie, kliknij tutaj.


Prośby modlitewne

  • rebelianci powiązani z Al-Kaidą przejęli syryjską bazę lotniczą z pociskami i samolotami myśliwskimi. Módlcie się o ochronę Izraela i o  chrześcijan w Syrii, którzy są w niebezpieczeństwie.
  • - Netanjahu pragnie stworzyć jak najszerszą koalicję rządową, ale nie wciąż jeszcze nie jest w stanie  jej uformować. Módlcie się o właściwą politykę i członków koalicji.
  • - Módlcie się o zdrowie, wzrost i miłość w naszych siostrzanych kongregacjach - Ahavat Yeshua w Jerozolimie i Tiferet w Tel Awiw.
  • - Módlcie się o jak najlepszego nowego papieża w Kościele Katolickim.

Post Estery

W najbliższy czwartek, 21-ego lutego, wypada „Ta’anit Ester” (Post Estery). Kilka zgromadzeń i domów modlitwy w Izraelu połączą się we wspólnym poście i wstawiennictwie za Izrael, Kościół i Narody, zgodnie z tematami z Księgi Estery. Zapraszamy Cię, abyś dołączył do nas w tym dniu na 12 godzin modlitwy, uwielbienia i prorokowania (od 6.00 do 18.00 czasu izraelskiego, czyli od 05.00 do 17.00 czasu polskiego).

Aby zapoznać się z listą tematów i dyżurów uwielbienia, kliknij tutaj.
Kliknij tutaj, aby dołączyć do nas na żywo w pokoju modlitwy w czwartek.


Przebudzenie w Czasach Ostatecznych

Nowe nauczanie Ashera na YouTubie na temat nadchodzącego ogólnoświatowego przebudzenia dostępne tutaj.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły