>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
© 20.02.2013 Revive Israel Ministries

Czy historia może się powtórzyć?

Asher Intrater

 1. Przygotowując się do Postu Estery w moim sercu pojawiło się pytanie: czy ta historia może się powtórzyć? Czy wydarzenia podobne do tych z Księgi Estery mogłyby znów mieć miejsce?
 2. Powstaje międzynarodowa federacja 127 narodów.
 3. Niegodziwy człowiek dochodzi do władzy dzięki kłamstwu i zwiedzeniu.
 4. Zatwierdzone zostaje prawo nakazujące zabić wszystkich Żydów na świecie (oraz wszystkich chrześcijan wspierających Izrael).
 5. Iran (Persja) odgrywa kluczową rolę w planie zniweczenia narodu żydowskiego.
 6. (Postać Estery jako obraz Kościoła): Kościół na całym świecie dostępuje królewskiej, oblubieńczej intymności w relacji z Bogiem, łaski oraz piękna w uwielbieniu.
 7. Kościół staje przed wyzwaniem uznania swych żydowskich korzeni.
 8. Kościół wstawia się i pości za zbawienie narodu żydowskiego.
 9. W ostatnim momencie poprzedzającym totalne zniszczenie, następuje nagły, ponadnaturalny zwrot akcji.
 10. Boży lud walczy z mocą i zwycięża.
 11. Królestwo przekazane zostaje w ręce ludzi podążających za Bogiem, co przynosi radość wszystkim narodom.
  Cóż, historia może się powtórzyć, prawda? Módlmy się zatem!

Inne artykuły - 2013

Inne artykuły