>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©1.03.2013 Revive Israel Ministries

Cały Tel Awiw będzie zbawiony

Asher Intrater

Zbliżamy się do szczególnego okresu wzrostu i pomnażania liczebnego. Deszcze obficie padały na ziemię Izraela (Ozeasz 6, 3), kwiaty migdałowca rozkwitły (Jeremiasz 1, 11); jest to „rok łaski” (Izajasz 61, 2).

Księga Dziejów Apostolskich odnotowuje liczebny wzrost pierwszych uczniów, który rozpoczął się od wylania Ducha Świętego na Jerozolimę.
Dz 2, 41 – „Liczba ich w tym dniu wzrosła do trzech tysięcy osób.”

Tendencja ta utrzymywała się w pierwszej jerozolimskiej społeczności wierzących.
Dz 2, 47 – „A Pan codziennie dołączał do nich tych, którzy mieli być zbawieni.”

Gdy nastąpiły cudowne uzdrowienia oraz prześladowania religijne, dołączyli kolejni.
Dz 4, 4 – „Wielu z tych, którzy słuchali nauki, uwierzyło, a liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy.”

Po tym, jak Boży wyrok dosięgnął Ananiasza i Safirę, liczba wierzących wzrosła jeszcze bardziej.
Dz 5, 14 – „Liczba wierzących w Pana, mężczyzn i kobiet, coraz bardziej wzrastała.”

Wzrost liczebny dotyczył także Żydów mówiących po grecku.
Dz 6, 1 – „W tym czasie, gdy wzrastała liczba uczniów (…)”

Wraz z nowym porządkiem administracyjnym i finansowym, liczba uczniów wzrosła jeszcze bardziej, poszerzając się o ultraortodoksyjnych Żydów służących w świątyni.
Dz 6, 7 – „…zwiększała się coraz bardziej liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet wielu przysłuchujących się kapłanów przyjęło wiarę.”

Przebudzenie dotarło na północ, do Samarii.
Dz 8, 14 – „Samaria przyjęła Słowo Boże.”

Po nawróceniu się Szawła (Pawła), przebudzenie rozprzestrzeniło się po całym kraju (zwróć uwagę na wyraz „wszystkiej”):
Dz 9, 31-32 – „A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samarii (…) rozmnażały się.”

Miasto Tel Awiw obejmuje dziś Jaffę, Lod i Szaron. To największe skupisko ludności żydowskiej na przestrzeni całej historii. Cały ten obszar nawrócił się do Pana 2000 lat temu (ponownie, zwróć uwagę na wyraz „wszyscy”).
Dz 9, 35 – „Gdy zobaczyli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, nawrócili się do Pana.”
Dz 9, 42 – „Gdy cała Joppa się o tym dowiedziała, wielu uwierzyło w Pana.”

Alleluja! W całym Tel Awiwie (w Jaffie (Joppie), Lod (Lyddzie) i Szaronie) było przebudzenie. Stamtąd rozprzestrzeniło się na Europę, Azję i Afrykę. Wzrost liczebny objął Antiochię (Dz 13, 44), Ikonium (14, 1), Listrę (16, 5), Tesalonikę (17, 4), Bereę (17, 12), Ateny (17, 34), wszystkie miasta Azji Mniejszej (19, 10), Efez (19, 18), tysiące w Jerozolimie (21, 20), Maltę (28, 9) i Rzym (28, 30).

Niech powyższe wersety z Dziejów Apostolskich mówiące o liczebnym wzroście będą dla ciebie zachętą! Cały Izrael będzie zbawiony (Rzymian 11, 26), cały Tel Awiw będzie zbawiony (Dz 9, 35). Jeśli miało to miejsce wtedy, może mieć miejsce i teraz. Jeśli wydarzyło się w Izraelu, może wydarzyć się również w twoim narodzie.


Tiferet Jeszua

Ari i Shira Sorkoram

Asher jest naszym przyjacielem oraz partnerem w służbie. Niegdyś, zanim został posłany by utworzyć siostrzaną kongregację Ahavat Jeszua w Jerozolimie, był członkiem grupy przywódczej w Tiferet Jeszua.

Jesteśmy wielce podekscytowani tym, że zgodził się powrócić by ponownie przewodzić naszej kongregacji oraz zostać mentorem młodej grupy przywódczej złożonej z Żydów urodzonych w Izraelu tak, aby ich wyposażyć i uzdolnić do przejęcia pełnego przywództwa w kongregacji. W prowadzeniu młodych liderów pomagać mu będzie Ron Cantor.

Dziękujemy Bogu za Ashera i Betty, Rona i Elana, prosząc Go by błogosławił ich rodzinom oraz by byli błogosławieństwem dla Tiferet Jeszua. [Proszę o modlitwę o szczególną łaskę dla Ashera na ten czas przejściowy, kiedy będzie usługiwał i nadzorował zespoły Ahavat Jeszua, Tiferet Jeszua i Revive Israel.]


Rząd Izraela

Wciąż potrzeba żarliwej modlitwy w sprawie utworzenia nowego rządu w Izraelu. Dotychczasowe próby stworzenia koalicji nie powiodły się. Netanjahu wyraził pragnienie uwzględnienia w koalicji polityków z wielu różnych partii, w tym Partii Pracy i partii ultra-ortodoksyjnej. Wydaje się, iż mesjanicznie wierzący Izraelici popierają chęć połączenia sił z partią Lapida i Benneta, co pchnęłoby kraj w stronę sprawiedliwości społecznej, równości w służbie wojskowej i pluralizmowi religijnemu.

Obecny kryzys w dużej części jest wynikiem osobistych ambicji oraz chęci skupienia władzy w rękach jednostek. Teraz na izraelskiej scenie politycznej pojawia się szansa na przełom, ale czasu jest coraz mniej: Netanjahu może jednorazowo prosić o przedłużenie terminu o dwa tygodnie, do 16 marca, który to dzień przypada zaledwie na kilka dni przed zaplanowaną na 20 marca wizytą Obamy.


Post Estery

Avichai O i Oriel M

Tegoroczny Post Estery był błogosławiony nad miarę! Zebraliśmy się wspólnie na 12 godzin intensywnego, nieprzerwanego uwielbienia, wstawiennictwa i postu, by stanąć w wyłomie wołając o Izrael, Kościół, narody i naszych arabskich sąsiadów.
Otrzymaliśmy prorocze zrozumienie Księgi Estery oraz tego jak Bóg wynagradza pokornych i opiera się pysznym. Spotkanie zakończyliśmy uwielbieniem, skupiając się na jedności w ciele Mesjasza oraz dzieląc się Wieczerzą Pańską w słodkim namaszczeniu i jedności. Do pokoju modlitewnego przybyło około 130 wierzących z 9 kongregacji.

1048 osób z 8 krajów dołączyło do nas poprzez przekaz internetowy na żywo, niektórzy indywidualnie, a niektórzy z całymi grupami modlitewnymi i zborami. Odpowiedź na wezwanie do modlitwy była niesamowicie entuzjastyczna. Mimo to, że większość nie rozumiała modlitwy, uwielbienia i proroctw po hebrajsku, wielu poprzez przyłączenie się wyraziło jak ważne było dla nich bycie częścią autentycznego uwielbienia przeżywanego z wierzącymi w Izraelu.


Nowa muzyka mesjańska

Judah i Jennifer Morrison należą do nowego pokolenia liderów mesjańskiego uwielbienia w Izraelu. Niedawno wyszedł ich nowy album – Let Us Return (Powróćmy), zawierający oryginalne pieśni uwielbienia, napisane i zaśpiewane po hebrajsku przez tę młodą parę. Ich pieśni uwielbienia od paru lat śpiewa się w kongregacjach w całym Izraelu. Teraz również i wy możecie doświadczyć tego, co czyni Duch Święty poprzez uwielbienie w Ziemi Świętej.
Możesz zakupić i ściągnąć Let Us Return na iTunes LUB CD Baby.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły