>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©8.03.2013 Revive Israel Ministries

Żony Salomona

Roni Rejwan

Miałem kiedyś bardzo krytyczny stosunek do króla Salomona z powodu 1000 żon jakie posiadał. Był to dla mnie bardzo oczywisty grzech i wyraźne naruszenie Pisma. Pewnego razu jednak, będąc na spotkaniu modlitewnym, sam spojrzałem na jedną z młodych kobiet z pożądaniem w sercu. Duch Święty zganił mnie: "Nie jesteś lepszy niż Salomon. On zrobił to co zrobił, ponieważ miał ku temu władzę. Twoje myśli są te same - nie masz tylko takiej władzy." Patrzeć na kobietę z pożądaniem jest równoznaczne z cudzołóstwem (Mateusz 5:28). Wiem, że zrobiłem to przynajmniej z tysiąc razy, nieświadomie raniąc serce mojej żony. Nagana Ducha Świętego pomogła mi się uwolnić.

A jak jest z tobą?


Moc Krzyża

Asher Intrater

Przesłanie ewangelii zawiera moc. Jeśli zbawienie byłoby tylko prawnym zezwoleniem na pójście do nieba zamiast do piekła, to żadna moc nie byłaby nam potrzebna. Ta moc ma nas zmienić od wewnątrz - zmienić nasz charakter.

Rzymian 1:16 – ewangelia… jest mocą Bożą ku zbawieniu.

Słowo zbawienie (sozo albo inaczej soteria) znaczy obrona i uwolnienie. Jego moc przywraca nam pełnię; uzdrawia nas, przynosi moralną czystość i owoc miłości.

Moc Boga można porównać do pewnego rodzaju duchowej elektryczności. Energia elektryczna ma pozytywny i negatywny biegun. Aby energia elektryczna mogła zadziałać, musi być zachowana doskonała równowaga między dodatnim i ujemnym ładunkiem. Cała moc pochodzi od Boga przez Jeszuę (Jezusa).

Chrzest w Duchu Świętym jest dodatnim ładunkiem.

Dzieje 1:8 – Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was.

Ta moc, czyli inaczej namaszczenie, uzdrawia chorych (Dzieje 10:38), wypędza demony (Marek 16:17) i daje odwagę do głoszenia Bożego słowa (Izajasz 61:1, Dzieje 4:29). Dzięki tej mocy możemy przenosić góry (Marek 11:23), możemy prorokować (I Kor 14:31), możemy ustanawiać Boże Królestwo na ziemi (Łukasz 11:20), a nawet być uwielbionymi (Mateusz 17:2, Dzieje 6:15).

Ładunek ujemny to krzyż. Przez chrzest w Duchu Świętym doświadczamy zmartwychwstałego życia Jeszuy; przez krzyż doświadczamy odkupieńczej śmierci i ofiarnej miłości Jezusa.

I Koryntian 1:18 – mowa o krzyżu jest dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, mocą Bożą

Krzyż rozprawia się z korzeniem grzechu naszego ludzkiego rodzaju, który sięga drzewa poznania (Dzieje 5:30; 10:39; 13:29, V Mojżeszowa 21:22). Dzięki krzyżowi nasza stara samolubna natura jest ukrzyżowana (Galacjan 2:20). Krzyż zmienia każde przekleństwo w błogosławieństwo (Galacjan 3:13); niweczy w nas pożądanie (Galacjan 5:24) i zły wpływ jaki ma na nas społeczeństwo (Galacjan 6:14).

Krzyż jest jak ulica dwukierunkowa. Z jednej strony, Jeszua zrobił dla nas wszystko. Z drugiej, my nie zrobiliśmy nic. Nasze zadanie to jedynie otrzymać przez wiarę. Działa to na zasadzie zupełnej łaski, bez konieczności dobrych uczynków z naszej strony. On zabiera całe nasze zło i daje nam w zamian całe Jego dobro.

Jednocześnie wzywa nas do podjęcia naszego własnego krzyża. On wziął swój krzyż dla nas. My bierzemy nasz krzyż aby pokazać go innym. On pokazał nam ofiarną miłość abyśmy my pokazali ofiarną miłość innym w Jego imieniu. Krzyż oznacza samozaparcie jako codzienny sposób życia.

Ewangelia Łukasza 9:23 – niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

Mamy o wiele większą tendencję do dogadzania sobie niż do samozaparcia. Jednak odmawianie sobie i branie na barki własnego krzyża jest częścią naszego życia w wiarze. Jeszua był posłuszny na krzyżu aż do śmierci, cierpiąc ból i upokorzenie (Filipian 2:8). I przez krzyż, wzywa nas do naśladowania swego przykładu (Filipian 2:5). My też mamy być posłuszni aż do śmierci.

Potrzebujemy mieć zarówno moc krzyża jak i moc Ducha Świętego. Jedno bez drugiego powoduje brak równowagi. Krzyż bez Ducha wnosi do naszego życie jedynie martwy, religijny wysiłek i poddaństwo. Duch bez krzyża spowodowałby powierzchowne, egocentryczne poszukiwanie nadprzyrodzonych doświadczeń. Gdy obecne są obydwa te elementy, moc Boża daje prawdziwe rezultaty i sprawia prawdziwą zmianę (II Tymoteusza 3:5).


Syryjska granica

Granica między Izraelem a Syrią biegnie 80 km z północy na południe wzdłuż wschodniej części Galilei i Wzgórz Golan. W 1974 roku ONZ ustanowiło wzdłuż tej granicy wąską strefę zdemilitaryzowaną, która ma 10km w jej najszerszej częsci i 500m w najwęższej. W ostatnich miesiącach, w obliczu wojny domowej w Syrii, zamiast wzmocnienia tej przestrzeni, siły ONZ skurczyły się tam do mniej niż 1000 żołnierzy.

W zeszłą środę grupa sił rebelianckich zwana Martyrs Yarmouk, prawdopodobnie związana z Al-Kaidą, uprowadziła 21 filipińskich żołnierzy sił pokojowych ONZ w pobliżu miasta Jamla, zaledwie 5 km od granicy z Izraelem. Porywacze próbują wykorzystać medialną relację zdarzeń i obrócić ją przeciwko Izraelowi.
Porwanie to stwarza obawę, że ONZ porzuci zdemilitaryzowaną strefę i terroryści związani z Al-Kaidą przejmą ten newralgiczny obszar wzdłuż granicy izraelskiej.

W tym samym czasie przedstawiciel do spraw uchodźctwa ONZ poinformował, że prawie 1 000 000 syryjskich uchodźców uciekło już z kraju, z czego połowa to dzieci w wieku do lat 15, a liczba ta może jeszcze wzrosnąć. [adaptacja artykułów Yossi Jehoszua, Smadar Perry i Itamar Eichner z gazety Yediot Aharonot ]


Krótkie uaktualnienie do modlitwy
  1. Módlcie się o rozmowy dotyczące utworzenia koalicji w rządzie Izraela, które zbliżają się ku końcowi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może przejść w ręce Lapida a Ministerstwo Skarbu, z reformą rządu w pakiecie, w ręce Benneta.
  2. Módlcie się o nieustające życie, miłość i wzrost w naszej siostrzanych społecznościach Ahavat Jeszua w Jerozolimie i Tiferet Jeszua w Tel Awiwie.
  3. Módlmy się o owoce tygodnia przebudzeniowego zorganizowanego wspólnie przez Revive Izrael i Gateways Beyond, w trakcie którego będzie miało miejsce prorocze uwielbienie, sesja nauczajaca, praktycza usługa i zabawa.

Inne artykuły - 2013

Inne artykuły