>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©29.03.2013 Revive Israel Ministries

Krew Baranka

Asher Intrater (Część druga)

W okresie Święta Paschy, cotygodniowe tradycyjne czytania Tory przypadają na III Księgę Mojżeszową. Oznacza to, że w umysłach religijnych Żydów istnieje związek między ofiarami składanymi w świątyni a barankiem paschalnym.

Krew baranka na odrzwiach jest symbolem i znakiem (II Mojżeszowa 12:13). Barankiem Bożym jest Jeszua (Jan 1:29, 36). Gdy Go przebodli, krew spłynęła po Jego boku (Jan 19:34). Drewniane odrzwia reprezentują drewno krzyża.

W krwi baranka jest moc. Jaki jest sekret jej duchowej mocy?
Objawienie 1:5

Temu, który nas kocha, i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów

Czy zmagasz się z grzechem? Czy jesteś zniewolony pewnymi niewłaściwymi nawykami? Krew Jeszuy uwolniła cię i wyrwała z tych więzów. Jego krew jest dowodem na to, że jesteś kochany. Rozmyślanie nad krwią Jeszuy zniszczy moc grzechu w twoim życiu.

Objawienie 5:9
swoją krwią kupiłeś Bogu (ludzi)

Myślisz, że nikogo nie obchodzisz? Twoja wartość zależy od tego, ile ktoś jest w stanie za ciebie zapłacić. Jeszua kupił cię za cenę swej własnej krwi. Oto jak bardzo ciebie pragnie. Oto, jak bardzo jesteś cenny w Jego oczach. Już nigdy nie poczujesz się bezwartościowy.

Objawienie 7:14
wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.

Czujesz się winny, zawstydzony i nieczysty? Krew Jeszuy „pierze nasze szaty” i „wybiela je”. Jedynie krew Jeszuy może dotrzeć do twego sumienia i uwolnić cię z poczucia winy (Hebrajczyków 9:14; 10:22).

Czy zostałeś zraniony w najgłębszym miejscu twego serca? Nic co zewnętrzne i powierzchowne nie może tam dotrzeć i uleczyć twej rany. Krew Jeszuy wylewa się z najgłębszego miejsca Jego serca i dociera w najgłębsze miejsce twojego serca. Jej duchowa moc uzdrawia całe twoje wnętrze.


Homoseksualizm w Jerozolimie

Cody Archer

Przez ostatnie dwa lata pięciu różnych religijnych żydów podeszło do mnie w różnych częściach miasta (zwykle w parkach miejskich), z ofertą gejowskiego seksu (mówiąc prosto z mostu). Mógłbym napisać obszerne strony o każdym poszczególnym spotkaniu tego typu. W niektórych momentach zaśmialibyście się, ale generalnie, historie te doprowadziłyby was do płaczu, w momencie gdy ujrzelibyście głębię załamania i presji religijnej, pod jaką żyją ci mężczyźni.

W oczach wielu ludzi, mężczyźni ci wyglądają na prawowitych i bogobojnych – świadczy o tym ich ubiór oraz odłam judaizmu do którego należą. Bóg jednak nie daje się oszukać. Widzi ich hipokryzję, ból, samotność, odrzucenie i dezorientację. Święte i sprawiedliwe serce Boga gniewa się gdy ludzie otwarcie poszukują perwersyjnych doznań seksualnych i gdy niezliczona ilość dzieci jest seksualnie wykorzystywana za zamkniętymi drzwiami.

Z drugiej strony, Boże serce jest wypełnione po brzegi miłością i współczuciem do tych mężczyzn. Bóg pragnie, aby zwrócili się do swego Mesjasza Jeszuy, który przelał za nich swoją krew, tak aby mogli otrzymać przebaczenie, być oczyszczonymi i uwolnionymi do życia w prawdziwej świętości.


Turcja, Marmara i Struma

W związku z tragiczną sytuacją w Syrii, rządy Turcji i Izraela zgodziły się na wznowienie stosunków dyplomatycznych które zostały przerwane w momencie katastrofy flotylli u wybrzeży strefy Gazy w 2010 roku. Izrael zgodził się wystosować oficjalne przeprosiny za zaistniały incydent.

W celu przypomnienia, Mavi Marmara oraz inne statki zostały wysłane przez IHH – „fundację pomocy humanitarnej” – organizację znaną ze wspierania terrorystów, powiązanej z Hamasem, aby „złamać izraelską blokadę”. Izraelska marynarka wystosowała ostrzeżenie, żądając by Marmara zacumował w Aszdod. Po odmowie izraelscy komandosi dokonali abordażu na statek w środku nocy, 31 maja 2010.

Tureccy aktywiści zaatakowali izraelskich żołnierzy nożami i metalowymi prętami. Twierdzili, że to Izraelici pierwsi otworzyli ogień. Podczas akcji zginęło 9 aktywistów, a 10 izraelskich żołnierzy przeniesiono do szpitala.

Przeprosiny były zapewne mądrym krokiem podjętym przez izraelski rząd, jako że współpraca z Turcją jest strategicznie bardzo ważna w nadchodzącym roku. Rivka Lissik z Izraela twierdzi, że przeprosiny są bezpodstawne, biorąc pod uwagę udział Turków w haniebnej aferze „Strumy”.

W roku 1941, gdy w Rumunii panował reżim faszystowski, tysiące Żydów zostało zmasakrowanych lub siłą zmuszonych do opuszczenia swych domostw. 12 grudnia wycofana z użytku niemiecka barka o nazwie Struma, przystosowana do transportu 100 sztuk bydła, wypłynęła w kierunku Palestyny z 768 rumuńskimi Żydami na pokładzie (393 mężczyzn, 272 kobiety i 103 dzieci).
15 grudnia dotarli do Stambułu. Z powodu awarii silnika statek nie mógł płynąć dalej. Struma zacumowała w Stambule i pozostała tam 70 dni, mając wciąż komplet pasażerów na pokładzie. Po tym czasie, turecki rząd kazał odciągnąć barkę 10 km w głąb Morza Czarnego, gdzie została pozostawiona bez zapasów żywności i wody oraz niezdatna do żeglugi.

25 lutego 1942 roku, statek eksplodował. Jedno ze świadectw mówi, że został on uderzony przez sowiecką torpedę; inne, że natrafił na pozostawioną na otwartym morzu minę. Statek zatonął. Wszyscy pasażerowie zatonęli, poza jednym, Davidem Stoliarem. Trzymając się kurczowo  drewnianej belki i dryfując całą noc w lodowatej wodzie, jako jedyny przeżył by móc dać świadectwo z pierwszej ręki.

[Rząd turecki nigdy nie wystosował przeprosin.]


Prośby modlitewne

  1. o owoc służby Yanaina i Rubina w Holandii
  2. o Jacka i Sarę nauczających w tym tygodniu w Gruzji
  3. o Ashera nauczającego w Neapolu we Włoszech i o pisaną przez niego książkę o duchowym autorytecie
  4. o Rona Cantora nauczającego w Tiferet Jeszua w Tel Awiwie
  5. o Youvala nauczającego w Ahavat Jeszua w Jerozolimie
  6. o ewangelizację rodzin podczas tygodnia paschalnego

Inne artykuły - 2013

Inne artykuły