>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©12.04.2013 Revive Israel Ministries

Ci, którzy są z nami

Don Finto

Czytam ostatnio Księgi Królewskie. Nadszedł taki czas, w którym Elizeusz i jego sługa zostali osaczeni w Dotan. Armia jeźdźców i rydwany syryjskiego króla otoczyły miasto.

"Ach, panie, co mamy czynić?" - zawołał sługa.
"Nie lękaj się", odpowiedział prorok. "Ci, którzy są z nami są liczniejsi niż ci, którzy są z nimi."
Ci, którzy są z nami! Zatrzymałem się czytając te słowa.
Wiedziałem, co będzie dalej. Elizeusz pomodlił się i oczy sługi zostały otwarte, tak że mógł widzieć konie i rydwany ognia, których pełne były okoliczne wzgórza.

Jaki rodzaj rydwanów ognia jest wokół mnie? - zastanawiałem się. Ilu otacza mnie aniołów?
"Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich" - napisał Dawid w jednym ze swoich psalmów (34:8).
"Pan otacza lud swój" - ogłaszali żydowscy pielgrzymi zbliżając się do Jerozolimy. (Psalm 125:2). "Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia" - powtarza autor Listu do Hebrajczyków.

Otoczony przez aniołów - wzgórza pełne koni i rydwanów ognia - Anioł Pański obozujący wokół mnie, aniołowie posłani, aby służyć.

Ci, którzy są z nami są liczniejsi niż ci, którzy są z nimi! Odwagi!


Sytuacja w Korei

Mansuk Song

Z powodu gospodarczych sankcji ONZ, Korea Północna stara się zwrócić uwagę USA i Korei Południowej strasząc je konfliktem zbrojnym. Inwestorzy z Chin i innych krajów wycofują się z Korei Północnej, podczas gdy Korea Południowa przyjmuje coraz więcej inwestycji zagranicznych. Akcje rynku Korei Południowej na giełdzie są stabilne, bez żadnych wahań. Jeśli Korea Północna dopuści się jakiegokolwiek rodzaju ataku militarnego, to spotka się z silnym odwetem.

Módlmy się o pokojowe zakończenie reżimu w Korei Północnej, który nadal prześladuje chrześcijan i wywołuje lęk i niestabilność na całym świecie.


Szawuot

Proszę, zaznaczcie w swoich kalendarzach czas na całonocną modlitwę i post w dzień poprzedzający pamiątkę Zesłania Ducha Świętego (Szawuot) - 14-15 maja. Przez 12 godzin, od 22:00 do 10:00 czasu izraelskiego (21:00 – 9:00 czasu polskiego), społeczności i domy modlitwy w Izraelu staną razem do modlitwy w zgodzie i jedności serc (Dzieje 1:14). Będziemy się  wstawiać o wypełnienie się obietnicy ogólnoświatowego przebudzenia w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17). Grupy modlitewne z całego świata dołączą do nas przez Internetowy przekaz na żywo. Informacje o uwielbieniu, tematy modlitewne, jak również adres do połączenia internetowego, zostaną wysłane w ciągu najbliższych tygodni. Proszę, dołącz do nas w ten czas "tworzenia przyszłej historii".

Video Ortiza

Jack Teitel, "żydowski terrorysta", który w 2008 r. zbombardował dom mesjanicznej rodziny Ortiza, poważnie raniąc ich syna Amiela, został w tym tygodniu skazany na podwójne dożywocie.
Oto film z Maoz w którym występuje jego ojciec - David Ortiz.


Auschwitz 2013

Bella Davidov

Właśnie wróciłem z mojej pierwszej podróży do Polski, gdzie odwiedziłem Auschwitz-Birkenau.

Urodziłem się w 1947 roku w obozie dla uchodźców w Niemczech. Moi rodzice przetrwali Holokaust, tracąc większość swojej rodziny i dobytku. Tylko jeden z braci mego ojca przeżył, ponieważ w latach 30-tych wyjechał do Izraela.

Oboje moi rodzice byli Polakami. Moja matka urodziła się i wychowywała w żydowskiej dzielnicy Warszawy. Kiedy Niemcy napadli na Polskę, stworzyli w tym miejscu getto. Mojej matce udało się stamtąd uciec i udała się do Rosji. Przenosząc się z miejsca w miejsce, przeżyła wbrew wszelkim przeciwnościom - takim jak mrożące zimno, głód, brak schronienia i właściwego ubrania. Po wojnie wróciła do Warszawy, znajdując miasto całkowicie zniszczone, włącznie z ulicą gdzie dorastała. Szukając w gruzach czegokolwiek co mogło należeć do niej, nie znalazła nic. Oprócz niej nie przeżył nikt (moja matka zmarła w 1998 roku w wieku lat 85).

Miałem roczek, gdy w 1948 roku Izrael został ogłoszony samodzielnym państwem. Zaraz potem wyemigrowaliśmy do Izraela. Dorastałem więc wśród narodu żydowskiego. Całe moje życie słyszałem o wydarzeniach Holocaustu, ale dopiero po tym jak stałem się wierzącym w Jeszuę i dorosłem w wierze, zapragnąłem zrozumieć to niewiarygodne nieszczęście, które spadło na moich ludzi. Teraz nadszedł czas, aby odkryć moje korzenie; również moja córka Liat dołączyła do mnie w tej podróży.

Kiedy przyjechaliśmy do Auschwitz, mimo kalendarzowej wiosny panowało niezwykłe zimno. Szedłem w śniegu, i słuchałem polskiego przewodnika tłumaczącego, że "więźniowie" (którzy byli głównie Żydami) zostali przetransportowani do tego miejsca koleją. Po przyjeździe byli rozdzielani według płci, zmuszeni do zrzeczenia się swoich kosztowności i zdjęcia swoich ubrań przed wejściem do komory gazowej.  Stojąc tam i słuchając drżałem, ale nie tylko z zimna. Stojąc w tym obozie śmierci i widząc ogromny rozmiar tego miejsca, pomyślałem: "To niesamowite, jak daleko posunęli się naziści w celu zabicia Żydów... aby ich przetrzymywać, zostało tam wybudowanych tak wiele budynków. Cóż za inwestycja !"

Wielu ludzi z całego świata odwiedza dziś Auschwitz. Słyszymy liczbę "sześć milionów" zamordowanych Żydów; ale trudno jest nam wyobrazić sobie tak ogromną liczbę ludzi. Widząc ogromne stosy włosów, butów, szczoteczek do zębów i okularów przybliża nam się obraz tego, jak wielu zginęło. Kiedy zobaczyłem stosy okularów zrozumiałem, że nie były to tylko okulary, ale każda ich para reprezentowała zamordowanego Żyda .

Wołałem i modliłem się do Boga, aby to wszystko nie było na próżno. Z popiołów Holocaustu Bóg przyprowadził swój lud z powrotem do ich ziemi. A teraz przyprowadza nas z powrotem do Siebie. Dołączam do Pawła w jego modlitwie: "Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela." (Rzymian 10:1 )


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły