>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©19.04.2013 Revive Israel Ministries

Dzień Niepodległości

Simcha Davidov

W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Pamięci 23.085 żołnierzy którzy polegli broniąc narodu izraelskiego na przełomie ostatnich 65 lat. Był to smutny dzień, jako że wiele rodzin utraciło swych bliskich w wojnach i atakach terrorystycznych.

Osobiście walczyłem w izraelskim dywizjonie pancernym w latach 1968-71. Walczyłem też podczas Wojny Jom Kippur w październiku 1973 roku. To była straszna wojna. Zginęli trzej młodzi mężczyźni z mojego kibucu oraz niektórzy żołnierze z naszego batalionu. Dzięki ich poświęceniu możemy żyć dzisiaj w naszej Ziemi jako wolni ludzie.

Gdy Dzień Pamięci miał się ku końcowi, w jednym momencie przestawiliśmy się na świętowanie Dnia Niepodległości Izraela. Nasze państwo ma 65 lat. To, co udało się nam osiągnąć przez te lata przyprawia o zdumienie. W 1947 roku mieszkało tu 600.000 Żydów. Dziś – ponad 6.000.000.

Ponowne osiedlenie się narodu izraelskiego w Ziemi naszych Ojców to bardzo ważna część wypełnienia się biblijnego proroctwa, która poprzedza zbawienie naszego ludu (Psalm 102, Ezechiel 36).


Ból i miłość

Liat Archer i Asher Intrater

Rodząc kobieta często doświadcza wielkiego bólu. Zwykle bóle dają ciału sygnał, że coś jest nie w porządku, jednak w przypadku porodu występuje szczególny rodzaj bólu, który sprawia, że ciało wydziela endorfiny, zwane też „hormonami miłości”. Pomagają one kobiecie wytrzymać ból oraz stwarzają poczucie więzi w stosunku do nowonarodzonego dziecka.

Wiele kobiet zażywa środki przeciwbólowe zmniejszające wydzielanie endorfin, jednak reakcja chemiczna nie może się równać z naturalnym działaniem ciała. Chodzi nie tylko o to, że ból jest wart miłości, która przychodzi wraz z dzieckiem, ale również o to, że ta szczególna więź ma swój początek w bólu.

W Izraelu każdego roku upamiętniamy żołnierzy poległych w walkach i atakach terrorystycznych kierowanych przeciwko nam. Doświadczamy bólu i cierpienia naszych bliskich, którzy przelali swoją krew i poświęcili swe życie. Zaraz potem zaczynamy świętować Dzień Niepodległości – urodziny Państwa Izrael.

Niestety wielu Izraelitów bierze „środki przeciwbólowe” w postaci pijaństwa lub imprezowania, nie doświadczając przy tym Bożej miłości. Stanąć po stronie Izraela w czasach ostatecznych nie będzie łatwo. Wielu ludzi będzie z tego powodu cierpieć. Cierpienie to jednak poprowadzi do radości (Jan 16:21, Psalm 126: 5).

Gdy Jeszua wisiał na krzyżu, doświadczał zarówno cierpienia jak i miłości do nas. Dzięki Jego cierpieniu możemy zostać zrodzeni do życia w Bożym królestwie. Jego miłość i cierpienie, które czuł w stosunku do nas, połączyły się w jedno na krzyżu. „wziął na siebie nasze boleści” - Izajasz 53:4. Jego miłość oznaczała również ból – tych dwu nie można rozdzielić.

Ów związek między miłością i bólem obserwujemy w narodzinach dziecka, w odrodzeniu Izraela oraz na krzyżu. Jest on również częścią naszego codziennego kroczenia w wierze. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech wyrzeknie się siebie i codziennie bierze swój krzyż” (Łukasz 9:23). Branie swojego krzyża oznacza cierpienie dla innych, wynikające z miłości do nich.

Mój przyjaciel Ari Sorkoram (dyrektor Maoz-Israel), grał niegdyś zawodowo w futbol amerykański. Powiedział, że bycie uderzonym przez przeciwnika to jak być przejechanym przez lokomotywę. Nie ma nikogo w NFL kto nie byłby w ten czy inny sposób ranny. Odczuwanie bólu podczas gry jest po prostu częścią ceny, jaką trzeba zapłacić by grać w zawodowej lidze. O ile bardziej zasada ta dotyczy prawego kroczenia drogą miłości, gdy przeistaczamy się na podobieństwo Jeszuy!

Współczucie to odczuwanie tego, co czuje ktoś inny. Całkowicie identyfikujemy się z tym, przez co przechodzi inna osoba. „Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rzymian 12:15). Miłość odczuwa to, co czuje ktoś inny: zarówno radość jak i ból. Odczuwanie bólu wespół z innymi jest więc nieodzowną częścią miłości, tak samo jak wspólne radowanie się.

Powinniśmy identyfikować się jeden z drugim do tego stopnia, że gdyby nasz przyjaciel znalazł się w więzieniu, czulibyśmy się uwięzieni wraz z nim (Hebrajczyków 13:3). Jeśli ktoś doznaje zaszczytu, jest to zaszczyt również dla nas; jeśli cierpi, my cierpimy; jeśli się raduje, my się radujemy (I Koryntian 12:26). Jako ludzie mamy zdolność do odczuwania emocji innych ludzi. To są właśnie więzy miłości.


Rozradzajcie się

Pastor Eddie Santoro z Ahavat Jeszua

Jesteśmy w okresie szybkiego przyrostu naturalnego naszej kongregacji. Podczas zaledwie jednego miesiąca, zeszłego października, przyszło na świat 5 dzieci. W przeciągu następnych 6 miesięcy spodziewamy się kolejnych 5 dzieci. W Święto Niepodległości Andrew i Shani urodziła się śliczna córeczka. W zeszłym tygodniu Shilo i Sarah wzięli ślub podczas pięknej ceremonii na wolnym powietrzu. Mieliśmy zaszczyt udzielać im porad przedmałżeńskich a teraz jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że możemy widzieć jak wyruszają razem w drogę nowego życia. W ciągu nadchodzących miesięcy odbędzie się jeszcze kilka innych ślubów. Proszę, módlcie się o wszystkie te młode rodziny.


Międzynarodowe posiedzenie zarządu

Proszę, pomódlcie się o międzynarodowe spotkania zarządu, które odbędą się w tym tygodniu. Uczestniczyć w nich będą: Dan Juster (Tikkun Ministries), Eitan Shishkoff (Ohalei Rachamim), David Rudolph (Gateways Beyond), Tod McDowell (Caleb Company), Paul Wilbur (Worship Ministries), David McQueen (Kościół Beltway) i Todd Westphal (El Shaddai). Spotykamy się raz do roku wraz z zespołami młodszych przywódców aby budować relacje i wzajemne poczucie odpowiedzialności oraz aby przedyskutować strategie działania.


Szawuot

Proszę, zaznaczcie w swoich kalendarzach czas na całonocną modlitwę i post w dzień poprzedzający pamiątkę Zesłania Ducha Świętego (Szawuot) - 14-15 maja. Przez 12 godzin, od 22:00 do 10:00 czasu izraelskiego (21:00 – 9:00 czasu polskiego), społeczności i domy modlitwy w Izraelu staną razem do modlitwy w zgodzie i jedności serc (Dzieje 1:14). Będziemy się  wstawiać o wypełnienie się obietnicy ogólnoświatowego przebudzenia w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17). Grupy modlitewne z całego świata dołączą do nas przez Internetowy przekaz na żywo. Informacje o uwielbieniu, tematy modlitewne, jak również adres do połączenia internetowego, zostaną wysłane w ciągu najbliższych tygodni. Proszę, dołącz do nas w ten czas "tworzenia przyszłej historii".


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły