>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

©26.04.2013 Revive Israel Ministries

Jak za dni…

Aszer Intrater

Kiedy Jeszua uczył na temat swego drugiego przyjścia, porównał je do potopu za dni Noego i zniszczenia Sodomy. Były to prawdziwe, historyczne wydarzenia, które są równocześnie wzorem przyszłych wydarzeń w czasach ostatecznych.

Łukasz 17:26, 28: „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego (…) Podobnie też było za dni Lota…”

W obu tych wydarzeniach karą Bożą było całkowite zniszczenie. W jednym i drugim ludzie zostali całkowicie zaskoczeni. W przypadku Noego, ogólnoświatowe zniszczenie przyszło poprzez potop. W przypadku Lota, w rejonie Sodomy zniszczenie spowodował ogień. Możemy wnioskować, że w czasie drugiego przyjścia kara będzie miała wymiar ogólnoświatowy, nie lokalny, nadejdzie jednak poprzez ogień a nie wodę (II Piotra 3).

Jeśli kara będzie podobna, prawdopodobnie i grzech będzie podobny. Okoliczności, które przeważyły w tamtych dniach wezmą górę jeszcze raz w czasach ostatecznych. W przypadku Noego najszerzej rozpowszechnionym grzechem była przemoc.

I Mojżeszowa 6:11: „ziemia uległa zrujnowaniu i (…) została napełniona przemocą.”

(Interesujące, że słowo określające „przemoc” w tym tekście to „hamas”, co w języku hebrajskim brzmi tak samo, jak nazwa organizacji terrorystycznej Hamas, chociaż nie ma między tymi wyrazami żadnego etymologicznego powiązania.) Czy możemy wyobrazić sobie świat opanowany przez przestępstwo, korupcję i terroryzm?

W tygodniu kiedy piszę ten artykuł, mieszkańcy Syrii zostali zbombardowani bronią chemiczną, zdalnie sterowany bezzałogowy samolot wywiadowczy Hezbollahu został zestrzelony przez izraelskie siły powietrzne, podczas gdy zbliżał się do portu w Hajfie, a na południowy Izrael zostały wymierzone i wystrzelone pociski z Egiptu. Podobna ogólnoświatowa przemoc jak za dni Noego może dopełnić się w naszych dniach poprzez rozprzestrzenienie się Islamskiego Dżihadu.                   

Grzechem Sodomy był homoseksualizm. Był to rodzaj agresywnego homoseksualizmu połączonego z przemocą (I Mojżeszowa 19:4-11). Francja zalegalizowała w tym tygodniu małżeństwa między osobami tej samej płci. Nasila się agresywny ruch próbujący zaszczepić wartości homoseksualne w zachodnim świecie. Ktokolwiek mówi coś przeciwko nim jest atakowany. Mesjański kibuc w Izraelu Yad Hashmona został w tym roku podany do sądu za to, że nie zgodził się na zawarcie związku małżeńskiego przez parę lesbijską w swej synagodze.

Nawet wierzący, którzy nie są zaangażowani w tego rodzaju grzech będą przez niego dotykani. Lot był prawym człowiekiem, ale nie był w stanie czynić dzieł sprawiedliwości. Wszystkie jego duchowe wysiłki skupione były na próbie przetrwania i przezwyciężenia udręki jego duszy (II P 2:7). Nie dajmy się sparaliżować przez duchy seksualnej perwersji czasów ostatecznych, ale pokonujmy je i dążmy do zwycięstwa w wierze.

Jak za dni Noego i Lota, dominujące grzechy naszego pokolenia to Dżihad i homoseksualizm.


Walka O Budżet

Nowy Sekretarz Ministerstwa Skarbu, Jair Lapid, w swojej pierwszej przemowie w Knesecie mocno skonfrontował złe wykorzystywanie rządowych funduszy przez społeczności ultraortodoksyjne. (Przypomina mi to troszkę sytuację, kiedy 2000 lat temu Jezus potępił faryzeuszy – Mateusz 23.)


Rzym i Jerozolima

Prezydent Peres ma w tym tygodniu zaplanowane osobiste spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Biblia wiele mówi na temat Rzymu i Jerozolimy. Księga Dziejów Apostolskich zaczyna się w Jerozolimie a kończy w Rzymie. Żydowscy kapłani potępili Jeszuę a Rzymski Prokurator ukrzyżował Go. Módlmy się o polepszenie i wypełnienie Bożej woli w relacji między Izraelem a Kościołem Katolickim.


Tiferet Jeszua

Dołączyliśmy do zgromadzenia Tiferet Jeszua w 2000 roku, kiedy była ona jeszcze w „pieluchach”. Spotykaliśmy się w małym piwnicznym pomieszczeniu z niebieskim dywanem w domu Sorkoram’a w Ramat Hasharon. Ari i Szira zakładali fundamenty i prowadzili to zgromadzenie jako apostolscy pastorzy; Eddie i Jackie Santaro służyli tam jako pastorzy młodzieżowi.

W 2004 roku opuściliśmy to zgromadzenie i założyliśmy zespół posługujący w Revive Israel. W 2006 roku zespół ten założył nową kongregację - Ahavat Jeszua w Jerozolimie, której pastorami zostali Santoros’owie. Ahavat Jeszua i Tiferet Jeszua stały się siostrzanymi zgromadzeniami w Jerozolimie i Tel Awiwie. W zeszłym miesiącu, w Dzień Niepodległości spotkaliśmy się na wspólnym pikniku i grillowaniu.

Pan wzbudził w ostatnim czasie nowe przywództwo w Revive i w Ahavat, co pozwoliło nam na nowo przyłączyć się do pracy również i w Tiferet. Ari i Szira poprosili nas, abyśmy przejęli ogólne przywództwo nad zgromadzeniem i przez następne lata szkolili młodsze pokolenie.

W tym miesiącu ordynowaliśmy na starszych pięć małżeństw: Kantor, Kohen, Afriat, Ratz i Rosenberg. Przywództwo nad tym zespołem przejął Ron Kantor. Zobowiązaliśmy się czynić wszystko, aby dzięki Bożej łasce pomóc zgromadzeniu wzrastać i dojrzewać; oraz aby Ari i Szira byli szanowani jako ojcowie założyciele.

Odnośnie tego nowego etapu, Eddie Santoro przyjął słowo prorocze z Aggeusza 2:9: „przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna.” Wierzymy, że Tiferet Jeszua wzrośnie daleko więcej niż miało to miejsce w poprzednich latach i wypełni swe chwalebne przeznaczenie na terenie Tel Awiwu.

(Uwaga: Ari „przekaże pałeczkę” Aszerowi w czasie specjalnego nabożeństwa w przyszłym tygodniu. Proszę módlcie się o Bożą łaskę dla Aszera, aby mógł nadzorować ten dynamiczny „potrójny” węzeł Revive Israel, Ahavat Jeszua i Tiferet Jeszua.)


Szawuot

Proszę, zaznaczcie w swoich kalendarzach czas na całonocną modlitwę i post w dzień poprzedzający pamiątkę Zesłania Ducha Świętego (Szawuot) - 14-15 maja. Przez 12 godzin, od 22:00 do 10:00 czasu izraelskiego (21:00 – 9:00 czasu polskiego), społeczności i domy modlitwy w Izraelu staną razem do modlitwy w zgodzie i jedności serc (Dzieje 1:14). Będziemy się  wstawiać o wypełnienie się obietnicy ogólnoświatowego przebudzenia w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17). Grupy modlitewne z całego świata dołączą do nas przez Internetowy przekaz na żywo. Informacje o uwielbieniu, tematy modlitewne, jak również adres do połączenia internetowego, zostaną wysłane w ciągu najbliższych tygodni. Proszę, dołącz do nas w ten czas "tworzenia przyszłej historii".


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły