>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.05.2013 Revive Israel Ministries

Dzień Wniebowstąpienia

Asher Intrater

Widzimy zdumiewające podobieństwa między wydarzeniami Ewangelii i historią narodu żydowskiego. Jeszua został ukrzyżowany w Święto Paschy a powstał z martwych tego samego ranka, którego wieki wcześniej Izrael przeszedł przez Morze Czerwone (Jan 20:1; II Mojżeszowa 14:27). Duch Święty został wylany w Święto Szawuot. Kościół stracił dar mówienia innymi językami na setki lat, w tym samym czasie kiedy Żydzi nie posługiwali się w mowie językiem hebrajskim. Następnie, mniej więcej 120 lat temu, zarówno języki w Kościele jak i żywy hebrajski zostały nam przywrócone.

Innym istotnym podobieństwem jest to, że wniebowstąpienie Jeszuy do niebiańskiego Jeruzalem oraz odzyskanie Jerozolimy przez Izrael w roku 1967 miały miejsce tego samego dnia. Jeszua nauczał swych uczniów o królestwie Bożym przez około 40 dni po tym, jak zmartwychwstał trzeciego dnia po Święcie Paschy (Dzieje 1:3).  Jerozolima została odzyskana również 43 dnia liczenia Omeru. W tym roku dzień ten przypada na 8 maja.

Wyraz „wniebowstąpienie” to po hebrajsku „aliyah”. Wyraz ten jest użyty w Piśmie, gdy mowa o pieśniach „stopni”/”pielgrzymów” (Psalmy 120-134), „wniebowstąpieniu” Jeszuy, „imigracji” do Izraela i wstąpieniu do Jerozolimy (Izajasz 2:3). Jeszua wstąpił do niebiańskiego Jeruzalem aby przejąć duchowy autorytet nad Kościołem (Efezjan 1:19-23; 2:6; 4:10). Powróci do ziemskiego Jeruzalem aby przywrócić ziemski autorytet i władzę Izraelowi (II Samuela 7:12-16; Psalm 2:6; Dzieje 1:11, Izajasz 2).

Ostatecznie ziemskie i niebiańskie Jeruzalem zostanie zjednoczone, tak samo jak Kościół i Izrael oraz Boże imię i Jego autorytet (Zachariasz 14:9). To właśnie dlatego wniebowstąpienie Jeszuy oraz odzyskanie Jerozolimy łączy wspólna data.


Gdzie tkwi problem z łaską?

Mike Bickle, fragment z Charisma Magazine

Ewangelia o łasce jest najbardziej potężnym i uwalniającym przesłaniem, jakie kiedykolwiek otrzymała rasa ludzka. Ta cudowna prawda podkreśla znaczenie tego, co Chrystus dokonał dla nas na krzyżu i tego, co Duch Święty czyni w naszym codziennym życiu. Pełna dramatyzmu deklaracja Pawła o tym, że staliśmy się w Chrystusie nowymi stworzeniami, ma rozległe konsekwencje (II Koryntian 5:17-21).

Nowe stworzenie to nasz duchowy człowiek. Jesteśmy w posiadaniu prawości dokładnie takiej, jaką ma Bóg (wers 21). Ukazuje to naszą nową pozycję w Chrystusie – to, w jaki sposób Bóg nas postrzega i odnosi się do nas. To, że stare rzeczy przeminęły w wyniku tej prawnej zmiany oznacza, że nie podlegamy już dłużej karze za grzech ani nie znajdujemy się pod mocą grzechu.

W czym więc tkwi problem? Niestety, wchodzi nam w drogę naturalna ludzka tendencja do wypaczania prawdy. Gdy mowa o tak fundamentalnej i kluczowej prawdzie jak łaska, wypaczenie jej ma dalekosiężne następstwa. Może stać się źródłem kryzysu dla całego pokolenia.

Apostoł Juda skonfrontował wierzących z tego typu kryzysem, jaki nastąpił w tamtym czasie, przypominając im o niezwłoczności gorliwej walki o „wiarę”, czy inaczej, o przesłanie łaski, przekazane im na początku przez apostołów (Juda 3-4). Pomyśl tylko: już w następnym pokoleniu jakie przyszło po zmartwychwstaniu Chrystusa konieczne było walczyć o prawdziwe przesłanie o łasce. Oto jak kluczowa ta walka jest i zawsze była.

Juda ostrzegał przed pewnymi ludźmi, którzy zamienili przesłanie o łasce w przesłanie o bezprawiu czy do pewnego stopnia akceptujące kompromis, nawet w kwestiach niemoralności seksualnej. Ludzie ci, dzięki swym perswazyjnym zdolnościom wykrzywili w swych nauczaniach biblijny pogląd na łaskę, sprawiając, że wielu w nieświadomości kontynuowało swe grzeszne poczynania nie czując żadnej potrzeby upamiętania.

Pełen artykuł (po angielsku) dostępny tutaj.


Bliski Wschód

Walki w Syrii trwają. Siły buntownicze informują, że izraelskie samoloty zbombardowały jeden z magazynów broni chemicznej. Rząd Izraela odmówił komentarza. Jeden z członków Knessetu – Ben-Eliezer – stwierdził, że broń chemiczna przedostaje się w ręce Hezbollahu. Raport jednej z komisji Knessetu wnioskuje, że nie ma żadnej różnicy między reżimem Assada a siłami rebelianckimi, jeśli chodzi o stosunek wobec Izraela. Mimo to, większość Izraelitów jest zaniepokojona tragedią jaką przeżywa naród syryjski.

Już tylko dwa tygodnie dzieli nas od wyborów na nowego prezydenta Iranu i możliwego odejścia ze stanowiska Ahmadineżada. Módlcie się o wolność słowa i wyznania. Głównym tematem, o który rozbijają się wybory to upadająca w wyniku międzynarodowych sankcji ekonomia.

Liga Arabska wystosowała nową propozycję pokoju, w której otwiera się na ograniczoną wymianę terytorialną oraz powrót do granic z 1967 roku. Jest to znacząca zmiana z punktu widzenia izraelskiej dyplomacji. Netanjahu oświadczył w minionym tygodniu, że utworzenie dwóch państw byłoby lepszym rozwiązaniem niż powstanie jednego, dwu-narodowego państwa. Międzynarodowa presja urasta to potężnych rozmiarów. Papież Franciszek obiecał prezydentowi Peresowi, że wkrótce przybędzie do Izraela aby wspomóc proces zawierania pokoju.


IMJA

Nasz drogi przyjaciel Paul Wilbur został w zeszłym miesiącu mianowany na nowego Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Zrzeszenia Żydów Mesjanicznych (IMJA). Paul jest liderem uwielbienia, którego nagrania z Integrity Music znane są na całym świecie. Od ponad 30 lat jest jednym z przywódców światowego ruchu Żydów Mesjanicznych. Paul objął tę trudną funkcję na ochotnika. Pisze, że jego zamierzeniem jest, by IMJA było „służebnym głosem do narodów”. Módlmy się o niego, aby wniósł nową wizję, życie, rozwój i jedność do mesjanicznej wspólnoty na całym świecie.


Niezgoda teologiczna

Dan Juster opowiedział ostatnio o trudnej sytuacji podczas posługi duszpasterstwa małżeńskiego. Żona powiedziała: „Rozwodzimy się z powodu niezgody w kwestiach teologicznych”. Dan spytał się: „Jak to możliwe?” Żona odpowiedziała: „Mój mąż uważa, że jest Bogiem, a ja się z nim nie zgadzam”.


Szawuot

Link do przekazu na żywo całonocnej modlitwy i postu w noc Pięćdziesiątnicy (Szawuot) znajduje się tutaj.

Strona z tematami modlitewnymi i rozpiską uwielbienia dostępna tutaj.

Mamy gorącą nadzieję, że przyłączysz się do nas w zgodzie i jedności serc (Dzieje 1:14) przez 12 godzin, od 22:00 do 10:00 czasu izraelskiego (21:00 – 9:00 czasu polskiego) 14-15 maja. Będziemy wstawiać się o wypełnienie się obietnicy ogólnoświatowego przebudzenia w czasach ostatecznych (Dzieje 2:17) z takim samym zaangażowaniem i ogniem, jaki przyszedł na pierwszych uczniów (Dzieje 2:1-4). Proszę, prześlijcie powyższe linki do waszych znajomych i grup modlitewnych.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły