>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 17.05.2013 Revive Israel Ministries

Piotrowe objawienie o poganach

Asher Intrater

Piotr był człowiekiem, któremu Bóg objawił bardzo wiele.

  • Pierwsze objawienie jakie otrzymał mówiło o tym, że on sam jest grzesznikiem (Łukasz 5:8).

  • Następnie dostąpił zmieniającego historię objawienia, że Jeszua jest Synem Bożym (Mateusz 16:16-18).

  • W poranek Pięćdziesiątnicy objawione mu zostało, że wylanie Ducha Świętego na uczniów mówiących innymi językami to kontynuacja i wypełnienie się starotestamentowego proroctwa (Dzieje 2:16-17).

  • W swych listach Piotr podzielił się objawieniem o tym, że cierpienie dla Jeszuy jest współuczestniczeniem w Jego cierpieniu oraz częścią naszego procesu uwielbienia się w Nim (I Piotra 4:1, 12-14).

Kolejne znaczące objawienie dane Piotrowi to to, że Bóg kocha wszystkich ludzi dokładnie tak samo i że wszyscy mamy przed nim jednakową pozycję.

Dzieje 10:28. 34-35
Bóg jednak pouczył mnie, abym żadnego człowieka nie nazywał skażonym lub nieczystym.
Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy.

Bóg nie sądzi ludzi na podstawie ich przynależności rasowej, ale według ich moralności. Nie odrzuca nikogo z powodu jego etnicznego pochodzenia. Sądzi wszystkich ludzi jednakowo, biorąc pod uwagę ich prawość duchową i moralną.

Do tego punktu w historii niemal każdy wyraz ekspresji religijnej był definiowany przez granice jakie wyznaczały pochodzenie rasowe i etniczne. Objawienie jakie miał Piotr sprawiło, że wiara zaczęła opierać się na fundamencie ogólnoświatowego zbawienia dostępnego każdemu człowiekowi. W tym momencie zmienił się bieg historii.


Welby, Gumbel i Schönborn

Ann C.

Justin Welby to Arcybiskup Canterbury i oficjalna głowa Kościoła Anglikańskiego. Nicky Gumbel to wikary Kościoła Holy Trinity Brompton w Londynie i przywódca cieszącego się ogromnym sukcesem kursu „Alfa”. Christoph Schonborn jest Arcybiskupem Wiednia i jednym z najbardziej wpływowych kardynałów Watykanu.

Gumbel przeprowadził niedawno wywiad z Schonbornem w programie internetowym odbieranym w 77 krajach. Oto transkrypcja fragmentu tego wywiadu: „Nicky, byłem pod wrażeniem tego co ty i Justin Welby powiedzieliście o swoich ojcach, którzy oboje byli niemieckimi Żydami. Ja również mam po części żydowskie pochodzenie. W żyłach całej naszej trójki płynie żydowska krew.”

„Najgłębsza rana jaką zadano w ciele Chrystusa to ta dzieląca Izraela i pogan. Jesteśmy powołani, aby w obecnym czasie prosić Pana, aby uzdrowił tę ranę poprzez usilną modlitwę o to, aby dopełnił się czas pogan tak, aby Izrael mógł dojść do pełni zbawienia. Jest to możliwe jedynie przez krzyż.”

O jedności: „Nie ma innego sposobu na zejście się niż miłość Jezusa. Pierwsza rzecz, która przyciągnęła mnie w ewangelikach to odczucie głębokiej miłości jaką żywią do Jezusa. Czasami odczuwam, że miłość ta jest wyrażana intensywniej w innych społecznościach chrześcijańskich niż w mojej własnej. Musimy uczyć się jedni od drugich.”

Schönborn opowiadał o swej rodzinie i przodkach, z których ośmiu było biskupami a trzech kardynałami. Mówił o tym, jak jego ojciec opierał się reżimowi nazistowskiemu do tego stopnia, że wstąpił do armii brytyjskiej.

O obecnym papieżu: „Wybór Franciszka na papieża to wielka radość dla nas wszystkich. Nie wolno mi zdradzać sekretów konklawe, niemniej było to niesamowite doświadczenie Ducha Świętego, który skierował nasze myśli ku temu człowiekowi siedzącemu w rogu Kaplicy Sykstyńskiej. Otrzymałem dwa wyraźne znaki od Pana, który wskazał mi, że to właśnie on.”

Fakt, że Welby, Gumbel i Schönburn – przywódcy europejskiego chrześcijaństwa – wierzą w Jeszuę głęboko i z oddaniem oraz mają żydowskie pochodzenie, to znak czasów, w jakich żyjemy. Módlmy się o pełne objawienie Bożej tajemnicy o relacji między Izraelem a narodami oraz Żydami i poganami przez Jeszuę, który we własnej Osobie jest Głową Kościoła (Efezjan 1:20-22) oraz Królem Izraela (Jan 12:12-13).


Makor HaTikvah

Miesiąc temu poprosiliśmy was o modlitwę w sprawie trudnej sytuacji prawnej w jakiej znalazła się mesjańska szkoła w Jerozolimie – Makor HaTikvah. Po drugim przesłuchaniu wydaje się, że zaczynamy dostrzegać światełko w tunelu. Dyrektor pisze: „Sędzia zarządził, że nasza szkoła może pozostać otwarta do zakończenia roku szkolnego 2012-2013, niemniej jednak pod dwoma warunkami . W ciągu 10 dni musieliśmy dostarczyć dokumenty zarówno od Ministerstwa Zdrowia jak i od inspektora bezpieczeństwa, w których potwierdzają, że aprobują założenia naszej szkoły.” Na szczęście udało się uzyskać potrzebne dokumenty na czas. Proszę, módlcie się o dalszą sprawiedliwość i przychylność władz.


Szawuot

Całonocna modlitwa i post były cudownym sukcesem. W wydarzeniu uczestniczyło 7 kongregacji z obszaru Jerozolimy i Tel Awiwu oraz wiele społeczności na całym świecie, które przyłączyły się dzięki przekazowi na żywo. Obejrzyj ten króciutki filmik od Ashera, w którym streszcza to, co się wydarzyło oraz opisuje strategię prowadzącą do ogólnoświatowego wylania Ducha Świętego.


USA i Hong Kong

  • Asher i Betty będą usługiwać w Stanach na Amerykańskiej Konferencji Tikkun w piątek 31 maja. Uwielbienie poprowadzi Paul Wilbur. KONIECZNA REJESTRACJA – odwiedź www.tikkunamerica.org
  • Asher i Paul będą również usługiwać w Kościele Immanuel w Silver Spring w niedzielę 2 czerwca na obydwu nabożeństwach – o 8:30 i o 11:00. Adresy i pozostałe informacje na stronie www.immanuels.org
  • Asher, Ariel Blumenthal i Ari Sorko Ram usłużą na konferencji w Hong Kongu  24-28 czerwca. O szczegóły można pytać drogą mailową: airel.blumenthal@reviveisrael.org

Inne artykuły - 2013

Inne artykuły