>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

 24.05.2013 Revive Israel Ministries

Pięć dużych „pełni”

Aszer Intrater

W miarę gdy coraz bardziej zbliżamy się do czasów ostatecznych i powtórnego przyjścia  Jeszuy, zauważamy kilka głównych trendów, które zmierzają ku swojemu wypełnieniu. Oczywiście, tutaj w Izraelu, wyczekujemy wielkiego obiecanego przebudzenia naszego ludu.

Rzymian 11:26
„I w ten sposób będzie zbawiony CAŁY Izrael.”

Modląc się o to błogosławione wydarzenie, uświadomiłem sobie,  że przebudzenie w Izraelu niewątpliwie będzie połączone z szerszym wylaniem Ducha Świętego. Przebudzenie w Izraelu i ogólnoświatowe wylanie Ducha Świętego jest częścią jednego i tego samego wydarzenia.

Dzieje 2:17
„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na WSZELKIE ciało.” 

Przebudzenie w Izraelu i wylanie Ducha Świętego na świecie to ostatni etap wielkiego posłannictwa. W tym samym czasie osiągnie pełnię głoszenie ewangelii.

Marek 16:15 (Mateusz 28:19)
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię WSZYSTKIEMU stworzeniu.”

Kiedy wszystkie te trzy wydarzenia dojdą do swojej pełni, międzynarodowy Kościół (ecclesia) osiągnie pełną jedność.

Jan 17:21
„Aby WSZYSCY byli jedno.”

Modlitwa Jeszuy dotyczyła czegoś więcej niż tylko jedności. Modlił się w niej o pełnię miłości, chwały i świętości  dla Bożego ludu. Przebudzenie w Izraelu, wylanie Ducha Świętego i wypełnienie wielkiego posłannictwa głoszenia ewangelii nastąpi z równoczesnym dojściem do pełni Ciała Mesjasza.
Kiedy te wszystkie elementy dojdą do swej pełni, Szatan i świat wystąpią przeciwko nim, również w całej swej „pełni.” Narody zjednoczą się w masowym ataku na Izrael w celu powstrzymania  przyjścia Jeszuy.

Zachariasz 14:2
„I zbiorę WSZYSTKIE narody do walki z Jeruzalem.”

Plan Boga to swoisty „all inclusive” - obejmuje „wszystko”, co na niebie i na ziemi (Efezjan 1:10). Wszystkie Jego obietnice się wypełnią (2 Koryntian 1:20). Wszystkie te wydarzenia Czasów Ostatecznych są ze sobą powiązane.


Księga Dziejów Apostolskich odżywa!

Fragment tekstu Jane Hansen Hoyt, Przewodniczącej  Aglow International

W ostatnich dniach raz jeszcze Słowo Pana wyjdzie z Jerozolimy ponieważ zbliża się Królestwo Boże. Aglow pełni kluczową rolę w czasach ostatecznych, pomagając  w dokończeniu Wielkiego Posłannictwa, tak by ewangelia była głoszona w każdym narodzie i by Pan wylał swojego Świętego Ducha na wszelkie ciało (Dzieje 2:17-21).

Kiedy w Jerozolimie miał miejsce zjazd Aglow, Aszer zapytał zgromadzonych: „A co gdyby tak ogólnoświatowe Aglow otrzymało posłannictwo od apostolskiego przywództwa w Jerozolimie, by działać zgodnie z fragmentem z Dziejów 1:8? Byłoby to to samo Aglow, z tą samą wizją, tym samym ogniem i tym samym uwielbieniem ale z inną pozycją w Duchu. Reprezentowalibyście to, co zostało na nowo ustanowione po 2000 latach w Jerozolimie. Byłoby to odbudowanie przesłania z pierwszego rozdziału Dziejów, które toruje drogę na powrót Jeszuy”.

W tym momencie spotkania przywództwo Aglow obecne w Izraelu i wszyscy z przybyłej grupy powstali i podeszli, aby przyjąć zbiorowe posłanie jako ludzie, którzy są posłani z Jerozolimy by świadczyć w każdym narodzie na ziemi.

Bóg odnawia coś w naszym pokoleniu. Posłanie z pierwszego rozdziału Dziejów prowadzi do przebudzenia z rozdziału drugiego. Bycie „posłanym” z Jerozolimy jest znaczącym krokiem. Jest to duchowe przymierze, które uwalnia dalsze namaszczenie i moc dni ostatnich. Wszystkie rzeczy zestroją się z niebem dla wypełnienia Wielkiego Posłannictwa i powrotu Jezusa! Księga Dziejów Apostolskich odżywa.

Całość artykułu dostępna tutaj.

Oto filmik z komentarzem Aszera odnośnie tego kluczowego momentu posłania i duchowego zjednoczenia.


Duchowe wychowanie

Don Finto

IV Mojżeszowa 8:24-25  jest dla mnie fragmentem dającym ważne wskazówki. Bóg powiedział do Mojżesza, aby ustanowił Lewitów w Namiocie Zgromadzenia i przykazał im służenie od 25-ego do 50-ego roku życia. W wieku pięćdziesięciu lat przestawali wykonywać pracę ale nadal asystowali i pomagali tym, którzy pozostawali w służbie. Moim nadrzędnym powołaniem na ten moment jest wzbudzać i wyposażać następne pokolenia. Cieszę się o wiele bardziej z tego, gdy widzę jak moi synowie i córki odnoszą sukcesy i wzrastają w wierze, niż z jakiekolwiek moich własnych osiągnięć. Czuję się jak ojciec, który siedzi na trybunie, a jego dzieci są najlepszymi graczami w rozgrywkach.

Kiedy my, jako starsi mężczyźni i kobiety, trzymamy pozycje władzy i autorytetu, nie przekazując odpowiedzialności ani autorytetu następnemu pokoleniu, nie pozwalamy, aby Boże dzieło realizowało się w pełni. Z drugiej strony, starsi mężczyźni i kobiety, którzy nie zachęcają, nie stawiają wyzwań ani nie okazują miłości swym synom i córkom, tracą największe błogosławieństwo życia.


USA i Hong Kong

- Aszer i Betty będą posługiwać w USA na Konferencji Tikkun America w piątek 31 maja. Paul Wilbur będzie prowadził uwielbienie. Szczegóły na www.tikkunamerica.org.

- Aszer i Paul będą posługiwać również w Immanuel’s Church w Silver Spring w niedzielę 2 czerwca na dwóch nabożeństwach, o 8:30 i 11:00.  Więcej informacji znajdziesz na www.immanuels.org.

- Aszer, Ariel Blumenthal i Ari Sorko Ram będą posługiwać na konferencji w Hong Kongu od 24 do 28 czerwca. Aby otrzymać więcej informacji napisz na adres: ariel.blumenthal@reviveisrael.org.


Inne artykuły - 2013


Inne artykuły