>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 7.06.2013 Revive Israel Ministries

Przepakowanie kłamstw i prawd

Asher Intrater

Tak wiele zła na świecie wynika z tego, że ludzie wierzą w kłamstwa. Jeszua nazywa szatana naszym arcywrogiem i „ojcem kłamstwa” (Jan 8:44). Dlaczego ludzie wierzą w kłamstwa, skoro prawda jest z natury bardziej logiczna, zdrowa i moralna? Muszą (mówiąc w uproszczeniu) być przekonywani przez powtarzanie fałszywych informacji. Jeśli powtórzymy kłamstwo dostatecznie wiele razy, w końcu będzie ono uznawane za prawdę.

Kłamstwo wprowadza się na jeden z dwóch możliwych sposobów: albo przez przedstawienie jako złej rzeczy będącej samą z siebie dobrą, albo przez przedstawienie jako dobrej rzeczy będącej samą z siebie złą. W kontekście technik nowoczesnych mediów, gdy dzieje się coś, co może zaszkodzić politycznym celom danej osoby, „przekręca się” tę sytuację w taki sposób, aby przedstawić ją jako jej zwycięstwo. Jeśli konkurent tej osoby osiąga sukces, próbuje ona przeistoczyć go w swoje własne osiągnięcie.

Kłamstwo musi albo nazywać dobrą rzecz złą, albo złą rzecz dobrą. Kłamstwo wypacza prawdę opakowując ją i prezentując jako przeciwieństwo tego, czym naprawdę jest. Nawet szatan próbuje przybierać pozę anioła światłości (II Koryntian 11:14).

Izajasz 5:20
Biada tym, co zło nazywają dobrem, a dobro - złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światło - za ciemność.

Pewna niedawno wydana powieść przedstawia parę doradców na chrześcijańskim obozie młodzieżowym jako tajnych seryjnych morderców. To właśnie znaczy przekręcić coś dobrego w zło. Wniosek jaki wyciągamy jest taki, że chrześcijanie są źli.
Terroryści, latami indoktrynowani przez islamski dżihad, są nazywani przez media „trudną młodzieżą”, tak aby odciąć ich od wszelkich powiązań z Islamem. W taki oto sposób islamscy terroryści są „opakowani” jako nie islamscy.

Niemoralność seksualna (w tym cudzołóstwo, prostytucja, homoseksualizm, lesbianizm i sadomasochizm) jest przedstawiana w świecie rozrywki jako romantyczna, ekscytująca, kreatywna i zabawna. Zdrowe relacje między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi oraz zwykłe życie rodzinne jest przedstawiane jako chore, ograniczające, nudne i szablonowe.

Nie pozwólmy wyprać sobie mózgów, gdy dobro jest pakowane w zło lub zło w dobro.


Przełom w mesjanicznym kibucu

Ayelet Ronen, sekretarz generalny

Yad Haszmona to jedyny mesjaniczny kibuc w Izraelu, położony na Wyżynie Judejskiej i graniczący z Jerozolimą. Obecnie należy do niego około 20 rodzin (35 dorosłych z prawem głosu). W tym tygodniu, pierwszy raz w historii, kibuc zagłosował za znaczącym wzrostem liczebnym oraz poszerzeniem swej wizji.

Przyjęliśmy do kibucu 50 nowych członków! Wszyscy są tutejszymi mesjanicznymi wierzącymi z izraelskim obywatelstwem. Zwiększa to zapotrzebowanie na plan budowy obejmujący drogi, domy, place zabaw dla dzieci, infrastrukturę, itd.

Jeśli Bóg da nam łaskę do ukończenia tego projektu, stworzymy niespotykaną dotąd prawdziwą społeczność mesjaniczną w centrum Izraela! Praktyczny i duchowy owoc znacznie wzrośnie. Potrzebujemy waszych modlitw i wsparcia. Aby wejść na naszą domową stronę internetową, kliknij www.yad8.com Aby wesprzeć nas finansowo lub aby wspomóc młode rodziny chcące wybudować dom, możesz skontaktować się z nami poprzez Revive Israel Ministries.


Dosłowna interpretacja proroctw o czasach ostatecznych

we współpracy z Holly Wallace

Proroctwa o czasach ostatecznych są związane z Izraelem, dlatego że Jeszua powróci właśnie tam. Przez ostatnie 2000 lat naród Izraela był zniszczony i rozproszony, dlatego też wydawało się trudne rozumienie tych proroctw dosłownie. Wiele „niebiańskich” interpretacji było jedynie mistycznymi, alegorycznymi, oderwanymi od ziemskiej rzeczywistości opisami historycznej rzeczywistości.

Teraz jednak, gdy naród żydowski ponownie został zgromadzony a ich państwo na nowo ustanowione, dosłowne i namacalne spełnienie się tych proroctw staje się prawdopodobne i oczywiste. Jeszua powróci, narody zaatakują Izrael, umarli zmartwychwstaną, święci zostaną pochwyceni, w Jerozolimie zostanie ustanowione królestwo, a na ziemi przywrócony zostanie ogród Eden.

Niektórzy ludzie rozumieli proroctwa w ten sposób również i dawniej. Oto cytat znanego fizyka Sir Izaaka Newtona (1642 – 1747): „Przy końcu czasów powstaną ludzie, którzy zwrócą się do proroctw i będą nalegać na ich dosłowną interpretację, spotykając się z masowym sprzeciwem”.

A jednak, te rzeczy naprawdę się wydarzą. A ci, którzy ośmielą się w nie wierzyć i je głosić, z pewnością spotkają się z oporem i sprzeciwem. Przynajmniej tak sądził Sir Izaak Newton.


Konferencja Tikkun w USA

W zeszłym tygodniu mieliśmy szczególny czas służby na konferencji przywódczej Tikkun America. Podczas spotkań oraz w niedzielę w zborze Immanuel, Asher Intrater i Paul Wilbur czterokrotnie mieli okazję usługiwać razem – łącząc uwielbienie, proroctwo i nauczanie w zespole prowadzonym przez Ducha Świętego.

Tikkun America to sieć około 20 mesjańskich kongregacji prowadzonych przez Dana Justera. Konferencja obejmowała, poza służbą Ashera i Paula, różne seminaria i nauczania, w tym główne sesje prowadzone przez Dana Justera, Dona Finto i Troy Wallace. Przywódcy otrzymali przekaz odnośnie ich roli w planach jakie Pan ma na czasy ostateczne. Ogół kongregacji odświeżył swą  wizję bliskiej więzi między amerykańskim i izraelskim Ruchem Mesjanicznym.

Nasi przyjaciele ze zboru Immanuel zostali zachęceni przesłaniem o pięknie i różnorodności w  Ciele Chrystusa na całym świecie. Wielu ludzi doznało „odświeżenia” duchowego, wielu upamiętało się, niektórzy poznali Jeszuę jako Pana po raz pierwszy. Jeżeli chciałbyś zamówić kopię CD z wykładów i kazań wspomnianych powyżej, kliknij proszę tutaj.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły