>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.07.2013, Revive Israel Ministries

Proroctwo o imieniu Jeszuy

Asher Intrater

Czasem jesteśmy pytani o to, czy w Torze jest jakieś proroctwo mówiące, że Mesjasz będzie nazwany imieniem Jeszua. Są dziesiątki miejsc, w których imię to występuje jako słowo oznaczające zbawienie. Dla przykładu:

II Mojżeszowa 15:1-2
JHWH... Jemu zawdzięczam moje Jeszua (zbawienie).

W ortodoksyjnej żydowskiej modlitwie o przyjście Mesjasza słowo Jeszua występuje trzykrotnie. Pojawiały się nawet oskarżenia wobec mesjanicznych Żydów z pierwszego wieku, osądzające ich o potajemne wstawienie tego wyrazu w modlitewnik.

Proroctwo wyraźnie wskazujące na imię Jeszua znajdujemy w Księdze Zachariasza i Ezdrasza. Występuje w nim wyraz „latorośl” - symbol imienia Mesjasza zarówno w kręgach judaistycznych jak i chrześcijańskich.

Zachariasz 3:8
Słuchaj tedy, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, siedzący przed tobą, gdyż jesteście mężami, którzy są znakiem: Oto Ja sprawię, że przyjdzie sługa mój – "Latorośl".

Arcykapłan symbolizuje Mesjasza. W czasie odbudowy Drugiej Świątyni urząd sprawował Arcykapłan o imieniu Jozue (Jehoszua). Powyższy werset mówi o nim jako o symbolu (znaku) nadchodzącego Mesjasza.

Zachariasz 6:12
Oto mąż, który ma imię "Latorośl”

Jego prawdziwe imię nie brzmi oczywiście „latorośl”, ale Jehoszua. Sens tego wersetu jest taki, że imię tego człowieka (Jehoszuy), jest takie samo jak imię Mesjasza, Latorośli.

Tak więc znajdujemy proroctwo o tym, że Mesjasz będzie miał na imię Jehoszua. Co jednak z Jeszuą? Jest to skrócona wersja imienia Jehoszua.

Ezdrasz 5:2
...i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej

Za czasu arcykapłana Jehoszuy lud Izraela zaczął skracać imiona wywodzące się z rdzenia Jehowa. Imię Jehosadak przybrało formę Josadak, a Jehoszua – Jeszua.
Podsumowując:

  1. Zachariasz 3:8 – arcykapłan Jehoszua jest symbolem Mesjasza
  2. Zachariasz 6:12 – Jehoszua ma na imię tak samo jak Mesjasz
  3. Ezdrasz 5:2 – Imię Jehoszua zostaje skrócone do Jeszua.

Imię Mesjasza to Jeszua.


Egipt

Abu Ali

W minionym tygodniu na Tahrir Square w Kairze, muzułmański piosenkarz i chrześcijańska piosenkarka dali wspólny koncert przed około 250 – tysięcznym tłumem. Umiarkowani muzułmanie wyciągają dłoń do egipskich chrześcijan, mając na cele polepszenie relacji.

Wybór Morseya rok temu był farsą – Bractwo Muzułmańskie zmuszało ludność wiejską do oddania na niego głosu pod groźbą użycia siły. Gdy Morsey został wybrany, uznał że jest poza prawem konstytucyjnym, a nawet dał sobie prawo do napisania nowej konstytucji, według swych własnych przekonań. Co więcej, usunął ze stanowiska przywódców armii, prześladował chrześcijan oraz wszystkie stanowiska przywódcze kraju przyznał członkom Bractwa Muzułmańskiego, odsuwając od władzy nawet Salafistów, którzy są przecież islamistami.

Generał Al-Sisi jak na razie robi dobrą robotę, zwołując egipskich przywódców różnych frakcji politycznych w celu wybrania rządu tymczasowego, którego członkami byliby również przywódcy chrześcijańscy. Prawdopodobnie w przyszłym roku w Egipcie poleje się krew. Bóg pozwala, aby objawiło się prawdziwe oblicze islamu.

Jako że stacjonujący w Gazie Hamas jest sprzymierzeńcem Bractwa Muzułmańskiego, naród egipski przejawia niechęć do Hamasu. Skutkiem jest zmniejszenie dostaw ropy, wody i prądu z Egiptu do Gazy, co z kolei budzi sprzeciw Hamasu.

W obecnym czasie mamy okazję na szerzenie ewangelii we wszystkich narodach arabskich.

Módlmy się o pokój dla wszystkich Egipcjan, niezależnie od wyznawanej religii i poglądów politycznych; o mądrość dla nowego rządu oraz o wielkie przebudzenie w tym kraju, które zaowocowałoby pojednaniem z Izraelem, zgodnie z proroctwem z 19. rozdziału Izajasza.


Prośby modlitewne:

  • O krótkie wideo Ashera z przesłaniem do muzułmanów, które pokazane będzie w telewizji Al Hayat w Egipcie (Asher mówi po hebrajsku, są arabskie napisy).
  • O ochronę: w tym tygodniu nasze biuro zostało okradzione, straszono nas procesem sądowym, a pewna rabiniczna grupa religijna wymierzyła przeciwko nam i innym Żydom mesjanicznym kolejną kampanię.
  • O centrum ewangelizacyjne Rachel Netanel i o życie wieczne dla Avirama, Orita, Liora, Sziran, Ashera, Belli, Szilo i Hili.
  • O obóz letni prowadzony w Jerozolimie przez Sahar i Kim, oraz o podobny obóz w Tel Awiwie, prowadzony przez Moti.

Nigeria

Izraelska prasa donosi o atakach przeprowadzonych w zeszłym tygodniu przez Boko Haram (nigeryjską grupę terrorystyczną sprzeciwiającą się zachodniemu systemowi edukacji), w trakcie których podpalili chatki zamieszkałe przez uczniów miejscowej szkoły, paląc niektórych na śmierć i strzelając w plecy tym, którzy próbowali uciekać. Zginęło 42 nastolatków i 1 nauczyciel. Licząc od 2009 roku, Boko Haram spowodowało śmierć około 3600 (!) osób w północno-wschodniej Nigerii. (Maariv, 7-7-13, str. 18, Shay Ilan).


Tisza Bay

Wtorek 16 lipca to dziewiąty dzień miesiąca Aw – tradycyjny dzień postu upamiętniający serię katastroficznych wydarzeń w żydowskiej historii, w tym zburzenie pierwszej i drugiej Świątyni oraz wygnanie Żydów z Hiszpanii. W dniu tym publicznie śpiewane są Treny.

Elisheva Mazi, przewodnicząca jerozolimskiej organizacji „New Spirit”, napisała artykuł (Maariv, 9-7-13, str. 22), w którym wyraża swoje zdanie na temat tego święta. Pisze, że, generalnie rzecz ujmując, jest ono interpretowanie błędnie i że wyciągane wnioski historyczne powinny być zupełnie inne. Według autorki, katastroficzne wydarzenia ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem nadgorliwości religijnej i fanatyzmu. Moralna lekcja jakiej powinniśmy się uczyć to ta, że umiarkowanie w poglądach, jedność i kompromis na rzecz większego dobra są podstawowymi wartościami dla rządu pragnącego dobrobytu dla swego narodu.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły