>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
© 19.07.2013 Revive Israel Ministries

Szlochając nad Jerozolimą

Asher Intrater

Piszę ten artykuł 9. dnia miesiąca Aw – w dniu żałoby po zburzeniu Jerozolimy (Jeremiasz 39:2 - w czwartym miesiącu, dziewiątego dnia tegoż miesiąca zrobiono wyłom w murze miasta.) Biblia wspomina o dwóch osobach, które szlochały nad Jerozolimą:

Jeremiasz w Trenach 2:11, 18; 3:48; oraz
Jeszua w Łukasza 19:41-42 - A gdy się zbliżył, ujrzał miasto i zapłakał nad nim: O, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi!

Nie wiemy wiele o uczuciach Jeszuy, ale za to w Trenach mamy 5 rozdziałów ukazujących odczucia Jeremiasza. Księga ta może być odczytywana również jako obszerny, proroczy opis uczuć Jeszuy. Łukasz 19:41-42 w dwóch wersetach streszcza szloch i żałobę Księgi Trenów.

Jeszua i Jeremiasz mieli ze sobą wiele wspólnego i tak też postrzegały ich tłumy (Mateusz 16:14). Na przykład, oboje prorokowali o zburzeniu Jerozolimy i Świątyni: Jeremiasz przed wygnaniem do Babilonu (586 p.n.e.), a Jeszua przed Wielką Diasporą (70 n.e.).

Jerozolima to stolica królestwa Jeszuy i tron Jego ziemskiego rządu. Gdy prorokował o zburzeniu miasta, czynił to ze łzami żalu i bólu. Dla Jeszuy zniszczenie Jerozolimy było zniszczeniem Jego własnej stolicy. Przepowiadał to wydarzenie wielokrotnie:

  • Mateusz 22:7 - ...miasto ich spalił
  • Mateusz 23:38; Łukasz 13:35 - Oto "dom wasz opustoszeje".
  • Mateusz 24:2; Marek 13:2; Łukasz 19:44 - nie zostanie tu kamień na kamieniu
  • Łukasz 19: 43 - nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
  • Łukasz 20:16 - wytraci tych rolników, a winnicę da innym.
  • Łukasz 21:20 - A kiedy zobaczycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że wkrótce zostanie zburzone.
  • Łukasz 21:24 - I poginą od miecza, i pójdą w niewolę do wszystkich narodów, i poganie deptać będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy.
Był to kluczowy moment w biblijnej historii, porównywalny do wyjścia Izraelitów z Egiptu i potopu za czasów Noego. Między zburzeniem Świątyni a ukrzyżowaniem Jeszuy występuje duże podobieństwo. Oby Bóg dał nam łaskę do zrozumienia znaczenia zarówno zniszczenia Jerozolimy jak i jej odbudowy!

Unia Europejska ogłasza bojkot

Unia Europejska ogłosiła w tym tygodniu bojkot na usługi i towary produkowane na terenach Izraela w granicach „zielonej linii” z 1967 roku. Może to zaszkodzić wielu Palestyńczykom zatrudnionym na tych terenach przez izraelskie przedsiębiorstwa. Izrael jest zszokowany tą przedziwną niesprawiedliwością. Nasz naród karze się za budowanie domów i rozwijanie biznesu, gdy w tym samym czasie w sąsiednich Syrii i Egipcie na obywatelach dokonuje się rzezi i wyrzuca się ich z ich domów.


Żołnierze prześladowani

Izraelska prasa opisała w tym tygodniu dwa przypadki prześladowań izraelskich żołnierzy. Pierwszy dotyczył chrześcijańskich Arabów z Nazaretu – lojalnych obywateli służących w armii. Ich muzułmańscy sąsiedzi zaatakowali ich z powodu zaciągnięcia się do wojska. (Prześladowanie chrześcijan w narodach muzułmańskich spowodowało, że palestyńscy i izraelscy chrześcijanie pochodzenia arabskiego zdają sobie sprawę, że żyłoby im się lepiej pod rządami Izraela niż pod prawem Islamu.)

Drugi przypadek dotyczy Haredi (ultra-ortodoksyjnej, religijnej grupy żydowskiej). Niektórzy z nich zaciągnęli się do izraelskiej armii, pomimo faktu, że wielu członków Haredi jest nastawionych wrogo do państwa i wojska izraelskiego. Gdy żołnierze ci wracają do domu, często spotykają się z odrzuceniem i przemocą ze strony swych sąsiadów.

Dziwne podobieństwo tych dwóch rodzajów prześladowań wskazuje na skomplikowany charakter walki duchowej mającej dziś miejsce w Ziemii Świętej.


Warownia umysłu

Paweł pisał o pewnym rodzaju walki duchowej, w której burzymy warownie niewłaściwego myślenia. Schematy złych myśli zakorzenione w naszych umysłach muszą zostać wyrwane. „Oręż, którym posługujemy się w walce, nie jest bowiem czysto ludzki, lecz zawiera moce Boże, które burzą nawet warowne twierdze. Burzymy rozumowania i wszelką wyniosłość, która podnosi się przeciw poznaniu Boga, a każdy umysł skłaniamy do posłuszeństwa Chrystusowi”. II Koryntian 10:4-5.

Skoro istnieją warownie złych myśli, o ileż bardziej mogą istnieć warownie myśli dobrych! Powinniśmy nie tylko burzyć warownie złego myślenia, ale też budować nowe mury myśli czystych i właściwych. Możemy zakorzenić się w biblijne schematy myślenia do takiego stopnia, że w naszych umysłach nie będzie już miejsca na kłamstwa, zmartwienia, cudzołóstwa, nienawiść, depresję, urazę, chciwość, itp. Budujemy te dobre warownie poprzez modlitwę, rozmyślanie nad Słowem, wyznawanie grzechów, posłuszeństwo, prawość, hojność i wierność.


Młodzieżowa Konferencja Katsir

Simcha Moore

Proszę o modlitwę o konferencję Katsir (Żniwa), która odbędzie się w tym tygodniu z udziałem ponad 100 młodych ludzi zgromadzonych w Galilei. Poprowadzi ją nasz drogi przyjaciel Eitan Shishkoff. Jako że ciężko jest być wierzącym w Izraelu, Katsir pomaga młodzieży nawiązać relacje z innymi, którzy dzielą podobne doświadczenia. Mają możliwość rozwijania swych talentów poprzez uwielbienie, taniec, sztukę i teatr. Są nauczani przez najznamienitszych pastorów z Izraela. Jest to czas, kiedy uczą się jak polegać na Panu i jak słyszeć Jego głos.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły