>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 26.07.2013 Revive Israel Ministries

Doskonała równowaga

Asher Intrater

W nauczaniu Pisma Świętego - od I Mojżeszowej do Objawienia - istnieje idealna równowaga. Słowo Boże jest jak "miecz obosieczny"list do Hebrajczyków 4:12, który tnie z obu stron. Jeśli więc uczymy o miłości i miłosierdziu Boga, powinniśmy również nauczać o Bożej bojaźni i o świętości. Jeśli wypominamy innym ich grzech, musimy również żałować za nasze własne grzechy. Bóg z jednej strony obiecuje, że zaopatrzy nas we wszystko, czego potrzebujemy, a z drugiej strony ostrzega nas przed chciwością.

Niedojrzali nauczyciele Biblii uczą entuzjastycznie zazwyczaj tylko o jednej stronie miecza. Może być to dobre na początek, ale po roku nauczania tylko jednego aspektu biblijnej prawdy, wierzenia zborowników mogą przekształcić się w herezje, a nawet zgromadzenie może przeobrazić się w sektę.

W hebrajskiej myśli istnieje pojęcie "miary za miarę". Jezus mówił o tym: “jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” – Mateusz 7:2, Marek 4:24. Taka sama prawda dotyczy biblijnej sprawiedliwości: “życie za życie, oko za oko, ząb za ząb” II Księga Mojżesza 21:23-24.

Istnieje idealna równowaga między człowieczeństwem Jeszuy i Jego boskością. Jest on “potomkiem Dawida” i “synem Bożym” – list do Rzymian 1:3-4. Jest on “Królem Izraela” – Jan 12:13 i “Głową Kościoła” – list do Efezjan 1:22. Równowaga między tymi dwoma rolami sprawia, że istnieje też równowaga między Bożym planem dla Izraela i dla Kościoła. Cały Izrael będzie zbawiony, i cały Kościół będzie wszczepiony w Izrael (list do Rzymian 11:17, 26).

Kościół ma tendencję, aby widzieć niebiański aspekt Królestwa Bożego, podczas gdy Izrael widzi jego ziemską stronę. Oba te obrazy są prawdziwe. Poprzez Jeszuę, wszystkie rzeczy zostaną doprowadzone do jednej całości, zarówno w niebie jak i na ziemi (list do Efezjan 1:10).

Pisma Starego Testamentu były pisane w języku hebrajskim, od prawej do lewej. Nowy Testament pisany był w języku greckim, od lewej do prawej. Klasyczny hebrajski i myśl grecka są sobie przeciwne. Ludzki mózg składa się z dwóch półkul: prawa odpowiada za myślenie twórcze a lewa za myślenie analityczne. Aby widzieć, mamy dwoje oczu. Przy patrzeniu jednym okiem, nasz wzrok jest ograniczony, jednak gdy oczy pracują razem, widzimy w trójwymiarze i mamy poczucie równowagi.

Krzyż to geometryczny symbol równowagi: rozpościera się w górę, w dół, w lewo i w prawo. Przez łaskę Zbawiciela oferuje nam on przebaczenie i wymaga podporządkowania się władzy królewskiej. Godzi niebo i ziemię, i dociera ze wschodu na zachód. W fizyce i chemii, każde równanie czy akcja ma swój przeciwstawny odpowiednik, czy też reakcję.

Podczas jednej z naszych modlitewnych sesji, widziałem w moim sercu obraz orła szybującego w powietrzu z rozpostartymi skrzydłami. Gdy jego równowaga choć troszkę zaczynała się chwiać, orzeł opadał. Ale gdy pozostawał w doskonałym wyważeniu, mógł szybować na wietrze prawie bez wysiłku. Dlatego i my powinniśmy trwać w doskonałej równowadze Słowa i Ducha.


Projekt ustawy o równości poboru

Pierwsze głosowanie w izraelskim Knesecie zatwierdziło nową ustawę wymagającą równości poboru do armii, w tym ultra-ortodoksyjnych Żydów.

Religijni Żydzi w Izraelu są podzieleni co do poglądów na służbę wojskową. Ci, którzy najbardziej sprzeciwiają się służbie, to ultra-ortodoksyjni Charedi-Aszkenazi. Dwóch z nich, będących członkami Knesetu, Meir Porusz i Moshe Gafni, demonstrowali przeciwko projektowi ustawy. Porusz przykuł się do podium w budynku Knesetu a Gafni rozerwał swoją koszulę na znak desperacji.

Wielu Izraelitów uważa, że demonstracja ta była nie na miejscu i że protestujący to hipokryci. Módl się o właściwą reakcję narodu, tak aby nasi ludzie szukali prawdy i wiary.


Chrześcijańscy arabscy żołnierze

Adaptacja z Maariv 23 czerwca

W tym tygodniu przywódca greckiego Kościoła Prawosławnego w Jerozolimie uległ presji palestyńskich frakcji i oddalił Ojca Nadaf z Nazaretu. Nadaf otrzymał wiele gróźb śmierci z powodu swego wsparcia dla rekrutacji chrześcijańskich Arabów do IDF (Izraelskie Służby Obronne). Nadaf mówi: "Jest to próba zastraszenia naszej młodzieży i zapobieżenia ich asymilacji w społeczeństwie izraelskim".

Ci izraelscy chrześcijańscy Arabowie pragną na nowo zdefiniować swoją tożsamość. Pomimo zastraszania, liczba chrześcijańskich Arabów decydujących się wstąpić do wojska wzrasta.


Radość w miejsce opłakiwania

Alon i Hannah urodzili się w Kolumbii. Wyemigrowali do Izraela i stali się częścią naszej społeczności. Kilka lat temu, starszy brat Alona został zamordowany z zimną krwią na ulicy w Kolumbii. Zastrzelili go zamaskowani mężczyzni.

Jakieś pół roku temu, jego droga siostrzenica została zastrzelona na ulicy; ponownie przez zamaskowanych napastników. Było to wstrząsające przeżycie dla całej rodziny.

Ostatniego miesiąca odebrano kolejny telefon. Młodszy brat Alona został zastrzelony z zimną krwią podczas gdy wychodził wieczorem z miejsca pracy.
 
Alon, krzepki mężczyzna, załamał się i płakał. Jako członkowie tej samej społeczności postanowiliśmy pomóc Alonowi i Hannah, tak aby mogli polecieć do Kolumbii i odwiedzić rodzinę.

Oto słowa Hannah: "Gdy odwiedziliśmy członków naszej rodziny, Alon głosił im królestwo Boże i wzywał ich do nawrócenia. Wyjaśniał, że tylko Jeszua może powstrzymać te tragedie."

Wielokrotnie poszczególni członkowie rodziny dzwonili do nas i prosili Alona o rozmowę. Ich serca były zmiękczone. Pod koniec podróży wszyscy 60 członkowie dalszej rodziny modliło się, aby przyjąć Pana!

"Bardzo wzruszającą chwilą byly odwiedziny rodziny niedawno zamordowanego brata. Jego żona i córka były zrozpaczone, a jego syn zgorzkniały i przepełniony żądzą zemsty. A jednak, słysząc dobrą nowinę, wszyscy troje modlili się z Alonem i syn zupełnie zmiękł w ramionach Alona. Jeszua zamienił jego gniew w uzdrowiającą miłość."

Alon i Hannah wrócili do Izraela z radością w sercach. I chociaż ostateczne ukojenie wymaga czasu, Pan obrócił druzgocącą tragedię w zwycięstwo.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły