>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 16.08.2013, Revive Israel Ministries

Nie zatwardzajcie serc waszych

Asher Intrater

Biblia ostrzega nas, abyśmy nie dopuszczali do zatwardziałości naszych serc.

Hebrajczyków 3:7-8 (Psalm 95: 8-9)
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni"

Mówiąc o rzeczywistości fizycznej, nawet gdy mała część ludzkiego serca staje się twarda, osoba ta znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie zawału. Duchowa zatwardziałość serca jest równie śmiertelnie niebezpieczna. Słyszenie głosu Bożego jest możliwe poprzez rozmyślanie nad Słowem oraz dzięki cichemu głosowi Bożemu dobiegającemu z naszego ducha i sumienia (I Królewska 19:12, Rzymian 8:16; 9:1).

Gdy wyczuwamy tę cichą podpowiedź od Pana, stajemy przed natychmiastowym wyborem: albo poddać się i okazać posłuszeństwo albo stawić opór i zbuntować się. Do poddania niezbędne jest miękkie serce. Zatwardziałe bowiem sprawi, że stawimy opór.

Jest wiele rzeczy, które mogą spowodować, że nasze serce stanie się sztywne i twarde, np. złość, chowane urazy, zraniona duma, strach, ból, odrzucenie, kłamstwa, nieprzebaczenie, pożądliwości, itd. Z powodu bezprawia w czasach ostatecznych, miłość wielu „oziębnie” (Mateusz 24:12); ludzie staną się „sami siebie miłujący” (2 Tymoteusza 3:1-8, przekład Biblii Gdańskiej).

Musimy strzec naszych serc przed złem, nie dopuszczając do tego, aby stały się twarde lub zimne. Miękkie serce będzie słyszeć i chłonąć duchowe „fale dźwiękowe” głosu Pana. Te same fale odbiją się od serca zatwardziałego. Gdy usłyszymy i poddamy się głosowi Pana, będzie on promieniował do naszego wnętrza, jak gdyby duchowa „mikrofala”, zmiękczając i ogrzewając nasze serca miłością.


Duchowa ciemność

Patty Juster, fragment

Nie trzeba wielkiego duchowego rozeznania aby widzieć i odczuć ciemność panującą wokół nas w dzisiejszym świecie. Czasem niemalże się w niej dusimy. Wystarczy zajrzeć do gazety lub posłuchać ludzi na ulicy aby przekonać się, że świat znajduje się w ciężkim stanie.

Izajasz 60:1-2
Powstań, rozbłyśnij jasnością, Jeruzalem, albowiem twa światłość przybyła i chwała Jahwe wzeszła nad tobą! Bo oto ciemność zalega ziemię i mrok otula narody. Ale nad tobą wschodzi blask Jahwe i Jego chwała widnieje nad tobą!"

Czasami jesteśmy nieświadomi tego, w jaki sposób ten koc ciemności może mieć wpływ nawet na najbardziej dojrzałych chrześcijan. Może on przeniknąć nasze dusze, co otwiera drzwi desperacji, rozczarowaniu, depresji, apatii i obojętności.

To tak jakby ktoś zasnął. Uczniowie nie byli wstanie czuwać nawet jednej godziny z Jeszuą w Ogrodzie Getsemane. Zmożył ich żal. Wyraz „mrok” w wersie 2 to arafel, co znaczy „mgła”. Możemy doświadczyć jej jako niewyraźne lub kłopoczące myśli.

Dobra nowina jest taka, że żadna ciemność nie jest wstanie ukryć nas przed obecnością Pana (Psalm 139:12-13). Izajasz 9:2 mówi o nadejściu Mesjasza jako o wielkiej światłości dla ludzi żyjących w ciemności. Tak jak Jeszua był światłem pośród wielkiej ciemności, tak również i my. Nadszedł czas aby skupić się na światłości, tak by chwała Pana świeciła dzięki nam ludziom wokół nas.


Przemoc w Egipcie

Ramez Atallah, Egipskie Stowarzyszenie Biblijne

Otrzymałem przed chwilą smutne wieści o podpaleniu i całkowitym zniszczeniu naszych księgarni w Assiut i Minie (największe miasta na południu Egiptu). Napastnicy wyburzyli metalowe drzwi chroniące księgarnie, wybili szyby znajdujące się za nimi i podpalili obydwa sklepy. Podobne zajścia mają miejsce na terenie całego państwa. Do dnia dzisiejszego zostało zaatakowanych 15 kościołów i 3 szkoły chrześcijańskie.

Wspierana przez armię egipska policja rozpędziła demonstrantów biorących udział w jednym z większych strajków okupacyjnych przeciwko Bractwu Muzułmańskiemu. Obecnie usiłują przerwać kolejny, jeszcze większy strajk.

W odwecie, muzułmańscy ekstremiści w całym Egipcie reagują gwałtowną przemocą i zniszczeniem. Niektóre ataki wymierzone są w budynki chrześcijańskie, ale w żadnym wypadku nie są to jedyne cele. Atakowane są również instytucje rządowe, komisariaty policji i dobra prywatne, w szczególności zaparkowane samochody. Jest to atak na państwo, w którym ogarnięta przemocą mniejszość usiłuje zdestabilizować sytuację narodu.


Proroctwo o i-Padzie

Oto kolejne objawienie odebrane podczas porannego czasu skupienia:

Betty: Wiesz, że w Biblii jest proroctwo o i-Padzie?
Asher: Że co?
Betty: Spójrz do II Mojżeszowej 28:6 - „Niech więc sporządzą e-fod (...)”

(W hebrajskim E i I są głoskami zamiennymi, tak jak P i F, A i O.)


Kilka próśb modlitewnych

  • o błogosławieństwo, owoc i namaszczenie podczas ogólnokrajowej konferencji młodzieżowej Elav, która odbędzie się w ten weekend
  • o powodzenie i mądrość przy rozwoju hebrajsko-języcznego kanału Israel Chai TV
  • o nieprzerwane świadectwo ośrodków ewangelizacyjnych Bet Netanel i Dugit
  • o wzrost i jedność w kongragacji Tiferet Jeszua w Tel Awiwie i kongregacji Ahavat Jeszua w Jerozolimie
  • o ukończenie projektu budowy mieszkań w kibucu Yad Haszmona

Inne artykuły - 2013

Inne artykuły