>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.09.2013, Revive Israel Ministries

Święto Namiotów i Triumfalny Wjazd Święta biblijne są wyznaczonym czasem, który ma symboliczne i prorocze znaczenie. Jest to pewien typ przypowieści, która może być rozumiana na wielu poziomach.  Poza rolniczym i historycznym  znaczeniem w Torze, święta te znajdują swe wypełnienie również w Nowym Testamencie.
Główne wydarzenia Ewangelii i Dziejów Apostolskich miały miejsce w czasie Świąt wiosennych; główne wydarzenia Czasów Ostatecznych wydają się być połączone ze Świętami jesiennymi. Można je podsumować następująco:

Wiosna:
Pascha (Przejście) – Ukrzyżowanie
Omer (Pierwszy Snop) – Zmartwychwstanie
Szawuot (Tygodnie) – Duch Święty

Jesień:
Teruah (Trąby) – Ucisk
Kippur (Pojednanie) – Drugie Przyjście
Sukkot (Szałasy) – Millenium
W tym tygodniu obchodzimy Święto Szałasów (III Mojżeszowa 23:33-43). 70 cielców składanych na ofiarę w czasie Sukkot reprezentuje kapłańską, wstawienniczą modlitwę za narody świata (IV Mojżeszowa 29; V Mojżeszowa 32:8). Przynoszenie owoców i gałązek i potrząsanie nimi przed Panem z dziękczynieniem jest rolniczym symbolem (Nehemiasz 8:9-18). W czasie milenijnego królestwa narody będą pielgrzymowały do Jerozolimy by uwielbiać Boga podczas Sukkot (Zachariasz 14:16).

W Jana 12:12-15, niedługo przed ukrzyżowaniem, Jeszua wjeżdża do Jerozolimy na osiołku pośród tłumu ludzi machających  gałązkami palmowymi, witających Go okrzykami „Baruch Haba” i „Hosanna,” nazywając Go „Królem Izraela.” Często nazywamy to „Triumfalnym Wjazdem” lub „Próbą Triumfalnego Wjazdu.” Jest jednak pewien problem z czasem:

  • Ci, którzy znają Torę od razu rozpoznają, że machanie gałązkami palmowymi ma miejsce w Sukkot, a nie w Paschę (III Mojżeszowa 23:40).
  • Jeszua pierwszy raz wjechał do Jerozolimy na osiołku aby cierpieć i dokonać zbawienia (Zachariasz 9:9); ale następnym razem wjedzie na białym koniu, aby triumfalnie panować (Objawienie 19:11).
  • Podczas gdy ludzie, zgodnie z przepowiednią, krzyczeli „Hosanna” i „Baruch Haba”, aby powitać Jeszuę, to samo proroctwo wymagało, aby  został On odrzucony przez religijnych przywódców owego czasu (Psalm 118:22-26).
  • Chociaż Jeszua jest prawdziwie Królem Izraela, to aby ustanowić królestwo,  musi On przyjść nie tylko jako Król Izraela, ale również jako „Głowa Kościoła” (Efezjan 1:21).
[Inne niejasności dotyczące czasu widzimy w Mateusza 16:3; 24:3; Marka 11:13; Łukasza 19:42-44; Jana 6:15; 18:36; Dzieje 1:6-7; Rzymian 11:25 itd.]

Musi być zatem jakiś inny czas, kiedy nastąpi wielkie wypełnienie się proroctwa. Będzie ono miało związek ze świętami jesiennymi, nie wiosennymi; będzie miało miejsce w ostatnim stuleciu, nie w pierwszym; i obejmie wierzącą resztkę z wszystkich narodów, a nie tylko Izrael. Ujrzymy wówczas prawdziwy „Triumfalny Wjazd”, gdyż Król Mesjasz Jeszua wkroczy do Jerozolimy w całej swojej chwale, aby panować nad całą ziemią w sprawiedliwości, pokoju i radości.


Izraelsko-Chińska Konferencja n.t. Przeznaczenia Królestwa

Proszę módlcie się o drugą już konferencję, która ma miejsce  w czasie Sukkot i która odbędzie się w tym tygodniu z udziałem chińskich chrześcijan i izraelskich mesjańskich liderów (sponsorowaną wspólnie przez Maoz i Revive Israel). W tym roku nastąpił znaczący przełom jeśli chodzi o zrozumienie wagi wzajemnych relacji, zarówno pośród Chińczyków jak i wśród Izraelitów. Módl się konkretnie o zespoły Maoz i Revive Israel, Paula’a Yang’a (młodego chińskiego apostoła), Paul’a i Francy Yeh (Melodia Mojego Serca) i o Ari’ego Sorkoram’a (dyrektora tegorocznej konferencji).


Front Syryjski

Generał Yair Golan,  głównodowodzący Izraelskich Sił Zbrojnych na północy Izraela, udzielił w tym tygodniu wywiadu, w którym przedstawił swój punkt widzenia odnośnie frontu libańsko-syryjskiego (Yediot, musaf, 18-9-13). Powiedział, że ze względu na to, że Assad nie może rządzić skutecznie, a rebelianci również nie mogą zaoferować żadnej alternatywy, Syrię prawdopodobnie czeka długoterminowy okres niestabilności. Powiedział również, że mimo braku alternatywy, poczucie moralności nie pozwala zaakceptować tego, by obecny reżim utrzymał się u władzy po tym, jak zamordował dziesiątki tysięcy ludzi. Syryjska armia użyła ponad 40% swoich pocisków przeciwko własnym obywatelom (w innym przypadku skierowanym potencjalnie na Izrael).

Chociaż przypuszczalnie w Syrii znajduje się ok. 6000 bojowników Islamskiego Dżihadu (związanych z Al-Kaidą), są oni względnie małą i prymitywną armią w porównaniu z syryjską i dlatego na tę chwilę stanowią mniejsze zagrożenie.

Ostatnie walki wzmocniły więzy na osi zła Iran-Hezbollah-Syria. Hezbollah podwoił od 2006 roku swój arsenał broni do więcej niż 100,000(!) nowoczesnych rakiet. Hezbollah wyraził zgodę na wysłanie wojsk na pomoc Assad’owi w zamian za możliwość kontynuacji transferu broni przez Syrię.  Duża część tej broni ulokowana jest celowo w wysoko rozwiniętych pod względem populacji regionach, co oznacza, że jeśli wybuchnie wojna przeciw Izraelowi, główne zniszczenia dotkną libańskich miast.


Jom Kippur

Konferencja Jom Kippur była wyjątkowa – jeszcze jeden znaczący przełom. Moc Ducha Świętego manifestowała się pośród tych, którzy zachowali ten Święty Dzień. Miało miejsce nawrócenie, uwielbienie, post i wstawiennictwo; przeczytany został na głos cały List do Hebrajczyków; jedność między zgromadzeniami i liderami była doskonała (cud dla nas, żydowskich wierzących!); tradycyjne uwielbienie Chaim’a  Warshawsky’ego było potężnie namaszczone; głoszone było pełne objawienia nauczanie na temat łamania korzeni przekleństwa, które dotknęło jak plaga zarówno Kościół jak i Żydów; również na temat Dnia Przebłagania, krwi, z którą kapłan wchodził do Miejsca Najświętszego i wielu innych kwestii. Dziękujemy za przyłączenie się do nas w modlitwie.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły