>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.09.2013 Revive Israel Ministries

Wiara przez miłość

Asher Intrater

Aby pomagać innym, musimy w nich wierzyć. Ludzie dorosną do poziomu wiary, którą w nich pokładasz. To jest właśnie sekret ponadnaturalnej przyjaźni lub przywództwa. Zwykle widzimy wszystkie wady, niedociągnięcia i pomyłki danej osoby, ale czy jesteśmy zdolni zauważyć w nich boski potencjał?

Gdy pomagamy i zachęcamy daną osobę do przekształcania się na obraz Boży, nasza wiara powinna sukpić się właśnie na tym potencjale. Przez cały ten proces musisz znosić ich wady – jest to rodzaj krzyża, który musisz nieść, by móc pomagać tej osobie we wzroście. Jest to bolesne, ale w duchu Jeszuy “znosimy ich”, niosąc ich psychologiczne i osobiste dysfunkcje (Izajasz 53:4).

Słowa są bardzo ważne. Ganimy ludzi za błędy jakie popełniają, ale musimy też “mówić przez wiarę” do ich do potencjału jaki w nich drzemie. W taki sposób dobry trener zachęca swych młodych uczniów. Boski potencjał w danej osobie może być zaledwie małym ziarenkiem, ale postrzegamy go jako potężne drzewo (Mateusz 13: 32). Mówimy do nich w ten sposób i wierzymy, że nasze słowa staną się prawdą (Marek 11:23). Przyjmujemy je wiarą już teraz, myśląc o ich przyszłym wypełnieniu (Marek 11:24). Dajemy ludziom cechy, których nie posiadają, tak jakby już je posiadali (Rzymian 4:17).

Łatwiej jest mieć wiarę przenoszącą góry (Marek 11:23) lub uciszającą morze (Marek 4:41) niż wierzyć, że dana osoba się zmieni. Dlaczego? Ponieważ góra nie ma wolnej woli aby ci się sprzeciwić. Gdy mamy do czynienia z istotą ludzką, musimy wierzyć w nią ciągle przez dłuższy czas. Proces ten wymaga nie tylko wiary ale też ogromnych pokładów cierpliwości (Hebrajczyków 6:12). Możesz czuć, że wysysa on z ciebie wszystkie soki życiowe; mimo to, mamy być wierni aż do śmierci (Objawienie 2:10).

Aby podbudować daną osobę na duchu, musimy wierzyć w nią bardziej, niż ona sama może w siebie uwierzyć. To właśnie jest “wiara przez miłość” (Galacjan 5:6). Jeśli przenosisz góry, ale nie używasz wiary do budowania ludzi, to twoja wiara operuje bez miłości (I Koryntian 13:2). Jeśli kochasz ludzi, ale nie masz wiary zmieniającej rzeczywistość, to działasz jedynie z ludzkiego współczucia, które nie zmieni ich I nie pomoże im w osiągnięciu ich przeznaczenia.

Jeśli łączymy wiarę (Marek 11) z miłością (Galacjan 5), poświęceniem (Izajasz 53) i cierpliwością (Hebrajczyków 6), jesteśmy w stanie pomóc ludziom dojść do przeznaczenia jakie Bóg ma dla ich życia. Będą “zaktywowani” i pełni zapału aby przynosić 30, 60 i 100-krotny owoc dla królestwa Bożego.


Ujrzałam Jeszuę na obłokach

Ron Cantor, Kongregacja Tiferet Jeszua

Takie były słowa Iriny, jednej z pięciu osób, które ochrzciliśmy w zeszły piątek. Gdy śpiewaliśmy i uwielbialiśmy nad brzegiem Morza Śródziemnego, spojrzała w górę I zauważyła chmury… a później, ujrzała Jeszuę wyłaniającego się z obłoków!

Emma, inna Izraelitka, doświadczyła stanu śmierci klinicznej. Lekarze zakazali jej przez długi okres czasu całkowitego zanurzania się w wodzie. Mimo to, gdy wkroczyła do wód Morza Śródziemnego, powiedziała, że czuła ogień, nie wodę. Gdy wyszła na brzeg, jej twarz promieniała radością.

Barak nawrócił się dzięki pewnemu małżeństwu współpracującemu z Jews for Jesus (Żydzi dla Jezusa) w Tel Awiwie. Gdy tylko skończyliśmy się o niego modlić, nadeszła fala i zmoczyła nas wszystkich. Wyglądało to tak, jakby sam Jeszua chciał ochrzcić Baraka.

Lea zaczęła przychodzić w lutym, wraz ze swoim znajomym Yosim. Obydwoje ukończyli niedawno 12-tygodniowy kurs dla Nowo-nawróconych. Podczas chrztu zostali widocznie dotknięci przez Ducha Świętego. Lea nie wstydzi się ewangelii i już teraz dzieli się nią ze swymi przyjaciółmi.

Nasza kongregacja była wielce błogosławiona podczas cotygodniowego wieczornego nabożeństwa, gdy mogliśmy oglądać zdjęcia oraz słuchać świadectw nowo ochrzczonych członków.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły