>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.10.2013 Revive Israel Ministries

Owoce upamiętania

Asher Intrater

Przesłanie proroków Izraela można by podsumować dwoma słowami: „upamiętajcie się” (Izajasz 55:7, Jeremiasz 25:5, Ezechiel 18:21, Ozeasz 14:2, Joel 2:13) (również: „nawróćcie się”, „odwróćcie się od grzechów” – przyp. tłum.). Szczere upamiętanie przynosi wymierne rezultaty zwane „owocami”.

Mateusz 3:8, Łukasz 3:8
Przynoście więc owoc godny nawrócenia (upamiętania.)

Szczere nawrócenie jest bardzo rzadkie i trudno je znaleźć. Jest wiele rodzajów fałszywego nawrócenia. Humanistyczne nawrócenie mówi „Przepraszam”, ale nie wnosi za sobą żadnej moralnej przemiany. Judaizm zwykle zastępuje upamiętanie tradycją. Chrześcijanie mają skłonność do zastępowania upamiętania teologią.
Jest różnica między „darami Ducha” (I Koryntian 12) a „owocami Ducha” (Galacjan 5). Dary Ducha należą do sfery proroczego objawienia i mocy. Owoc Ducha to chrystusowy charakter oraz miłość. „Owoc upamiętania” to trzecia lista, czy też kategoria.

II Koryntian 7:10-11
Smutek bowiem, znoszony po Bożemu, dokonuje zbawiennej zmiany usposobienia (upamiętania – przyp. tłum.), czego się nigdy nie żałuje. (…) Nie tylko gorliwość spowodował, lecz również obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, żarliwość i potrzebę wymierzenia kary.

Wymienione wyżej owoce upamiętania są reakcją ludzkiej duszy, gdy zorientuje się, że zgrzeszyła wobec świętego i wszechmocnego Boga. Ludzka dusza jest pełna zapału, by okazać się „prawą” przed Bożym obliczem, w wyniku czego następuje diametralna zmiana tak w postawie, jak i w zachowaniu.

Owoc upamiętania jest podstawą do otrzymania łaski i zbawienia od Jeszuy (Marek 1:15, Dz 17:30) oraz wypełnienia Duchem Świętym (Przysłów 1:23, Dz 2:38). Bez podstawy jaką jest szczere upamiętanie nasze duchowe życie jest płytkie i pełne hipokryzji (Mateusz 3:7-11).


Izraelsko-Chińska Konferencja Przeznaczenia

Ariel Blumenthal

W Ewangelii Łukasza 21:24  jest napisane: „poganie deptać będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy.” W 1967 roku Jerozolima wróciła pod panowanie żydowskie pierwszy raz od 2000 lat.

Od tego czasu minęło już całe pokolenie i dziś mamy do czynienia z dwoma innymi znaczącymi faktami, które były rozpatrywane podczas niedawnej izraelsko-chińskiej konferencji Sukkot „Przeznaczeni do Królestwa”. Po pierwsze  mesjanistyczna żydowska resztka w Izraelu osiągnęła pewną liczbę oraz stabilność, dzięki której jesteśmy w stanie być swego rodzaju „bazą lotniskową” dla międzynarodowych chrześcijańskich gości.
Po drugie, w ciągu ostatnich 40 lat Duch Święty działał w Azji w szczególny sposób. W czasie jednego pokolenia mogliśmy być świadkami największego przebudzenia w historii Kościoła. Dziś Chiny liczą ok. 80-110 milionów wierzących, z których wielu przejawia żarliwe zainteresowanie sytuacją w Izraelu oraz tematyką czasów ostatecznych.

Dwa te aspekty razem reprezentują „pełnię” zarówno Izraela (Rzymian 11:12), jak i Kościoła (Rzymian 11:25). Doświadczyliśmy tego podczas konferencji Sukkot,  podczas której 130 Chińczyków wspólnie z 50 tutejszymi mesjanistycznymi (i arabskimi) przywódcami mieli wspaniały czas uwielbienia, modlitwy, nauczania i wspólnoty, a obydwa te ciała mogły się poznać bliżej.


Przemówienie Netanjahu w ONZ

Izraelskie media mają różne opinie na temat tego, czy przemówienie Netanjahu w ONZ było skuteczne z politycznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o poziom duchowy, warto zaznaczyć, że pięciokrotnie zacytował on Biblię (dosłownie i parafrazując). W tym jednym przemówieniu było  prawdopodobnie więcej odniesień do Biblii z głównego podium ONZ  niż w całym minionym roku.

  1. „Abraham, Izaak i Jakub” - Netanjahu stwierdził, że prawo narodu żydowskiego do ziemi Izraela sięga 4000 lat wstecz, do czasów patriarchów, a nie jedynie do początków ruchu syjonistycznego w XX wieku. W ten sposób użył Biblii jako ważnego i autorytatywnego dokumentu mającego znaczenie w dzisiejszym konflikcie.
  2. „Cyrus” - naród irański (perski) cieszą się dobrymi relacjami z narodem żydowskim od zamierzchłych czasów. Jednym z godnych uwagi przykładów jest postać Króla Cyrusa (555 p.n.e. - II Kronik 36:22), żyjącego w czasach poprzedzających pierwszą inwazję muzułmanów na Persję (700 n.e.) i oczywiście obecny reżim funkcjonujący w Iranie od 1979 roku.
  3. „Wilk w owczej skórze” - świadomie czy nie, Netanjahu zacytował pismo Nowego Testamentu (Mateusz 7:15), gdy Jeszua gani fałszywych proroków. Rouhani został więc zaklasyfikowany jako fałszywy prorok, a obecny kryzys polityczny jako zderzenie prawdziwego i fałszywego proroctwa.
  4. „Samotnie” - IV Mojżeszowa 23:9, V Mojżeszowa 32:8 i 33:28 mówią, że Izrael będzie zamieszkiwał samotnie. Zdumiewające jest, jak pisma te znajdują swe zastosowanie w obecnej sytuacji, kiedy to Izrael wobec ONZ „samotnie” opiera się ogólnoświatowemu dżihadowi islamskiemu i terroryzmowi.
  5. „Nigdy wyrwani” - Amos 9:14-15 mówi o ponownym osadzeniu Izraela w swojej ziemi w czasach ostatecznych oraz zawiera Bożą obietnicę o tym, że naród ten już nigdy więcej nie zostanie z niej wyrwany. Gdy Netanjahu cytował ten fragment, to tak jakby mówił, że nawet jeśli Iran posiada broń atomową i jeśli wszystkie narody świata nas zaatakują, Bóg i tak nas ochroni.

Możemy debatować nad tym czy przemowa Netanjahu była mądra z dyplomatycznego punktu widzenia. Nie można jednak zaprzeczyć, że użycie Pisma przez premiera nowożytnego Państwa Izrael w celu udzielenia nagany Narodom Zjednoczonym za ich moralne tchórzostwo i złudne obietnice świadczy o zamianie pozycji jakie zajmowały obydwie strony przez wieki.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły