>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

© 4.10.2013 Revive Israel Ministries

Tron w Jerozolimie

Asher Intrater

Gdy Salomon został koronowany na króla w Jerozolimie, usiadł na tronie swego ojca, Dawida.

I Królewska 2:12 - Salomon zasiadł na tronie Dawida, swego ojca. Jego władza królewska była bardzo utwierdzona.

To samo wydarzenie jest opisane później w Księdze Kronik. Zmienia się jednak jeden wyraz.

I Kronik 29:23 - Tak więc zasiadł Salomon na tronie JHWH.

Gdy kronista odnotowywał inaugurację panowania Salomona, uznał tron Dawida za tron Boży. Być może miało to reprezentować rozwój w zrozumieniu królestwa Bożego w tamtych stuleciach.

Tron sam w sobie jest po prostu rodzajem krzesła. Przedstawia jednak pozycję rządzenia. Tron w Jerozolimie reprezentuje niebiański autorytet Boga przekazany ludziom na ziemi. Wyobraź sobie funkcję, która łączyłaby burmistrza Jerozolimy, premiera Izraela, papieża i Sekretarza Generalnego ONZ w jednym.

Salomon skonstruował ekstrawagancko piękny tron ze złota i kości słoniowej, z 12 lwami po bokach (I Królewska 10:18-20). Istnieje duże podobieństwo między jego salą tronową a tronem niebiańskim (Objawienie 4:2-4), tak samo jak między ziemską Jerozolimą a niebiańską Jerozolimą. Pewnego dnia te dwie rzeczywistości staną się jedną (Zachariasz 14:9; Objawienie 21:2).


Burmistrz Jerozolimy

Nir Barkat został w tym tygodniu ponownie wybrany na burmistrza Jerozolimy mimo wielu politycznych machinacji wymierzonych przeciwko niemu. Barkat jest liderem unikalnie wyposażonym oraz odpowiednim aby sprostać wymaganiom tej trudnej funkcji. Dotychczas wykazał się prawością oraz troską o dobro Jerozolimy. Uważa się za potomka króla Dawida a jego życiową misją jest odbudowa Jerozolimy.


„Przebodliście mnie”

Youval Yanai

W 12 rozdziale Zachariasza, wersecie 8, Anioł JHWH jest przyrównany do Boga (Elohim) i będącego Mu równym - „jak Bóg, jak anioł JHWH na ich czele”. W proroctwie, które następuje, Boska Postać mówi o sobie trzykrotnie w pierwszej osobie.

Za pierwszym razem ostrzega, że zniszczy armie pogańskich narodów, które zaatakują Jerozolimę.
„…zmierzać będę do zniszczenia wszystkich ludów ruszających na Jerozolimę”. - w. 9.
Obiecuje również, że w tym samym czasie gdy będzie toczyć się ta wojna, wyleje Ducha Świętego na ludzi w Jerozolimie i okolicach.

„A na Dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha łaski i modlitwy”. - w. 10.
W trzecim proroctwie mówi o sobie, że został przebity, a ci, którzy Go przebili zwrócą się do Niego w pokucie.
„Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli...” – w. 10.

Wszystkie trzy prorocze wydarzenia mają związek z tą samą Osobą. Tą, która poprowadzi niebiańskie armie ku zniszczeniu wrogów Izraela, która wyleje Ducha Świętego na mieszkańców Jerozolimy i którą również przebodli. Jak to możliwe, aby Bóg został „przebity”? Kto może mówić w tym fragmencie w pierwszej osobie jako Bóg? Czy dostrzegacie spójność całego tego fragmentu?


Dziewiętnaste błogosławieństwo

Moti Cohen

Centralną częścią tradycyjnej żydowskiej modlitwy jest „Amida”, zwana również „Osiemnastym Błogosławieństwem”. Tego rodzaju modlitwy odzwierciedlają światopogląd rabiniczny począwszy od czasów Jeszuy, bazujący przede wszystkim na Piśmie.

Stricte rzecz ujmując, istnieje nie 18, ale 19 błogosławieństw. Dlaczego? Ponieważ jedno zostało dodane później. Nie było ono częścią oryginalnego zbioru. Tak naprawdę, wcale nie jest błogosławieństwem, ale klątwą rzucaną na wszystkich heretyków, szczególnie na Żydów wierzących w Jeszuę.

Biorąc pod uwagę, że modlitwy te są powtarzane 3 do 5 razy dziennie przez 2 do 3 milionów ortodoksyjnych żydów, możemy obliczyć, że wierzący, szczególnie mesjaniczni „apostaci” są przeklinani około 10 milionów razy każdego dnia (może to po części wyjaśniać, dlaczego niekiedy czujemy tak wiele presji duchowej tu, w Izraelu!).
Jako wspólnota błogosławimy tym, którzy nas przeklinają (Łukasz 6:28). Przebaczamy im tak, jak nakazał Jeszua, ponieważ „nie wiedzą, co czynią” (Łukasz 23:34). Naszym jedynym pragnieniem jest widzieć, jak ludzie się nawracają. Łamiemy też to przekleństwo, ponieważ Jeszua obiecał nam „władzę (...) ujarzmiania wszelkiej siły wrogiej” (Łukasz 10:19).

Klątwa domaga się, byśmy zostali „odcięci” i wymazani z księgi życia. My jednak wiemy, że jesteśmy w niej zapisani pomimo prześladowań skierowanych przeciwko nam. „cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łukasz 10:20). Dzięki Bogu, że nic nie jest w stanie pozbawić nas życia i miłości jakie otrzymaliśmy od Jeszuy.


Juster w Anglii

Dan Juster spotka się z Nicky Gumblem, autorem Kursu Alfa i jednym z najbardziej wpływowych ewangelickich chrześcijan w Wielkiej Brytanii. Dan spotka się również z wielebnym Toby Howarthem, dyrektorem do spraw międzywyznaniowych pracującym dla arcybiskupa anglikańskiego, Justina Welby. Zarówno Gumble jak i Welby mają w swych rodzinach korzenie żydowskie. Módlmy się o przełomowe odnowienie relacji między Izraelem a Kościołem Anglikańskim.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły