>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 15.11.2013 Revive Israel Ministries

Slunce, měsíc a šekel

Ašer Intrater

Během zatmění slunce to pro člověka vypadá, jako by měsíc zakryl celou velikost slunce – a to i přesto, že měsíc je mnoho násobně menší než slunce. Dokonce, i kdyby někdo držel v natažené paži minci šekelu, zdálo by se, že je stejně velká jako slunce nebo měsíc, přestože je miliarda krát menší.

Jak to, že může slunce, měsíc a mince vypadat velikostně stejně? Co je blízko zjevně vypadá větší než to co je daleko. A to platí jak u zraku, tak u sluchu a všech dalších formách záření. Ješua mluvil o duchovním aspektu tohoto zákona perspektivy.

Matouš 7:3
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

Cokoli co udělám správně já, mi bude připadat, jakoby to mělo obrovskou důležitost, ale cokoli udělá správně kdokoli jiný, mi bude připadat jako malé a bezvýznamné. Cokoli udělám špatně, mi bude připadat bezvýznamné – ale když někdo jiný udělá něco špatně, mi proporčně bude připadat obrovské.

Proto, když někdo jiný mluví o tom, co se děje v jeho životě, musíme vynaložit zvláštní úsilí ke koncentraci a naslouchání. Abychom mohli pochopit, jak to vypadá z perspektivy toho druhého, musíme nutit naše myšlenky a pocity být v tom okamžiku menšími a nutit i představivost zvětšit to, co ten druhý říká.


Kdo naříká?

Roni Rejuwan, Tal Robin

Proroctví týkající se druhého příchodu Mesiáše říká, že obyvatelé Jeruzaléma „Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli.“ – Zacharjáš 12,10. Proroctví pak pokračuje „Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného,“. Kdo jsou ti lidé, kteří budou naříkat?

Jejich nářek vypadá jako znak pokání za odmítnutí a oponování Mu po tak dlouhou dobu, jediný obrat k Němu, na poslední chvíli. Je zde rovněž přidaný detail: lidé budou naříkat ve skupinách, kdy muži a ženy budou odděleně.

Zacharjáš 12,12 a 14
Naříkat bude země, každá čeleď zvlášť: zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť,… všechny ostatní čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť."

Je zvláštní, že ultra-ortodoxní sekty v oblasti Jeruzaléma jsou rozděleni do samostatných pod-komunit, a tyto sekty vyžadují dokonce mnohem extrémnější oddělení mezi muži a ženami už od útlého věku – ve školách, synagogách a i trzích.

Je možné, že oddělení mužů a žen, nářek, a pokání na poslední chvíli může být aplikovatelné na různé dnešní sekty ultra-ortodoxního Judaismu v oblasti Jeruzaléma?


Filipínská katastrofa

Cody Archer

Podle OSN super-tajfun Haiyan, který zasáhl Filipíny minulý víkend, se osobně týká 4,3 milionů lidí a 650 000 jich zůstalo bez domova. Mezinárodní společenství se předhání v poskytnutí pomoci. Izraelský velvyslanec OSN Ron Prosor řekl, že Izrael podporuje Filipíny nejen slovy, ale i činy. Izraelské obranné jednotky (IDF) vyslalo dva Boeingy 747 se 147 vojáky, 234 doktory, sestrami a paramediky, rovněž jako i vybavením k postavení mobilní nemocnice. Je smutné, že muslimské státy Blízkého východu bohaté na ropu nabízejí tak málo pomoci v této krizi.

Prosím modleme se za útěchu a probuzení mezi Filipínci a taktéž za pozitivní vztahy s týmy z Izraele.


Výstava Bible

Tento týden v izraelských médiích propagují novou výstavu v Bible Lands Museum. Reklama říká: „Kniha Knih – Tanach a Nový zákon“. V Jerusalem Post píšou, že výstava obsahuje více než 200 nejvzácnějších ručně psaných písem, včetně originálních fragmentů Septuaginty (pozn.př. nejstarší řecký překlad Starého zákona) a rané písemnosti Nového zákona.

Filip Vukosovavic, kurátor muzea, zdůrazňuje, že Křesťanství a Judaismus jsou „provázané a nemohou být odděleny“. Sdílejí stejný teologický zdroj a vycházejí ze stejného geografického bodu a tím je země Izrael.“

„Nikdy jsme zde neměli výstavu, která by ukazovala na mocné spojení mezi Judaismem a Křesťanstvím“, říká ředitelka Bible Lands Muzeum Amanda Weiss. Prosím modlete se za úspěšnost a rozšíření výstavy v Bible Lands Museum.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły