>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 13.12.2013 Revive Israel Ministries

Izrael i Kościół

Aszer Intrater

W Liście do Rzymian 1:8 Paweł rozważa plan zbawienia indywidualnych ludzi. W Rzymian 9:11 pisze o suwerennym Bożym planie dla Izraela i narodów. Paweł wiedział, że, zgodnie z proroctwami, Jerozolima będzie wkrótce zniszczona a Izrael zesłany na długotrwałe wygnanie. Wiedział również, że Ewangelia będzie głoszona narodom, i że powstaną kościoły.

To był dramatyczny punkt zwrotny w rozwoju królestwa Bożego. Co to mogło oznaczać? Do czego to miało zmierzać? Pawłowi objawiona została tajemnica o tym, że międzynarodowa ecclesia będzie wzrastać, aż nastanie „pełnia pogan” (Rz 11:25); a po tym nastąpi odbudowa Izraela, która dojdzie do punktu kulminacyjnego, w którym „cały Izrael będzie zbawiony” (Rz 11:26).
Te dwie koncepcje - pełnia Pogan i zbawienie Izraela – mają ogromne znaczenie. Są one podstawą królestwa Bożego, przewidzianego w Torze i zaplanowanego od początku czasów. Kiedy Dan Juster, Eitan Shishkoff i ja zaczynaliśmy posługę Tikkun International, jako cel naszej wizji wybraliśmy zdanie: „Podwójna Odbudowa Izraela i Kościoła”.

Zapowiedź zbawienia Izraela widać już w błogosławieństwie Mojżesza w V Mojżeszowej 33:29 – „Izrael…lud zbawiony”. Zapowiedź pełni pogan widać już w błogosławieństwie Efraima w I Mojżeszowej 48:, 19 – „…pełnia pogan.” (Użyto tutaj hebrajskiej frazy: מלוא הגויים , która pojawia się również w Rzymian 11:25).

Apostoł Paweł nie „wymyślił” tych koncepcji. Pisma Pawła na temat Izraela i narodów zakorzenione są już w I i V Księdze Mojżeszowej. Plan Boga jest stały i konsekwentnie budowany od początku do końca.


Zwiastowanie

Elhanan Ben Avraham

Główną atrakcją tej jesieni w Muzeum Izraela jest rzadkie dzieło jednego z największych artystów włoskiego renesansu – Botticelliego – Zwiastowanie.

Ten wspaniały fresk ścienny, namalowany w 1481 roku, został umieszczony w Sali Muzeum Izraela, wystawiony do oglądania przez Izraelitów. To tak, jakby anioł Gabriel po raz kolejny przyszedł do Jerozolimy, by ogłosić żydowskiej dziewicy narodzenie dziecka, które będzie znane jako Boży Syn.

Obok fresku umieszczono ponadczasowe słowa z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, opisujące nawiedzenie w języku hebrajskim z tłumaczeniem na angielski. Obserwowałem jak zarówno świeccy jak i religijni Żydzi stali i w ciszy czytali słowa zwiastowania, piękny tekst nieznany większości Żydom którzy nigdy nie otworzyli stron Nowego Testamentu. Taka jest moc sztuki.

Ja sam wpatrywałem się w wielkie piękno tego malowidła, głęboko poruszający wyraz współczucia na twarzy anioła, głębokie emocje duszy wyrażone na twarzy i w gestach dziewicy Miriam, delikatną harmonię kolorów i wyjątkową i dramatyczną perspektywę oraz głębię kompozycji będącą dziełem rąk mistrza.


Syn Nadafa Zaatakowany

Grecko-ortodoksyjny ksiądz, Gabriel Nadaf z Nazaretu, opisał jak on i jego rodzina otrzymywała pogróżki śmierci i wszelkiego rodzaju słowne ataki począwszy od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy zaczął nawoływać chrześcijańskich Arabów do wstępowania do IDF (Sił Obronnych Izraela) i integrowania się z izraelskim społeczeństwem. „Jeśli chcesz iść ścieżką, która jest właściwa, musisz wiedzieć, że będziesz atakowany i będą ci grozić; ale jeśli ty tego nie zrobisz, to kto?”

W tym tygodniu syn Nadafa został brutalnie zaatakowany, w efekcie czego musiał być hospitalizowany. Premier Beniamin Netanjahu odniósł się do tego ataku na niedzielnym posiedzeniu rządu, mówiąc, że Izrael nie będzie tolerował gróźb fizycznych ataków przeciwko chrześcijanom, muzułmanom czy Druzom, którzy „chcą wiązać swój los z państwem Izrael i służyć w IDF.”

Módl się z nami o ochronę rodziny Nadafa, o wyzdrowienie ich syna oraz aby i inni stanęli wraz z nimi do boju.


To dziewczynka!


Cieszymy się, że możemy ogłosić kolejne narodziny w zespole Revive. W sobotę wieczorem Estera Gavriela Smilovici przyszła na świat ku radości dumnych rodziców: Jeremiasza i Racheli. Estera urodziła się wcześniej niż planowano i ważyła tylko 2 kg. Módl się, aby Estera szybko rosła i by Rachela doszła do pełni sił po długim porodzie.


Morze Czerwone do Morza Martwego

Morze Martwe uszczupla się w ostatnich latach o prawie jeden metr na rok. W tym tygodniu w Waszyngtonie Izrael, Jordania i władze Palestyny podpisały umowę dotyczącą ambitnego projektu o dzieleniu się wodami. Plan obejmuje budowę dużych instalacji odsalających wodę oraz 180-kilometrowego rurociągu pompyjącego wodę z Morza Czerwonego do Morza Martwego. Podniesienie poziomu Morza Martwego spowoduje prawdopodobnie rozkwit biznesu turystycznego w tym rejonie.


Śnieg w Jerozolimie

Zazwyczaj w Jerozolimie spada kilka centymetrów krótko utrzymującego się śniegu raz czy dwa razy do roku. Pisząc te słowa jesteśmy świadkami jednego z największych opadów śniegu, jakie miały miejsce w zanotowanej historii Jerozolimy (ponad 70-cio letniej). Śnieg sięga do kolan i pada nadal. Cóż za błogosławieństwo!

Być może słyszeliście już o wiadomościach z Izraela, a ściślej mówiąc, z Jerozolimy, która cała przykryta została grubą warstwą śniegu w wyniku silnej śnieżycy. Wraz z mężem byliśmy jednymi z ostatnich, którym się udało opuścić miasto tydzień temu, jako że musieliśmy lecieć do Szwajcarii z przyczyn rodzinnych. Podróż na lotnisko zajęła nam 3 godziny zamiast 45 minut. Tyle o pogodzie.

Czy miałeś ostatnio okazję podzielenia się z kimś swoim świadectwem? Ja musiałam je nawet spisać aby móc je potem wykorzystać w programie seminaryjnym poradnictwa biblijnego. Było to wyzwanie ale również wielkie błogosławieństwo. Dzięki temu ponownie zastanowiłam się nad tym jak wiele Bóg uczynił w moim życiu. Przypomniało mi, że Bóg jest realny i że mogę Mu ufać, że dokończy pracę, jaką we mnie zaczął. Na nowo napełniło mnie to wdzięcznością za wszystko co zrobił oraz nadzieją i wyczekiwaniem na to wszystko, co jeszcze uczyni. Wszyscy jesteśmy rozpoczętym dziełem, a wielki artysta wciąż nad nami pracuje. Pamiętajmy o tym – szczególnie w tym (dla tak wielu) szalonym, zaganianym i stresującym okresie Świątecznym.

Wraz z kończącym się rokiem 2013 błogosławimy Was i modlimy się abyście oglądali wypełnienie się jeszcze więcej Bożych obietnic w nadchodzącym roku.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły