>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.12.2013 Revive Israel Ministries

Czym jest miłość?

Asher Intrater

Największym przykazaniem Pisma jest kochać. Jeśli Bóg nakazuje nam kochać, to musi być to coś co jesteśmy w stanie czynić lub nie czynić. Musi być to coś związanego z naszą wolą. Najprościej rzecz ujmując można by ją nazwać „dobrą wolą” względem kogoś.

Łukasz 2:14 – „…ludziom Dobrej Woli”

Kochać kogoś to życzyć mu tego, co najlepsze, wypełnienia się w jego życiu Bożego przeznaczenia oraz aby otrzymał wieczną nagrodę i błogosławieństwo. Boża „dobra wola” ku ludziom wyraża się w zdaniu „Tak Bóg umiłował świat…” Jest to oczywiście motywacja dla nas do dzielenia się z innymi Ewangelią, tak by zostali zbawieni a nie ukarani. (Jan 3:16).

Miłość jest to również pragnienie związania naszej duszy z duszą innej osoby. Hebrajskie słowa ‘wspólnota’ i ‘przyjaciel’ oznaczają bycie złączonymi razem.

I Samuela 18:1 - A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego.

Zwróć uwagę na wyraz ‘dusza’. Mieć dobrą wolę ku innym to miłość duchowa a pragnąć związać się z kimś to miłość duszy. Jesteśmy powołani do kochania zarówno duchem jak i duszą (V Mojżeszowa 6:5).

Pierwsi uczniowie byli jednego serca (ducha) gdy modlili się razem (Dzieje 1:14). Gdy spędzali czas na wspólnym jedzeniu, spotkaniach, prześladowaniach i dzieleniu się tym co mieli, stali się również jedni duszą (Dzieje 4:32). Możemy mieć dobrą wolę ku wszystkim ludziom w duchu, ale możemy się związać duszą z nie tak liczną grupą osób.


Życie jest ciężkie

Ariel Blumenthal

Po kres swych dni apostoł Paweł ostrzegał, że: „w ostatecznych czasach nastaną trudne chwile. Ludzie bowiem będą samolubni…” – II Tymoteusza 3:1-2. Życie jest ciężkie i będzie ciężkie nadal. Jedną z rzeczy, których musimy się nauczyć to to, że potrzebujemy siebie nawzajem. Życie jest zbyt trudne aby dać sobie radę samemu. Musimy przylgnąć jeden do drugiego jako przyjaciele, rodzina i kongregacje wiary.
Mogliśmy zauważyć małą cząstkę tego podczas burzy śnieżnej jaka miała miejsce w tym tygodniu w Jerozolimie, w wyniku której wysiadła elektryczność a drogi stały się nieprzejezdne. Musimy być gotów pomagać jedni drugim w miłości i praktycznym usługiwaniu. Na kogo możesz liczyć, gdy będziesz potrzebował pomocy? Wspólnota tworzy się poprzez praktyczne usługiwanie.

„A módlcie się, aby ucieczka wasza nie przypadła w zimie albo w szabat”. (Mateusz 24:20)

Podczas gdy niektórzy z Was zapewne marzą o „białych Świętach”, my, tu w Jerozolimie, otrzymaliśmy bardzo przyziemną lekcję na temat nauczania Jeszuy o wydarzeniach czasów ostatecznych mających mieć miejsce w Jerozolimie! Największa od dziesięcioleci śnieżyca zupełnie sparaliżowała nasze miasto: 5 dni później wielu ludzi wciąż nie mogących wygrzebać się spod śniegu, połamane gałęzie drzew, brak prądu. Pomyśl: Jeszua instruuje nas, abyśmy modlili się, aby pewne wydarzenia czasu Ucisku nie nastąpiły a) podczas zimy – kiedy zimno i śnieg mogą uprzykrzyć życie; lub b) w szabat – kiedy, zarówno w Jego jak i w naszych czasach, w Jerozolimie zakazana jest publiczna komunikacja. Oznacza to, że nasze modlitwy (i działania oparte na modlitwie) mogą wpłynąć na czas rozpoczęcia, intensywność i długość trwania wydarzeń czasów ostatecznych (zobacz także werset 22). Wielu z nas miało możliwość goszczenia nieznajomych, służenia biednym i starszym oraz świecenia blaskiem Jeszuy naszym sąsiadom w bardzo praktyczny sposób. Proszę, módl się, aby z tego wszystkiego zrodził się owoc dla Królestwa oraz dla wielu wciąż zranionych, zziębniętych i samotnych.


Plakaty ostrzegające przed Mesjanicznymi Żydami

Cody Archer

Ostatnio, w wielu dzielnicach w centrum Jerozolimy rozwieszone zostały plakaty bezpośrednio atakujące mesjańskich wierzących i postęp w głoszeniu Ewangelii. Oto treść plakatów przetłumaczona z hebrajskiego:

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Centrum Misyjne (Następnie podany jest dokładny adres budynku). Pomimo oporu niżej wymienionych: (lista pięciu ultraortodoksyjnych jerozolimskich wspólnot), misjonarze planują wybudować ogromny kompleks budynków przeznaczony na ich misyjne przedsięwzięcia. Ich cel jest jasny – złapać w swe sidła młodzież i dzieci, niestałe i biedne. Jest to zagrożenie dla przyszłości naszych dzielnic. Nie pozwolimy naszym dzieciom i młodzieży zostać schwytanym w sidła misjonarzy. Nie spoczniemy i nie umilkniemy dopóki nie zaprzestaną swych akcji na terenie naszych osiedli. Przygotujcie się na bitwę z mieszkańcami. Niebezpieczeństwo! Żydzi dla Jezusa.

Niektórzy z członków naszej kongregacji oraz zespołu mieszkają na tych osiedlach. Proszę, módl się, aby wszyscy wierzący w Jerozolimie zostali napełnieni miłością i wrażliwością na Ducha Świętego, budując relacje z sąsiadami.


Inne artykuły - 2013

Inne artykuły