>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.1.2014 Revive Israel Ministries

Gdy Bóg schodzi na ziemię

Kliknij TUTAJ aby obejrzeć trzecią część z serii Gdy Bóg schodzi na ziemię (po angielsku)! W swym przesłaniu Aszer opowiada o tym, jak Bóg schodzi by w nas zamieszkać, dać nam moc, zmienić nas i zjednoczyć Duchem Świętym. Mówi również o różnych grupach ludzi przebywających w Jerozolimie gdy Duch Święty został wylany w 2. rozdziale Dziejów.
Jeśli przegapiliście poprzednie części, kliknijcie tutaj: Część 1 i Część 2.


Wstęp do proroctw o czasach ostatecznych

Gil Afriat

Po przyjściu Mesjasza, w czasach Millenium, na ziemi zapanuje pokój oraz nastąpi odnowienie stworzenia. Większość proroctw o czasach ostatecznych mówi jednak o okresie następującym zaraz przed Jego przyjściem. Ponieważ tylko 10% Pisma dotyczy proroctw o czasach ostatecznych, powinniśmy zachować właściwy balans i nacisk jeśli chodzi o ich studiowanie (II Tymoteusza 3:16).

Choć nie znamy dokładnego momentu przyjścia Jeszuy (Mateusz 24:36), mamy rozpoznać porę (Mateusz 24:33). Przyjdzie On jak “złodziej w nocy” do nieprawych (I Tesaloniczan 5:2), lecz nie chce, abyśmy my błądzili po omacku w tym temacie (I Tesaloniczan 5:4).

Pismo powtarza wiele razy, że nadejdzie On wkrótce (Obj 1:3, 3:11, 22:20), jednocześnie ostrzegając, że czas do Jego powrotu może nam się wydawać bardzo długi (Mateusz 24:48, 25:5; Łukasz 19:11; II Piotra 3:4). Dlaczego tak się dzieje? Bóg chce, aby wierzący w każdym pokoleniu myśleli, że Jeszua powróci za ich dni, aby byli duchowo i moralnie przygotowani, sprawiając w ten sposób, że wzrastamy w bliskości i poznaniu Boga. Co więcej, Jego wolą jest abyśmy gorąco pragnęli Jego przyjścia (Obj 22:17; II Tym 4:8), będąc świadomymi rychłości boskiego sądu i pragnąc ujrzeć Pana uwielbionego na Jego tronie w Jerozolimie.

Proroctwa o czasach ostatecznych mają swe końcowe i częściowe wypełnienie. Końcowe wypełnienie nadejdzie przy końcu historii, a wypełnienia częściowe mają miejsce w licznych pokoleniach na przestrzeni dziejów. Zrozumienie tej podwójnej natury – częściowej i końcowej, teraźniejszej i przyszłej – da nam głębszy wgląd i perspektywę gdy spotkamy się z nauczaniem o czasach ostatecznych.


Zakrwawione ręce

(Zaczerpnięte od Telema Yahava, Yediot Aharonot, 24.12.2013, s. 14)

(Komentarz edytora: fragment został opublikowany w dość niebezpiecznym czasie, kiedy to Izrael uwalnia trzecią grupę skazanych terrorystów, jako ukłon w stronę negocjacji pokojowych dyrygowanych przez Johna Kerry'ego. Wielu Izraelitów, zwłaszcza rodziny i przyjaciele ofiar zamachów terrorystycznych, urządzili demonstrację przeciwko tym ustępstwom. Dzielimy się tym tutaj abyście mieli świadomość nasilenia się wzburzenia społeczeństwa izraelskiego jakie towarzyszy tego typu decyzjom politycznym.)

12. października 2000 roku, dwóch izraelskich rezerwistów – Yosi Abrahami i Vadim Norzits – jechali swoim czerwonym Fordem Fiestą, gdy w pewnym momencie źle skręcili i znaleźli się w Ramallahu. Palestyński policjant, Raad A-sheikh, poprowadził ich na piętro komisariatu. Na zewnątrz zebrał się tłum.

Protokół sądowy tego, co wydarzyło się później został opublikowany w tym tygodniu, po 13 latach opóźnień ze strony sądownictwa. A-sheikh oznajmił: “Wziąłem 25-centymetrową, żelazną rurę. Biłem nią rosyjskiego żołnierza (Noritza) po głowie aż upadł a z jego gardła zaczęły się wydobywać bulgoczące dźwięki”. Inny palestyński policjant, Tarek Tabash, powiedział przesłuchującym: “Widziałem jednego z żołnierzy leżącego twarzą do ziemi, płaczącego i mówiącego po hebrajsku słowa, których nie rozumiałem. Uderzyłem go trzykrotnie moją drewnianą pałką”.

Abed al Aziz Tsallah – młody obywatel Palestyny stojący w tłumie na zewnątrz, wszedł po schodach i wkroczył do sali. Zeznał: “Wszyscy oszaleliśmy na widok krwi. Ujrzałem izraelskiego żołnierza leżącego twarzą do ziemi z nożem utkwionym w górnej części pleców, po prawej stronie. Wyciągnąłem nóż i dźgnąłem go jeszcze dwu- lub trzykrotnie, zostawiając na koniec nóż wbity w jego plecy. Inni obecni zaczęli go kopać. Po tym jak go dźgałem, zasłoniłem mu usta jedną ręką a drugą położyłem mu na ramieniu próbując go udusić. Zobaczyłem, że ręce miałem całe we krwi, podszedłem więc do okna i pomachałem nimi do ludzi stojących na podwórku”.

Zakrwawione ręce Tsallaha stały się symbolem “Linczu w Ramallahu”, wyrytym w zbiorczej pamięci każdego Izraelity, również dzisiaj. Poszargane ciała dwóch rezerwistów zostały zrzucone z okna na ulicę. Tsallah spędził 10 lat na robotach w więzieniu za morderstwo, 3 lata temu został jednak WYPUSZCZONY w ramach wymiany za uwolnienie Gilada Shalita. Proces w palestyńskich sądach nigdy się nie zakończył.


“Rodzi się gwiazda”: podsumowanie

Betty Intrater

W październiku prosiliśmy was o modlitwę o produkcję musicalową Izraelskiego Stowarzyszenia Żydów Mesjanistycznych (MJAI) “Rodzi się gwiazda”. Została wystawiona w grudniu i okazała się ogromnym sukcesem. Na pokaz galowy  w Kibbucu Brenner przyszło około 1500 osób, tak wierzących jak i niewierzących. Tekst, piosenki i choreografia zostały skomponowane przez miejscowych mesjańskich wierzących. Musical został profesjonalnie nagrany przez 5-osobową ekipę filmowców. W przedstawieniu (na scenie i poza nią) wzięło udział łącznie ponad 80 osób. Wspólna gra dorosłych i małoletnich aktorów przydała wieczorowi ciepła i zmieniła go w wydarzenie prawdziwie rodzinne. Dziękujemy za modlitwy! (Więcej informacji o Stowarzyszeniu MJAI na www.mjai.co.il)


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły