>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 31.1.2014 Revive Israel Ministries

Holokaust i proroctwo 70 lat

Asher Intrater i Ariel Blumenthal

W tym tygodniu w Europie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 69. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz. Członkowie izraelskiego rządu zgromadzili się u bram Auschwitz. Ostatnio odkryto nowe dokumenty nazistowskiego dowódcy Himmlera, rzucające nowe światło na wydarzenia tamtych dni.

Prorok Jeremiasz pisał o 70-letniej karze i wygnaniu ludu Izraela, którego początek datuje się na 586 r. p. n. e., oraz o zburzeniu pierwszej świątyni (Jeremiasz 25). Lata później Daniel przeczytał proroctwo Jeremiasza i zdał sobie sprawę, iż 70 lat wkrótce miało się wypełnić, dlatego też poświęcił wiele czasu na modlitwę i post, by ujrzeć jak wypełnia się słowo Boże (Daniel 9:2). Następnie otrzymał od anioła Gabriela dalsze proroctwo o 70 latach.

W tym nowym proroctwie wzór 70 lat (70 “tygodni” lat) rozszerzył się na czas przyszły i na całkiem nowy wymiar dotyczący Mesjasza i Czasów Ostatecznych (Daniel 9:24). Daniel ujrzał wyraźny związek pomiędzy 70 latami z proroctwa Jeremiasza i 70 tygodniami ze swojej wizji. Proroctwo Jeremiasza dotyczyło historii i miało rychłe wypełnienie. Wizja Daniela dotyczyła przyszłości i czasów mesjańskich.

70 lat z czasów Jeremiasza i Daniela do dzisiaj jest duchowym wzorem. Rok 70. wyznacza koniec okresu biblijnego, konkretnie – sądu nad narodem. Dziesięcioro Przykazań głosi, że grzech pokolenia będzie doświadczany do trzeciego i czwartego pokolenia – to również około 70 lat (II Mojżeszowa 20:5). Jeśli chodzi o Holokaust, okres 70 lat dobiega końca. Ostatnie osoby, które przeżyły Holokaust, jedna po drugiej odchodzą, a wraz z nimi bezpośredni wpływ psychologiczny wywierany na ich wnukach i prawnukach. Ta duchowa zmiana niesie za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki.

Wierzymy, że w nadchodzącym roku, 70-tym po Holokauście, nastąpi zmiana w sposobie działania Boga w stosunku do Izraela i pozostałych narodów, w szczególności Europy (podobna zmiana nastąpi na Dalekim Wschodzie, jeśli chodzi o Japonię i jej stosunki z krajami sąsiadującymi). Obyśmy byli jak Daniel, nastawiając nasze serca na post i modlitwę o ten nowy okres, i oby Pan obdarzył i nas wejrzeniem w czasy ostateczne – w okres odnowy i przebudzenia, tak jak za dni Zerubbabela.


Widząc Boga w innych

Anja A.

Bóg jest tak wielki, że nie mógłby umieścić całej swej chwały i dobroci w pojedynczej osobie (poza Jeszuą). Dlatego właśnie, stwarzając nas na swój obraz, włożył po troszku Siebie w każdą osobę i w każdą grupę ludzi. Kiedy staramy się poznać go coraz bardziej dogłębnie, powinniśmy rozejrzeć się na ludzi wokół i szukać Boga w nich. Jeśli jednak podchodzimy do ludzi z uprzedzeniem, nie będziemy w stanie widzieć w nich Boga i umkną nam części Bożej natury i charakteru. Szukajmy Bożego obrazu i charakteru w ludziach wokół nas!


Uwielbienie w więzieniu

Roni Rejuwan

W 16. rozdziale Dziejów czytamy o tym jak Paweł i Sylas zostają wrzuceni do więzienia w Filippi, po tym jak rozkazali demonowi wyjść z ciała młodej niewolnicy. Wiemy z 2 Koryntian 11:23, że Paweł przebywał w więzieniu wielokrotnie. Jestem pewien, że nie był to jedyny przypadek, kiedy Apostoł oddał się całym sercem uwielbieniu i dziękczynieniu w filipińskim więzieniu. Z tego właśnie miejsca napisał te nieśmiertelne słowa:

Radujcie się zawsze w Panu. Powtarzam raz jeszcze: radujcie się. (Filipian 4:4)

Gdy Paweł i Sylas uwielbiali o północy, ściany i łańcuchy więzienne rozpadły się w wyniku ponadnaturalnego trzęsienia ziemi. Ciekawe jest, że chociaż Paweł był zamykany wielokrotnie, tylko w tym przypadku zostało odnotowane, że Bóg uwolnił go w tak cudowny sposób. Prawdopodobnie był to pierwszy raz, kiedy Paweł przebywał w więzieniu. Być może była to specjalna łaska w tej nowej sytuacji.

Podobnie jak Paweł, choć nasze okoliczności mogą nie zmienić się natychmiastowo lub w ogóle, mamy się radować. Gdy uwielbiamy, Boża obecność jest zawsze tuż przy nas.


Post Estery

Przypomnienie: Dołącz do nas w Poście Estery w czwartek 13 marca, od 6:00 do 18:00 (5:00 do 17:00 czasu polskiego). Będziemy nadawać wydarzenie na żywo przez Internet. Tematy modlitwy, grafik oraz linki zostaną wysłane w nadchodzących tygodniach.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły