>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
© 14.2.2014 Revive Israel Ministries

Antychryst – Czy historia mogłaby się powtórzyć?

(Część trzecia) Aszer Intrater


Greckie wyrażenie „anti-Christos” jest nowotestamentowym określeniem kogoś, kto albo jest „przeciwnikiem” Chrystusa (Mesjasza) albo kogoś kto „zajmuje jego miejsce”. We współczesnej hebrajskiej wersji Nowego Testamentu słowo to tłumaczy się jako corer, w oparciu o wers z Estery 3:10, w którym Haman opisany jest jako „wróg” lub „dręczyciel” Żydów. Corer pochodzi od tego samego rdzenia co słowo „ucisk”, opisującego wydarzenia czasów ostatecznych (Jer 30:7; Dan 12:1). Haman jest prototypem Antychrysta, który również sprawi wielkie problemy Żydom, w czasie Wielkiego Ucisku (Mat 24:21; Obj 7:14).

Mordochaj nie pokłonił się Hamanowi, co doprowadzało go do furii. Kiedy odkrył, że Mordochaj jest Żydem, chciał zabić nie tylko jego, ale i cały lud. Jest to główny cel  Antychrysta – najprościej ujmując: zabić wszystkich Żydów! Księga  Estery 3:6 – Haman szukał sposobu, jak zabić wszystkich Żydów. Ten aspekt ludobójstwa jest podobny do wydarzeń za czasów Faraona, Heroda i Hitlera. Będzie to wyraźny znak identyfikujący Antychrysta u końca czasów.

„Czy historia mogłaby się powtórzyć?” – Z pewnością. Jeśli tego typu wydarzenia zaszły już kiedyś w Persii (starożytny Iran), to mogą się wydarzyć i dzisiaj. Parę lat temu pojechałem do Jordanii na konferencję arabskich chrześcijan i mesjańskich Żydów. Jeden z arabskich pastorów powiedział do mnie: „Czy wiesz, że groziła nam śmierć za przybycie na tę konferencję?” Odpowiedziałem pytając: „Czy dlatego, że jesteś chrześcijaninem w muzułmańskim kraju?”  „Nie – powiedział – groziła nam śmierć za rozmawianie z tobą, dlatego, że jesteś Żydem.”

Planem Hamana było „…wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów” – Estera 3:13. To daje głębokie wejrzenie w słowa Jeszuy mówiącego o przyjściu Szatana – „by kraść, zarzynać i wytracać” Jan 10:10. Chodzi tu nie tylko o duchowy atak na ludzkie umysły, ale również o historyczne próby ludobójstwa Żydów.
Kiedy narody ziemi zjednoczą się, aby zniszczyć Izrael, międzynarodowa wspólnota chrześcijan będzie musiała zdecydować czyją stronę zajmie. Powstańmy jako współcześni Mordochajowie i Estery i wstawiajmy się przeciwko planom Szatana i Antychrysta mającym na celu zniszczenie Izraela, Żydów i chrześcijan.


Post Estery

Przypomnienie: Dołącz do nas na „Ta’anit Ester” (Post Estery) w czwartek, 13-ego  marca. Będziemy transmitować to wydarzenie przez 12 godzin (6.00 – 18.00 czasu izraelskiego tj. 5.00 - 17.00 czasu polskiego). Czas ten będzie prowadzony przez różnych lokalnych przywódców z wielu zgromadzeń i posług w Izraelu. Jest to ważny czas dla globalnego ciała Mesjasza, by jednomyślnie pościł i modlił się jak to robiła Estera, jej służebnice i wszyscy Żydzi w Suzie, prosząc Boga o zbawienie dla Żydów (Estery 4:13-17). Poza tym, będziemy się też modlić o jedność w Ciele Mesjasza, o kraje muzułmańskie, o przebudzenie w narodach, etc.

Tematy modlitewne, harmonogram i linki wyślemy w najbliższych tygodniach.


Wspólny posiłek mężczyzn

Eddie Santoro

W zgromadzeniu Ahavat Jeszua jednym z naszych podstawowych celów jest pogłębienie osobistych relacji między członkami Ciała Chrystusa. W miniony piątkowy poranek 16 mężczyzn zebrało się na wspaniały czas społeczności, smacznego jedzenia, modlitwy i studiowania Biblii. Pośród pełnego presji życia w Jerozolimie, spędzenie dobrego i wartościowego czasu razem w małej grupie uzdalnia braci – starszych i młodszych – do dzielenia się i połączenia ze sobą nawzajem na bardzo osobistym poziomie.

W tym tygodniu siostry planują zorganizować podobne wydarzenie. Proszę módlcie się o stały rozwój zdrowych i pogłębiających się relacji pomiędzy braćmi i siostrami, którzy tworzą naszą społeczność. Jest to absolutnie kluczowe, jeśli chcemy być wyrazem Jego miłości w Jerozolimie.


Izraelski Sąd Najwyższy

Najwyższym  Sędzią Sprawiedliwości w Izraelu jest Aszer Grunis. W znaczeniu biblijnym sąd najwyższy Izraela ma kluczową rolę jeśli chodzi o moralność i sprawiedliwość. Sąd najwyższy musi obecnie zmierzyć się z kilkoma „przełomowymi” kwestiami :

  1. Szpital Hadassa – strajki i dyskusje między lekarzami, pracownikami medycznymi a kierownictwem szpitala w kwestii budżetu.
  2. Zmiana na stanowisku burmistrza w Nazarecie – konieczność powtórnych wyborów ze względu na udowodnioną korupcję muzułmańskich ugrupowań w mieście.
  3. Zmiana na stanowisku burmistrza w Bet Szemesz – konieczność powtórnych wyborów ze względu na udowodnioną korupcję ultra-ortodoksyjnych ugrupowań w mieście.
  4. Projekt Równości – potrzeba reformy ze względu na masową odmowę odbywania służby w izraelskiej armii przez ultra – Ortodoksów (Haredi).
  5. Skandal Pinto - Arbiv – zarzuty o korupcję między charyzmatycznym rabinem Pinto a szefem okręgowej Policji, Arbivem.
  6. Metsger – zarzuty o korupcję przeciwko byłemu głównemu rabinowi Metsgerowi w czasie jego kadencji.
  7. Wykorzystanie seksualne – liczne sprawy o seksualne wykorzystanie, niemoralność, prostytucję w każdej sferze izraelskiego społeczeństwa.

Módlmy się o Grunisa i Izraelski Sąd, aby byli instrumentami prawdziwej społecznej sprawiedliwości i moralności w Izraelu. Jedną z głównych modlitw judaizmu jest modlitwa o odbudowanie sędziów w sprawiedliwości. Modlitwa ta zaczerpnięta jest z proroczej obietnicy danej Jerozolimie: Izajasz 1:26 – „I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.”
Niech sprawiedliwy system sądowniczy w Izraelskim Sądzie w Jerozolimie ma duchowy efekt na Królestwo Boże! Odnowienie sprawiedliwości w Jerozolimie będzie potężnym wypełnieniem proroctwa czasów ostatecznych.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły