>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 28.2.2014 Revive Israel Ministries

Estera – przypowieść o Kościele czasów ostatecznych

W poniższym wideo Asher mówi o tym, że musimy zjednoczyć się, tak jak za czasów Estery, i modlić się o wielkie przebudzenie oraz aby złe zamysły diabła i władz tego świata zostały obrócone przez Boga w dobro i potężne zwycięstwo.

Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Nasi - “Wywyższony”

Asher Intrater

Hebrajski czasownik “nisa” - נישא - oznacza “wywyższony” (podniesiony). W Księdze Izajasza znajduje się piękny ciąg wersów zawierających ten wyraz. W Izajasza 3:11-17, wszystko to co jest wywyższone a nie wielbi Pana, będzie sprowadzone na dół. W Izajasza 6:1-3 mamy opis uwielbionego i wywyższonego Króla siedzącego na Bożym tronie, czczonego przez anioły wołające “święty, święty, święty”. W Izajasza 52:13 – 53:12 sługa Pana jest wywyższony pośród cierpienia i bólu.

Czy nasz Pan jest w takim razie wywyższony w chwale czy raczej wywyższony i cierpiący? Odpowiedź brzmi oczywiście: i jedno i drugie. W Izajasza 57:15 te dwa obrazy stają się zrozumiałe gdy widzimy Pana zarówno wywyższonego jak i zamieszkującego wśród pokornych.

O postaci “wywyższonego” sługi-króla mówi szerzej Nowe Przymierze. Jan opisuje Jeszuę na krzyżu jako “wywyższonego” by zbawić wszystkich ludzi (Jan 3:14; 8:28; 12:32-34). Jeszua jest opisany jako wywyższony (uniesiony) podczas wniebowstąpienia w Dziejach 2:23 i jako zasiadający ponad wszystkimi władzami w Efezjan 1:22 i 4:10. W Hebrajczyków 7:26 Mesjasz jako nasz duchowy arcykapłan jest uniesiony do nieba, święty i oddzielony od grzechu.

Jeśli samogłoski w wyrazie “nisa” zamienią się, powstanie rzeczownik “nasi” - נשיא - co oznacza “ten który jest wywyższony”. We współczesnym hebrajskim znaczenie tego słowa to “prezydent”, np. Szymon Peres czy Barak Obama. W średniowieczu, Nasi był przywódcą żydowskiej społeczności na wygnaniu lub przywódcą religijnego sądu. Nasi Juda, Książę, wydał Misznę (pierwszą część Talmudu).

Możliwe, że Ezechiel odnosił się do proroctw z Izajasza. Uwielbiony i święty król wywyższony w 6. rozdziale Izajasza to ten sam wywyższony, cierpiący sługa z Izajasza 53 i ten sam Mesjański Król - “Nasi” z królestwa opisanego w Ezechielu. Jeszua jest Nasi – cierpiącym sługą i uwielbionym królem. Jest “Tym, który jest Wywyższony”. Gdy będziemy Go wywyższać, przyciągnie do siebie wszystkich ludzi (Jan 12:32).


Francis i Kenneth

Papież Franciszek przesłał 7-minutowe wideo z pozdrowieniami do uczestników konferencji Kenneth Copeland. Franciszek mówił o miłości jako o języku serca oraz o naszej jedności pod panowaniem Jeszuy. Powiedział, że pragnie nowego i świeżego pojednania. Na jego twarzy widać było radość i nadzieję, gdy mówił: “Sprawia mi radość to, że przyszliście razem by wielbić Jezusa Chrystusa, jedynego Pana, oraz modlić się do Ojca i otrzymać Ducha. Daje mi to radość, ponieważ widzimy, że Bóg działa na całym świecie”.

Aby obejrzeć wideo, kliknij TUTAJ.


Wizja zbawienia muzułmanów

Wywiad z Youval Yanay

Cody: Youval, od jak dawna współpracujesz z Asherem i Revive Israel i na czym polega twoja praca?

Youval: Pracuję w Revive od ponad 11 lat i obecnie jestem głównym managerem.

C: Wziąłeś niedawno udział w trzydniowej naradzie/konferencji w jednym z europejskich krajów. Z kim tam pojechałeś i kto uczestniczył?

Y: Wybrałem się z grupą 13 arabsko-języcznych przywódców kościołów z Izraela i Zachodniego Brzegu. W konferencji wzięło udział około 200 osób i określiłbym ich jako 1) wierzących muzułmańskiego pochodzenia, 2) zagranicznych misjonarzy pracujących z muzułmanami, 3) organizacje wysyłające misjonarzy, chcące sponsorować ewangelizację muzułmanów w tym regionie.

C: Jaki był główny punkt tego zebrania?

Y: Spędziliśmy czas na wspólnej modlitwie prosząc aby odczuć brzemię potrzeby zbawienia dla muzułman w Izraelu i Zachodnim Brzegu. Zastanawiamy się teraz nad sposobami na kontynuację naszej współpracy.

C: Jakie dane statystyczne podano odnośnie liczby arabsko-języcznych wierzących zamieszkujących dziś Izrael i Zachodni Brzeg?

Y: Obecnie na tym obszarze mieszka 5 milionów Arabów. 170.000 z nich to chrześcijanie, z czego 5000 jest narodzonych na nowo i aktywnie działa ku przybliżeniu królestwa Bożego. 300 z nich ma muzułmańskie pochodzenie.
C: Co było największą atrakcją?

Y: Najlepszy był czas spędzony razem oraz wspólne jedzenie i śmiech. Po raz pierwszy poproszono mnie o podzielenie się krótkim słowem na porannym spotkaniu, podczas którego mówiłem o Bożym przymierzu. Zostałem poproszony też o pobłogosławienie uczestników modlitwą Aarona w języku hebrajskim. Gdy śpiewałem, odczułem na sali silną Bożą obecność.

C: Jako lider Mesjanski z Izraela, angażujesz się w tę Naradę od kilku lat. Dlaczego czynisz ją jednym z twoich priorytetów w kalendarzu?

Y: Bycie częścią takiej grupy to wielki zaszczyt, ponieważ reprezentuje ona arabskich wierzących z terenów spornych. Nauczyłem się od nich bardzo wiele i z przyjemnością nawiązałem z nimi osobiste relacje. Są to cenni słudzy Jeszuy, działający w trudnych warunkach, mający nadzieję i radość Pana i trwający w wierności. Wierzę, że współpraca żydowskich i arabskich wierzących z Izraela jest jednym z głównych kluczy do zbawienia muzułman.

Módl się o nieprzerwaną współpracę z naszymi arabskimi braćmi i siostrami i o większe objawienie Bożego serca dla muzułman.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły