>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 14.3.2014 Revive Israel Ministries

Odnowa wszechrzeczy

Asher Intrater

Między pierwszym a trzecim rozdziałem Dziejów Apostolskich, czyli  przed i po wylaniu Ducha Świętego, można zaobserwować ogromną różnicę w zrozumieniu Królestwa przez apostołów.

Dzieje 1:6: „Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?”

Jeszua wiele mówił do swoich uczniów na temat Królestwa Bożego po zmartwychwstaniu (Dzieje 1:3). Wizja ta zrodziła się w Izraelu i rozprzestrzeniła się wśród narodów. Wydaje się, że uczniowie usłyszeli część o Izraelu ale przegapili gdzieś część drugą, tą międzynarodową. Dlatego właśnie Jeszua powiedział uczniom, że powinni być Jego świadkami  „w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” – Dzieje 1:8.

Szersza perspektywa

Myślenie uczniów poszerzyło się nie tylko w odniesieniu do ludzi i miejsc ale również czasu. Myśleli, że rzeczy zaczną się dziać od razu, „w tym momencie”. Jeszua jednak powiedział im, że to nie ich sprawa znać czasy i pory (Dzieje 1:7). Patrząc z naszej perspektywy, potrzeba było o wiele więcej czasu niż się spodziewali, aby przesłanie o królestwie obeszło cały świat i powróciło znów do Izraela.

Kiedy Szymon (Piotr) przemawiał kilka tygodni później na dziedzińcu Świątyni, ujął stwierdzenia na temat królestwa w sposób, który świadczył o poszerzeniu perspektywy zarówno w odniesieniu do czasu jak i ilości: „Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy” - Dzieje 3:21. Rozumiał, że Jeszua nie wróci dopóki na ziemi nie zostaną położone duchowe fundamenty Bożego Królestwa.

Piotrowa perspektywa królestwa poszerzyła się nie tylko o narody, ale również o „wszystkie rzeczy” - włączając całe stworzenie, zarówno w niebie jak i na ziemi (Efezjan 1:10; Kolosan 1:16). Plan królestwa Bożego zapewnia pełną odnowę wszystkiego, o czym mowa w Biblii, zarówno w przeszłości jak i w przyszłości. Hebrajskie tłumaczenie słowa „odnowienie” to Tikkun. [Z tego też powodu, kiedy Dan Juster, Eitan Shishkoff, Paul Wilbur, Michael Brown i ja zaczynaliśmy naszą współpracę w posłudze w latach 80-tych, wybraliśmy właśnie  nazwę Tikkun, by wyrazić naszą wizję.]

Taka jest właśnie definicja królestwa Bożego: odnowienie wszechrzeczy. Taka była wizja pierwszych apostołów. Uczyńmy ją również i naszą.


Ustawa Poborowa

Tal Robin i Ariel Blumenthal

W niedzielę 2-go marca, 300.000 ultra-ortodoksyjnych mężczyzn (Haredim) zgromadziło się w Jerozolimie na modlitewne spotkanie/demonstrację przeciwko tak zwanej „Reformie Poborowej” uchwalonej przez Kneset. Kwestia, czy Heredi powinni służyć w armii czy nie i czy w ogóle powinni być zintegrowani ze społeczeństwem, jest dzisiaj powodem dużego podziału i kontrowersji w izraelskim społeczeństwie. W kilku artykułach zrobimy co w naszej mocy, by wyjaśnić przyczyny tego rozłamu w naszym narodzie, tak, abyśmy mogli modlić się razem o dalsze odnawianie Izraela zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej.

Szerszy kompromis

W momencie powstania państwa Izrael w 1948 roku, premier Ben Gurion osiągnął kompromis z głównym rabinem Heredi: 400 mężczyzn Heredi, reprezentujących „śmietankę” tej grupy religijnej, mogło być zwolnionych z narodowej służby wojskowej i otrzymać rządowe wsparcie, tak by mogli kontynuować studia rabiniczne w oficjalnie uznanych Jesziwach (żydowskie ortodoksyjne szkoły).

Przez lata, liczba mężczyzn Heredi w Jesziwach wzrosła o tysiące i „magiczna liczba” 400 nigdy nie została wprowadzona w życie. (Co więcej, nigdy nie brakowało rekrutów do zaciągnięcia do armii, nawet gdyby nie liczyć Heredi). Dziś sytuacja doszła do śmiesznych proporcji: blisko 15% mężczyzn w naszym społeczeństwie (sektor Heredi), nie tylko nie służy w wojsku – ale też nie akceptuje prawie całej „świeckiej” i „nowoczesnej” edukacji, ograniczając się jedynie do studiowania w Jesziwach, co oni (i ich  żony) mogą wspierać tylko przez podrzędne, pomocnicze zajęcia czy prace. Co to oznacza? Że 15% mężczyzn w wieku produkcyjnym w naszym narodzie, razem ze swoimi Jesziwami i liczebnymi rodzinami (przeciętnie z siedmiorgiem dzieci) żyją kosztem reszty narodu!

Jak pijawka

Fakt, ze Izrael jest na całkiem niezłym poziomie ekonomicznym, jest cudem – i wynikiem ciężkiej pracy pozostałych 85% mężczyzn w wieku produkcyjnym (i wielu kobiet!), jednak ta ekonomiczna i społeczna sytuacja staje się nie do zniesienia dla większości Izraelitów.

Dwa lata temu, setki tysięcy świeckich i nie-Heredi-religijnych Izraelitów (nowoczesnych ortodoksów, noszących jarmułki) demonstrowało przeciwko takiemu stanowi rzeczy, nie zgadzając się, aby tak liczebny sektor obywateli nie służył w wojsku i nie pracował; by nie podzielał ciężkiego brzemienia podatków korzystając równocześnie z (i domagając się coraz większych) zasiłków od państwa. Demonstracje te wyłoniły dwóch młodych polityków – jednego świeckiego i jednego nowoczesnego ortodoksa (Lapida i Benneta) – którzy doszli do władzy w ostatnich wyborach, w oparciu o obietnice przeforsowania ustawy o „dzieleniu ciężaru podatków”. Dotrzymali słowa i ustanowiono prawo, nakazujące stopniowe (i łagodne) wprowadzanie Heredi w główny strumień edukacji, służby wojskowej i podatków.


Prośby modlitewne

Ukraina: W świetle rozwijających się na bieżąco wydarzeń na Ukrainie, nasz drogi przyjaciel Borys Grisenko (pastor mesjański w Kijowie) prosi nas o modlitwę. „Módlcie się o ciało mesjańskie na Ukrainie, aby zjednoczyło się w obecnej sytuacji, o nowych przywódców rządowych i o powstanie nowego systemu opartego na sprawiedliwości; także o pokój Jeszuy w każdym mieście i miasteczku.


Blog Ariela

Jestem w trakcie podróży po Azji. Chcąc zapoznać się z konkretnymi tematami do modlitwy  i z aktualnościami, proszę zasubskrybujcie mój blog:   http://arielbkingdomblog.wordpress.com/ (Nie musicie tworzyć swojego konta WordPress. Kliknijcie na bloga, wstawcie swój adres email w prawej części strony, gdzie jest napisane: “Czy chcesz śledzić mojego bloga?”).


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły