>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.4 2014 Revive Israel Ministries

Uwielbij Boga

Asher Intrater

Jednym z celów naszego życia jest uwielbienie Boga. Jeszua rozpoczął swoje dwie znane modlitwy wezwaniem do uwielbienia Jego Ojca w niebie: “Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje Imię” (Mateusz 6:9); “Ojcze, nadeszła godzina. Wsław swego Syna, aby i Syn wsławił Ciebie” (Jan 17:1).

Gdy pragniemy uwielbiać Boga, oczyszczamy własne myśli i motywy. Postrzegamy każdą sytuację w życiu jako okazję do oddania Mu chwały. Pewnego razu uczniowie Jeszuy zapytali Go dlaczego niewidomy urodził się niewidomym (Jan 9) i, innym razem, dlaczego nie przyszedł wcześniej by uzdrowić Łazarza (Jan 11). Zwykle próbujemy zrozumieć dlaczego mają miejsce złe zdarzenia i pytamy, kto ma rację w każdej sytuacji.

Jeszua nie odpowiedział jednak w sposób, jakiego oczekiwali. Powiedział im, że zadają złe pytania. Zmienił sposób, w jaki postrzegali sytuację. Dla Niego liczyło się po prostu to, jak Bóg może być teraz uwielbiony.

Jan 9:3 - Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz [urodził się niewidomy], aby przez niego objawiły się dzieła Boże.
Jan 11:4 - Usłyszawszy to Jezus powiedział: Ta choroba nie skończy się śmiercią, ale przyniesie chwałę Bogu. Dzięki niej Syn Boży będzie uwielbiony.

Właściwa reakcja

Również i my wiele razy zadajemy wiele niepotrzebnych pytań. Kłócimy się między sobą zamiast zastanowić się, co przyniosłoby Bogu chwałę. Bóg jest suwerenny i wszechmocny. Ma odpowiedź na każdą sytuację. Nasze reakcje powinny przynosić Mu chwałę.

Gdy szukamy okazji do chwalenia Boga, zmienia się nastawienie naszego serca: nie koncentrujemy się już na filozoficznych wyjaśnieniach czy szukaniu swej własnej chwały. Nie pragniemy zemsty ani nie wymyślamy wymówek. Dążymy do całkowitej zmiany naszej perspektywy, która przyniesie przełomowe rozwiązanie.

Piotr miał wiele pytań odnośnie swojego życia i życia pozostałych uczniów. Zamiast udzielić mu bezpośredniej odpowiedzi, Jeszua kazał mu podążać za Bogiem i oddawać Mu chwałę w każdym czasie, aż do ostatniej chwili, aż do śmierci.

Jan 21:19 - A powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Po tych słowach mówi mu: Pójdź za Mną.

I my również reagujmy na każdą sytuację w sposób, który uwielbi Boga. Szukajmy chwały, która pochodzi od Niego, a nie od ludzi (Jan 5:44) i, w ten sposób, spełnijmy cel jaki Bóg ma dla naszego życia.


Historia i wizja Revive Israel w 2 minuty

Posłuchaj Ashera dzielącego się po krótce swym osobistym świadectwem... oraz wizją od Boga dla Revive Israel – by ujrzeć pierwotne posłanie apostolskie z Księgi Dziejów odrodzone w dzisiejszych czasach. Kliknij TUTAJ.


Pascha

Eddie Santoro

Przed Świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła już godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na tym świecie, okazał im największą miłość. (Jan 13:1).

Był to przeddzień Święta Paschy w Jerozolimie. Żydowska stolica pełna była mężczyzn i kobiet przygotowujących się do obchodów Kolacji Paschalnej. Tak jak ich przodkowie czynili niezliczone pokolenia wcześniej, Izraelici po raz kolejny upamiętniali swe wyswobodzenie z jarzma niewoli w Egipcie i świętowali Bożą wierność.

Bóg nie tylko posłał anioła, ale we własnej osobie przyszedł i zainterweniował w sprawie swego ukochanego Izraela. Wyposażył mocą swego sługę Mojżesza. Nadeszły plagi. Zmarli pierworodni i żelazne bramy niewoli zamknięte od 400 lat otworzyły się. Tamtego dnia Izrael na zawsze opuścił Egipt. Od tamtej chwili podążał za obłokiem chwały, przeszedł przez Morze Czerwone i wyruszył w podróż ku przeistoczeniu się w naród wybrany, ukazujący miłość i łaskę swego Boga.

W te Święto Paschy, tyle lat później, znajdował się w tłumie jeden człowiek inny niż reszta. Baranek mający zgładzić grzechy świata przyszedł do swego ludu. Zgromadził wokół siebie swych uczniów, aby spędzić swą ostatnią Paschę wraz z nimi. Tym razem chwała Boża nie była obecna w obłoku, ale wypełniała tego, którego imię brzmiało Emanuel – Bóg z nami.

Definicja miłości

I wtedy, w momencie, który na zawsze miał określić czym jest prawdziwa miłość, ten, który był Królem Królów, ściągnął swoją szatę, przepasał się ręcznikiem i uklęknął przed swymi sługami, by umyć im stopy.

W tym momencie Niebo zadrżało. Dopiero wtedy w pełni zrozumiano kim był ten, który wybrał rolę uniżonego sługi. Droga została raz na zawsze wyznaczona. Wielkość określona w służbie. Moc zamanifestowana w pokorze.

Wciąż miał do przejścia krzyż. Nadchodzące godziny miały jedynie potwierdzić sposób, w jaki żył wobec swoich uczniów. Wielkość miłości wyraziła się w oddaniu życia za innych. Jeszua wybrał mniej zacne miejsce. Dobrowolnie oddał siebie na wieczną ofiarę. Dzięki niej ludzie mieli być na nowo uwolnieni, a naród wybrany oddany na wieki Bogu.

Podczas tegorocznej Paschy, gdy będziemy wspominać tak znaczące uwolnienie, niech nasze serca rozpalą się pasją ku ujrzeniu wolnymi, dzięki Jego wspaniałej miłości, wszystkich tych, którzy są dziś związani.


Szawuot – zapisz w kalendarzu

Dołącz do nas na czwarte, doroczne, całonocne Spotkanie Modlitewne Szawuot (Pięćdziesiątnicy). Przez 12 godzin, zaczynając w przeddzień 3 czerwca (czasu izraelskiego), będziemy uwielbiać, wstawiać się oraz oczekiwać na świeże wylanie Ducha Świętego. Tym razem będziemy nadawać na żywo przez naszą stronę internetową. Nie chcecie tego przegapić! Więcej szczegółów w następnych newsletterach.


Bitwa o Yad Hashmona

Jeśli przegapiliście tydzień temu, tutaj znajdziecie niepowtarzalną i smutną historię tego, jak Yad Hashmona (Wioska Mesjańskich Żydów) stała po stronie prawd biblijnych, w wyniku czego została zmuszona zamknąć swój biznes.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły