>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.11 2014 Revive Israel Ministries

Dusza Jeszuy

Asher Intrater

W 53. rozdziale Izajasza znajdujemy trzy odniesienia do „duszy” Cierpiącego Sługi. (Poezja tego rozdziału jest tak piękna jak głębokie jest jego przesłanie):

Wers 10 – „Gdy złoży swoje życie w ofierze” (w oryginale: „Gdy złoży swoją duszę jako ofiarę za winę”)

Jeszua uczynił swoją duszę ofiarą za popełnioną winę. Jesteśmy bowiem winni przed Bogiem, choć oskarżamy ludzi wokół a usprawiedliwiamy samych siebie. Rolę Jeszuy można zobrazować w sytuacji, w której dwoje ludzi się spiera a On wkracza pomiędzy nich i usuwa winę obojga stron, dzięki czemu mogą sobie przebaczyć i się pojednać.

Wers 11 – „Za mękę swojej duszy ujrzy światło…”

Jeszua ciężko pracował i znosił trud dla zbawienia ludzkości. Była to trudna i wyczerpująca praca. Często nie spał, modlił się, służył, głosił i uzdrawiał. Jego dusza podjęła ogromny wysiłek, który często wydawał się być daremny. Mimo to, obietnica tego proroctwa zapewnia, że wysiłek ten nie był na próżno. Mówi, że Jeszua zobaczy rezultat swojej pracy, który nie był widoczny dla oka.

Wers 12: „…za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę”

Jeszua oddał swoją duszę na śmierć. Słowa te przypominają słowa Tory, której sprawiedliwość wymaga „oko za oko; dusza za duszę” . To nie tylko sama krew dokonuje przebłagania za nas, ale Jego dusza, która jest we krwi (III Mojżeszowa 17:11). On umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas swe życia i duszę (Jan 13:1; 15:13).

Czasami nie jesteśmy w pełni świadomi rzeczywistości duszy Jeszuy. On miał myśli, uczucia, pragnienia, oczekiwania; doświadczył wszystkich napięć i pokus właściwych człowiekowi (Mateusz 26:37-38; Łukasz 4:2; Jan 11:33-38; 12:27). Dał całą swą duszę, aby zbawić nasze.  Oddajmy w zamian nasze dusze, by Mu służyć.


Czy możemy zapomnieć?

Ariel Blumenthal

Bóg nie tylko przebacza. Obietnica pełnego przebłagania obejmuje pewien niesamowity fakt: w Jeszui, w Nowym Przymierzu, Bóg całkowicie ZAPOMINA nasze grzechy!

„Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę” (w oryginale „…a ich grzechu nie będę już dłużej pamiętał”) (Jeremiasz 31:34).

Apostoł Paweł może więc mówić o wierzących jako o „nowych stworzeniach” (II Koryntian 5:17); ponieważ Stwórca odnosi się do nas jako do nowych ludzi, pozbawionych bagażu przeszłych grzechów.

Ostatnio pisaliśmy o 70-letnim okresie biblijnego czasu, do którego zbliżamy się od końca Drugiej Wojny Światowej (1945-2015). Rany i wspomnienia z czasu wojny wciąż warunkują relacje między narodami – szczególnie miedzy Izraelem a Niemcami, oraz Japonią i narodami Wschodniej Azji.  Zbliżamy się jednak do czasu, w którym Pan pragnie „przebaczyć i zapomnieć”, uzdalniając narody do budowania przyszłości na gruncie „nowego stworzenia,” a nie dawnych wydarzeń.
Jak długo jeszcze?

Co roku, w Dzień Pamięci Holokaustu, w Izraelu (28 kwietnia, tego roku) nasi rodacy ogłaszają: „Nigdy nie przebaczymy, Nigdy nie zapomnimy!!!” We współczesnych Chinach, nienawiść i nieprzebaczenie wobec Japończyków jest podstawą systemu edukacyjnego i narodowego poczucia tożsamości. Jako Żydzi i Chińczycy Nowego Przymierza, musimy mieć odwagę aby stanąć i proklamować ewangelię przebaczenia, nawet na poziomie narodowym. Jak długo chcemy rozpamiętywać stare rany?

Po około 70 latach życia według Bożych zasad miłosierdzia i sądu, wierzę, że grzech nieprzebaczenia po stronie ofiar staje się poważniejszy niż ten oryginalnie popełniony przez naród agresorów. Czy my - Żydzi i Chińczycy jesteśmy w stanie przebaczyć i odsunąć od siebie grzechy Niemców i Japończyków „tak daleko jak wschód od zachodu?” (Psalm 103:12) i w ten sposób zmienić przeznaczenie narodów świata – na wschodzie i na zachodzie?


Upadek fundamentalnych wartości

Roni Rejuwan       

Mieszkańcy Izraela musieli zmierzyć się ostatnio ze wszechstronnym upadkiem moralnych i duchowych wartości. Przeciętny obywatel był zdziwiony i  zszokowany pewnymi wydarzeniami mającymi miejsce przede wszystkim w czterech znaczących dziedzinach:

  1. Korupcja w rządzie – W tym tygodniu były premier Ehud Olmert został skazany za łapówkarstwo i korupcję. Razem z nim skazanych zostało również kilku innych znaczących członków rządu i liderów świata biznesu. Jakie wnioski możemy wyciągnąć o naszym społeczeństwie, którego premier otrzymał wyrok?
  2. Grzech seksualny – Ukazał się szokujący raport na temat gangu gwałcicieli, który zmuszał do prostytucji młode dziewczęta w wieku od 12 do 15 lat. Świadomość społeczeństwa wypacza się przez tego typu perwersję, pornografię i prostytucję.
  3. Islamska przemoc – W wielu otaczających nas  muzułmańskich krajach nieustannie trwa niepojęta przemoc. Chrześcijanie w Syrii są mordowani przez Muzułmanów; szyiccy i sunniccy Muzułmanie zabijają się nawzajem w tysiącach. Masowe demonstracje w Gazie wzywają nieustannie do zniszczenia Izraela.
  4. Hipokryzja religijna – Setki tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów (Haredim) nadal protestują przeciwko rządowi w Izraelu, odmawiając służby w armii i spełnienia podstawowych cywilnych i ekonomicznych zobowiązań, z którymi muszą mierzyć się pozostali mieszkańcy. Fakt, że uważają się za reprezentantów Boga stwarza falę zamieszania dotyczącą podstawowych spraw wiary.

Dołącz do nas w modlitwie, aby te trudne wydarzenia sprawiły wołanie narodów Bliskiego Wschodu – Żydzi i Arabowie, tak religijnych jak i świeckich – o nowe rozwiązania, prawdziwą wiarę i prawdziwe wartości. Następuje duchowe i moralne poruszenie. Wierzmy, że przyniesie to owoc zbawienia.


Prawo i Łaska

W tym przesłaniu Aszer mówi o odnowieniu oryginalnego znaczenia Prawa, Proroków i Nowego Przymierza… Aby obejrzeć po angielsku kliknij TUTAJ!


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły