>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.4 2014 Revive Israel Ministries

“Przemienieni i przeniesieni”

Asher Intrater

Centralnym wydarzeniem czasów ostatecznych jest powtórne przyjście Jeszuy. Zstąpi On z nieba na czele armii anielskich i wypuści ogień Boży, który strawi nikczemnych. Dusze ludzi mających udział w pierwszym zmartwychwstaniu przyjdą wraz z Nim i otrzymają nowe ciała. Jeszua w chwale wkroczy do Jerozolimy by rozpocząć tysiącletnie panowanie na ziemi.

W tym czasie będzie miało miejsce również inne szczególne wydarzenie, powszechnie zwane “pochwyceniem”. Ma ono trzy główne cele:

  1. Otrzymanie zmartwychwstałego ciała – Oprócz tych, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, gorliwi wierzący na ziemi również będą potrzebowali nowego ciała. Zamiast umierać, ich ciała zostaną w mgnieniu oka przemienione na ciała zmartwychwstałe (I Koryntian 15:51-52).
  1. Ocalenie przed wytępieniem nikczemnych – Podobnie jak aniołowie wyprowadzili rodzinę Lota z Sodomy przed jej zniszczeniem, tak aniołowie armii Jeszuy zostaną wyznaczeni do usunięcia sprawiedliwych z miejsca gdzie zstąpi ogień (Mateusz 24:31).
  1. Powitanie Jeszuy w Jerozolimie – Tłumy ponownie powitają Jeszuę w Jerozolimie okrzykami “Hosanna”. Aby Go przywitać, święci spotkają go w powietrzu gdy będzie zstępował. Aby zostać uniesieni i przeniesieni w powietrze, będą oczywiście potrzebowali przemienionego ciała (I Tesaloniczan 4:16-17).

W niebie czy na ziemi?

Niektórzy pytają czy przemienieni i przeniesieni święci będą w niebie czy na ziemi. Odpowiedź brzmi – i tu i tu. W ludzkim ciele można przebywać na ziemi, ale nie w niebie. Duchy świętych, które poszły do nieba mogą tam pozostać ale nie mogą powrócić na ziemię. Niemniej zmartwychwstałe czy też przemienione ciało może przebywać w obydwu tych miejscach i przemieszczać się między nimi.

Istnieją dwa, zupełnie różne punkty widzenia na to wydarzenie. Czy pierwszorzędnym celem Boga jest zabranie ludzkości z ziemi, aby żyli wiecznie w nie-ziemskim ciele w niebie? Czy może jest nim ustanowienie królestwa Bożego na ziemi poprzez zjednoczenie nieba i ziemi w idealnej harmonii (Efezjan 1:10)? Wierzymy, że prawdą jest to drugie stwierdzenie. To dlatego modlimy się codziennie: “Przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi” - (Mateusz 6:10).


Sens życia w perspektywie przymierza

W jaki sposób możemy zawrzeć z kimś relację przymierza? W poniższym przesłaniu Asher mówi o przymierzu jako o biblijnym sposobie utrzymywania relacji i odpowiada na pytanie dlaczego prawość i lojalność są podstawą relacji przymierza...  Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


Wieści z Beit Netanel – Mimuna

Rachel i Gilad

W ubiegłoroczne święto Jom Kippur Gilad i ja poszliśmy do miejscowej, bardzo “liberalnej” synagogi. Zostaliśmy poproszeni o opuszczenie jej i nie mówienie nigdy więcej o naszej wierze w Jeszuę. Byliśmy więc kompletnie zaskoczeni gdy ostatnio otrzymaliśmy zaproszenie by w tej samej synagodze opowiedzieć dlaczego wierzymy w Jeszuę.

Zabroniono nam przemawiać dłużej niż siedem minut, ale w związku z dużym zainteresowaniem i wieloma pytaniami, mówiłam ponad pół godziny. Tłumaczyłam, że choć wychowałam się w religijnym domu i kochałam Boga, Bóg był daleko ode mnie. Jedynie poprzez Mesjasza Jeszuę mogę mieć relację z Bogiem i dzięki Niemu jestem Mu bliska. Zaznaczyłam też, że wśród Żydów jest wiele zamieszania i niezgody odnośnie tego, kim jest mesjasz. Jesteśmy “Narodem Księgi” - powinniśmy więc znać prawdę!

Po moim wystąpieniu, pewna kobieta powiedziała nam, że było bardzo interesujące. Zaprosiliśmy ją do domu i rozmawialiśmy do pierwszej w nocy. Zaproponowaliśmy aby odwiedziła nas ponownie wraz z rodziną gdy będziemy obchodzić Mimuna ostatniego dnia Paschy. Mimuna to marokańskie święto, podczas którego spotykamy się na obchody końca Paschy - ubieramy się w marokańskie stroje i jemy pierwszy chleb, po tygodniu jedzenia przaśników. Proszę, módlcie się o nas na czas otwarcia naszego domu w Mimuna dla wielu niewierzących, kiedy będziemy się dzielić z nimi ewangelią.


Pogłębienie relacji z Aglow International

Ilana i Ariel Blumenthal

W zeszłym tygodniu mieliśmy przywilej spotkania naszych przyjaciół z Aglow International (http://www.aglow.org/), którzy są naszymi ważnymi partnerami w modlitwie i zdobywaniu dla Niego całego świata. Jest dla nas wielkim zaszczytem móc widzieć coraz więcej grup takich jak Aglow przybywających do nas, do Izraela, które odczuwają Jego pragnienie ujrzenia międzynarodowego Ciała współpracującego i sprzymierzonego z Mesjaniczną Resztką. Spędziliśmy jeden wieczór ze sporą grupą 215 osób, z których połowa parę dni później towarzyszyła nam przez cały dzień w naszej centrali.

Duch Święty usługiwał nam w potężny sposób, podkreślając szczególnie tajemnicę drzewa oliwnego z 11. rozdziału Rzymian: wszczepienie pogan, “sprzeczne z naturą”; oraz rolę jaką wspólnie odgrywamy w przygotowaniu na powtórne wszczepienie naturalnych gałęzi – niewierzącego Izraela. Wszyscy przepełnieni byliśmy nadzieją i oczekiwaniem na to, co Pan uczyni niebawem! Rozpalił nasze serca! [aglow oznacza rozpalony, promieniejący – przyp. tłum.]


Zapisz w kalendarzu – Szawuot

Dołącz do nas na czwarte, doroczne, całonocne Spotkanie Modlitewne Szawuot (Pięćdziesiątnicę). Przez 12 godzin, zaczynając w wigilię 3. czerwca 2014 (czasu izraelskiego), będziemy uwielbiać, wstawiać się w modlitwie i z wiarą oczekiwać na świeże wylanie Ducha Świętego. Tym razem będziemy nadawać na żywo przez Internet. Nie chcesz tego przegapić! Więcej szczegółów w kolejnych newsletterach.


Inne artykuły - 2014

Inne artykuły